De wens voor meer transparantie, jaarlijkse inventarisaties en meer boombeschermende maatregelen zijn besproken met Wethouder Chakor

16 augustus 2020

Kristin McGee

Afgelopen week hebben we een vriendelijk en productief gesprek gehad met Wethouder Chakor. We hebben onze doelen gepresenteerd met beelden van hoe het soms misgaat met het huidige boombeleid en onderhoud in de gemeente. We hebben ook aangegeven dat we behoefte hebben aan meer boombeschermende maatregelen in de provincie, meer transparantie over bomenkap en bouwprojecten en het maken van jaarlijkse inventarisaties van kappen, planten en boomkroonbedekking. We hebben ook gesproken over onze wens voor zorgvuldiger boomonderhoud met meer expertise en aandacht naar specifiek bomen in plaats van de standaardisatie van alle bomen.

Je kunt de beelden en powerpoint van deze afspraak hier zien:

Voorbeeld brief voor de gemeente om de Eemskanaalzone Bos te beschermen

Naar: griffie@groningen.nl; d66@raad.groningen.nl; sp@raad.groningen.nl; pvda@raad.groningen.nl; groenlinks@raad.groningen.nl; StadenOmmeland@raad.groningen.nlvvd@raad.groningen.nl; christenunie@raad.gronigen.nl; cda@raad.groningen.nl; partijvoordedieren@raad.groningen.nlstudentenstad@raad.groningen.nl; fractie@100pgroningen.nl; marjetwoldhuis@raad.groningen.nl; info@gemeentegroningen.nl; info@meerstad.eu; burgemeester@groningen.nl

Re: bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg (plannen Meerstad)

DATUM

Geachte Voorzitter, geachte Raad, geachte burgemeester Schuiling en geacht Bureau Meerstad,

Graag schrijf ik deze brief (mede namens bewoners van het gebied) om mijn zorgen te uiten over het plan (Eemskanaalzone Stad aan het Water) om het bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg te verwijderen voor de aanleg van een tijdelijke mountainbikeroute. De bomen in dit bosgebied leveren een belangrijk aandeel in betere luchtkwaliteit/luchtfiltering, verkoeling en waterfiltratie voor de stad en ommeland.

Met de nieuwe plannen van de gemeente voor een tijdelijke mountainbikeroute door dit bos, vind ik het onbegrijpelijk dat bestaande natuur wordt vervangen door namaaknatuur. In dit bos leven vele diersoorten en het is een geliefd natuurgebied bij omwonenden in o.a. Ruischerbrug en Middelbert. In het OogTV website staat ook te lezen: “even verderop investeert de provincie een kwart miljoen euro voor de aanleg van nieuwe natuur, maar dit prachtige mature bos wordt vernietigd”. Deze plannen zijn onlogisch, vooral in deze tijd van klimaatcrisis. Dit kleine bosgebied levert een goede bijdrage tegen klimaatverandering en is een belangrijke bron voor de lokale biodiversiteit. In deze tijd met veel nieuwbouwprojecten en dergelijke ontwikkelingen in de provincie en de stad met een van de laagste stedelijke boomkroonbedekkingen van Nederland (volgens Cobra Groen slechts 11%) is het cruciaal dat bestaande en volwassen bossen en stedelijke bomen gekoesterd, goed onderhouden en beschermd worden.

Naast het uiten van deze zorgen stuur ik ook deze brief om u te verzoeken dit bosgebied te beschermen in het belang van een gezonde toekomst voor het milieu, de dieren en de mensen die in dit gebied wonen.

Met vriendelijke groet,

NAME

Citaten

“‘Bos tussen Eemskanaal en Driebondsweg mag niet wijken voor ‘namaaknatuur’van OogTV, 22 mei 2020 door Tom Veenstra


[1] “Eemskanaalzone Stad aan het Water Visie”,  https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Eemskanaalzone-Stad-aan-het-Water—Visie.pdf en het plan voor de Skillset Park moutainbikeroute: https://www.meerstad.eu/eemskanaalzone/.

Protect the urban forest near the Eemskanaal Zone in Groningen

Kristin McGee

29 July 2020

In recent years, Groningen has witnessed a massive increase in building projects and especially housing projects to accommodate a shortage of residences in the city and surrounding areas. While it is understandable that some expansion is necessary, the rate at which this occurs, and the types of housing projects undertaken seem to counteract the need for a moderate and well-orchestrated expansion so that the precious few and essential green areas, tiny forests and mature trees are not sacrificed for this drive to expand.

Projects include the Dilgt, Hemmen en Essen housing project in Haren where more than 300 healthy trees were cut, The Hunzezone project near Kardinge where more than 180 trees will be cut, the Helperkade housing project where 6 trees will be cut, the Meerstad project where an entire forest area will likely be removed, the Suikerterrein where nearly 6000 m2 of green space will be removed, the Duo building housing complex where dozens of healthy mature trees were removed, the Crossings project (where 4 monumental trees will be removed) and many more. Each of these projects claims to value nature inclusive building but in reality in most cases it appears that locations are chosen because of their convenience, location and because few existing properties exist on these sties. Rather many locations contain only trees, shrubs and freely growing tiny forests, such as is the case of the Betonbos in the Eemskanaal Zone at the Northwest part of Groningen.

Now, the municipality is preparing to expand the Meerstad in the northwest of Groningen. Part of this expansion will likely result in the removal of a forested area along the Eemskanaalzone between the Middelberterweg and and the Eemskanaalzone.

This is the forested area that will likely first be converted to a mountain bike park and later removed for the new housing expansion of the Meerstad

A video of this area shows the diversity of trees and plants along the canal as well as the variety of birds and animals that currently depend upon this area. It is also an important forest which provides C02 sequestration, cools the roads and neighborhoods, filters air pollution and water overflow, produces oxygen and increases the biodiversity in the area. In short, this is a beloved and important nature reserve enjoyed by both bikers and residents in this area.

We hope that the municipality will think twice about removing this existing urban forest, one of only a few remaining in the city, a city which seems to prioritize development and expansion above integrated green spaces, livability and a climate safe future.

Here is a video of the Eemskanaalzone forest.

Express your concern and wish to preserve this nature reserve in place of more housing in Groningen’s few urban forests. Here is a sample letter to cut and paste:

EXAMPLE LETTER FOR THE MUNICIPALITY

VOORBEEL BRIEF VOOR de GEMEENTE

Naar: griffie@groningen.nl; d66@raad.groningen.nl; sp@raad.groningen.nl; pvda@raad.groningen.nl; groenlinks@raad.groningen.nl; StadenOmmeland@raad.groningen.nlvvd@raad.groningen.nl; christenunie@raad.gronigen.nl; cda@raad.groningen.nl; partijvoordedieren@raad.groningen.nlstudentenstad@raad.groningen.nl; fractie@100pgroningen.nl; marjetwoldhuis@raad.groningen.nl; info@gemeentegroningen.nl; info@meerstad.eu; burgemeester@groningen.nl

Re: bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg (plannen Meerstad)

DATUM

Geachte Voorzitter, geachte Raad, geachte burgemeester Schuiling en geacht Bureau Meerstad,

Graag schrijf ik deze brief (mede namens bewoners van het gebied) om mijn zorgen te uiten over het plan (Eemskanaalzone Stad aan het Water) om het bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg te verwijderen voor de aanleg van een tijdelijke mountainbikeroute. De bomen in dit bosgebied leveren een belangrijk aandeel in betere luchtkwaliteit/luchtfiltering, verkoeling en waterfiltratie voor de stad en ommeland.

Met de nieuwe plannen van de gemeente voor een tijdelijke mountainbikeroute door dit bos, vind ik het onbegrijpelijk dat bestaande natuur wordt vervangen door namaaknatuur. In dit bos leven vele diersoorten en het is een geliefd natuurgebied bij omwonenden in o.a. Ruischerbrug en Middelbert. In het OogTV website staat ook te lezen: “even verderop investeert de provincie een kwart miljoen euro voor de aanleg van nieuwe natuur, maar dit prachtige mature bos wordt vernietigd”. Deze plannen zijn onlogisch, vooral in deze tijd van klimaatcrisis. Dit kleine bosgebied levert een goede bijdrage tegen klimaatverandering en is een belangrijke bron voor de lokale biodiversiteit. In deze tijd met veel nieuwbouwprojecten en dergelijke ontwikkelingen in de provincie en de stad met een van de laagste stedelijke boomkroonbedekkingen van Nederland (volgens Cobra Groen slechts 11%) is het cruciaal dat bestaande en volwassen bossen en stedelijke bomen gekoesterd, goed onderhouden en beschermd worden.

Naast het uiten van deze zorgen stuur ik ook deze brief om u te verzoeken dit bosgebied te beschermen in het belang van een gezonde toekomst voor het milieu, de dieren en de mensen die in dit gebied wonen.

Met vriendelijke groet,

NAME

Citaten

“‘Bos tussen Eemskanaal en Driebondsweg mag niet wijken voor ‘namaaknatuur’van OogTV, 22 mei 2020 door Tom Veenstra


[1] “Eemskanaalzone Stad aan het Water Visie”,  https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Eemskanaalzone-Stad-aan-het-Water—Visie.pdf en het plan voor de Skillset Park moutainbikeroute: https://www.meerstad.eu/eemskanaalzone/.

Mogelijke bomenkap van 35 tot 182 bomen naast de N386 en fietspad in Kropswolde tot de Groeve

1 juni 2020

Kristin McGee

De provincie gaat door met het renoveren van fietspaden en autowegen, vaak ten koste van grote bomen die hiernaast staan. Het nieuwste project betreft het fietspad aan de N386 tussen Kropswolde en De Groeve. De provincie beweert dat reparatie aan dit fietspad niet mogelijk is zonder 35 tot 182 bomen te kappen. Echter, we hebben de proef op de som genomen op de fiets, en hebben geconstateerd dat de scheuren beperkt zijn en prima te repareren lijken.

Er staan een paar hondered bomen langs dit pad, veel ervan tussen 20 en 40 jaar oud. De meeste hiervan hebben al een opgehoogde kroon tot zeven meter, maar ondanks deze schadelijke snoeimethode zijn de meeste bomen nog gezond en dragen nog veel bij aan CO2 vastlegging, afwatering en biodiversiteit. Ook helpen ze bij het voorkomen van hitte-eilanden, iets dat de komende jaren van groter belang zal zijn dan een paar te repareren scheuren in het fietspad.

Grote bomen zijn van belang voor de groeiende klimaatuitdagingen. Daarom hebben we contact met de provincie om hen aan te moedigen zo veel mogelijk bomen te laten staan, vooral omdat in onze mening de de geringe scheuren beheersbaar zijn. De provincie beschouwt twee opties: één voor het kappen van 182 bomen (bijna allemaal dus), en één voor het kappen van 35. Zelfs 35 bomen is een aanzienlijk deel, vooral als je in ogenschouw neemt dat het 20-30 jaar kost voordat deze bomen bijdragen op hetzelfde niveau.

Neem contact op met de provincie en dring aan op een plan dat geen of weinig bomen hoeft te kosten. Vraag om optie één of twee van de vier voorgestelde plannen. Beide opties vragen om frequenter onderhoud aan de paden, maar spaart de bomen. Optie één is een plan wat geen boom kost. Optie twee zal zo’n vijf bomen kosten. Wij steunen optie twee.

Bij deze een video van het betreffende pad naast de N386 tussen Kropswolde en De Groeve.

ENGLISH

Proposed tree removal of from 35 to 182 trees on the N386 between Kropswolde and de Groeve

The province continues its process of renovating bikepaths and highways and many times to the detriment of large-scale trees which often line these paths. The most recent project involves the bike path near the N386 between Kropswolde and de Groeve. The province claims that the repairs of this bike path are not possible without cutting a large number of trees (from 35 to 182). However, we have biked on this path and found the bumps and fissures to be modest and repairable. There are a few hundred trees lining this path, many around 20-40 years old. Most trees have already been trimmed so that the crowns are raised over 7 meters above the road and bike path. Despite this damaging trimming method, most trees remain healthy and can still contribute much to the local environment through C02 sequestration, through water and pollution filtration and they enhance the local biodiversity. They are also very important in preventing heat islands along roads and in small villages, which will be a much greater concern in the coming years than the small cracks and bumps which need to be repaired every so often.

Considering the need for as many large-stature trees as possible as we face the growing challenges of the climate crisis, we are now in contact with the province to encourage them to save as many trees as possible, especially since from our point of view, the small bumps in the bike path are certainly fixable. So far, there are considering two proposals to cut some 182 trees (so basically all of them) or some 35 trees. Either way, even if 35 trees are removed, these are still a significant percentage of these trees and especially since these will be replaced with saplings which will require some 20-30 years to acquire the same benefits. Please contact the province and request that these trees be better managed and that the repairs to the path do not involve cutting them (except only those that are too unhealthy to recover). Please request option 1 or 2 of the four options proposed. Option 1 will cut no trees but require more frequent repairs as will option 2 which will cut some 5 trees. We are in favor of option 2.

Here is a video of the path and of the trees lining this path near the N386 between Kropswolde and de Groeve.

The Value of Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event – May 19, 2020)

You are invited to an online lecture and discussion (in English) with Dirk Voets of Cobra Groen on May 19th at 16:00.

Nederlandse: Jullie zijn bij deze uitgenodigd voor een online lezing en discussie met Dirk Voets van Cobra Groen op 19 Mei om 16:00. Hij zal spreken over de digitale boommetingsonderzoekmethode van Cobra Groen. Deze lezing en discussie zal in het Engels gegeven worden. Het is een samenwerkingsverband met de Sustainable Landscapes groep van de Rijksuniversiteit. Als je mee wilt doen kan je je registreren bij k.a.mcgee@rug.nl. Hier is een beschrijving van de online lezing:

The Value of Urban Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event!)

Date: May 19, 16-17:45, 2020
Where: googlehangouts
With: Dirk Voets of Cobra Groen

Urban living has become the main human habitat. Yet in cities a healthy tree cover percentage is a sign of a sustainable urban landscape. It helps sustain clean air, provides water filtration, reduces pollution, aids in cooling heat islands, sustains biodiversity and increases the aesthetic beauty of urban neighborhoods. But how much healthy tree cover is maintained in various Dutch cities?

On May 19, 16.00-17.45, tree cover researcher Dirk Voets of Cobra Groen will speak about his innovative method of mapping trees and how this research is used by decision makers to access the value of urban trees. After this lecture, there will be an open discussion about this method and research from 17:00 to 17:45.

The ‘inventory’ method of Cobra Groen is especially innovative in that they use a combination of aerial images and data sampling with programs such as Google Earth to measure tree cover. Recently they’ve conducted this research in Groningen and elsewhere. Here is a recent article that describes this.

There are other similar models such as iTreeTools but that has not yet been adapted widely in the Netherlands. Cobra Groen is one of the first to implement this software and Dirk Voets will talk about how they do their research and the implications it has for tree policy in the province or elsewhere in NL.

Sustainable Landscapes fellows are especially invited to discuss with Dirk his research methods and to explore whether and how we could cooperate.

Registering: If you would like to join, please send an email to k.a.mcgee@rug.nl and she will invite you to this google “hangout” lecture and seminar.

Snoeien met dodelijke precisie: Boomverzorging in tijden van COVID-19

Kristin McGee, vertaling Wilma de Koomen

10 April 2020

Is het Corona (COVID 19) virus schadelijk voor bomen in de stad? Daar is geen duidelijk antwoord op, maar het lijkt erop dat meer bomen in de gemeente Groningen illegaal worden gekapt en op fatale wijze gesnoeid. De gemeente heeft de laatste jaren enkele zeer agressieve, dodelijk precieze snoeimethoden ingevoerd, zoals verregaand opkronen en aftoppen, o.a. om het houtafval dat wordt ingezameld te verdrievoudigen om zo tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de in aantal toenemende plaatselijke biomassa-installaties (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). Iedereen kan in de openbare ruimte deze methodes waarnemen en het lijkt erop dat burgers in hun privétuinen worden aangemoedigd deze boom “zorg” technieken te kopiëren.

Extreem opgekroonde boom in Haren 2020

Een voorbeeld hiervan is het toenemende aantal bomen in tuinen met kronen op te grote en gevaarlijke hoogte, waardoor ze instabiel worden. Verder worden gezonde boomkronen met een vitaal bladerdak, dat bijdraagt aan een betere leefomgeving, veranderd in uitgemergelde “lion tailed trees”, oftewel bomen met kale stammen, waarvan alle binnenste takken en takken die de boom structuur geven tot het eind worden ontbladerd, waardoor deze bomen gevoelig worden voor het turbine-effect tijdens stormen als gevolg van hun topzware takken (Gilman et al). Ik heb met buren gepraat, die verkondigden dat deze snoeimethode de bomen ten goede komt, omdat bomen zo’n grondige snoeibeurt nodig zouden hebben om nieuw loof te kunnen genereren. Het verwijderen van dode of zieke takken is goed voor de gezondheid van een boom, maar het verwijderen van stabiele, gezonde takken niet. Dat zijn natuurlijk fabeltjes, die op geen enkele wijze duidelijk maken wat bomen eigenlijk nodig hebben. Het oude adagium “snoeien doet groeien” wordt vaak ten onrechte op bomen toegepast (terwijl het jaarlijks snoeien van struiken juist wel goed is).

Daarnaast is een toenemend aantal illegaal geknotte bomen overal te zien, zoals deze, gefotografeerd op 8 april in Haren.

Dezelfde boom vóór het knotten

Deze mensen beweerden dat zij hiervoor geen vergunning nodig hadden (de hele kroon in 1 keer verwijderen), aangezien de boom niet werd gekapt (maar slechts gesnoeid). In 1 snoeibeurt verwijderden ze de hele kroon, terwijl internationale richtlijnen aanraden nooit meer dan 20% van een boomkroon binnen 1 seizoen te verwijderen (“Pruning mature shade trees”). Knotten is een schadelijke en dodelijke daad, waardoor bomen op de korte termijn vatbaarder worden voor ziekte en dood. Ironisch genoeg beweren bewoners, waaronder deze, dat zij door op deze manier te snoeien de boom juist veiliger maken en dat zij ermee verhinderen dat takken op auto’s in de buurt vallen.

Verwijderde boom in Haren 2020

Het verwijderen van bomen in privétuinen lijkt ook vaker te gebeuren, maar aangezien veel bomen niet meer onder de vergunningenprocedure vallen, zoals in Haren, waar een boom met een omtrek van 100 cm vrij verwijderd kan worden, blijven de gevolgen van dit beleid onbekend. Maar als je in de straten van Haren om je heen kijkt en je vergelijkt de locaties met de situatie in google maps 3, 4 jaar geleden, is het duidelijk dat veel bewoners ervoor kiezen om hun bomen niet alleen op schadelijke en niet-duurzame wijze te snoeien, maar dat ook veel gezonde en vitale volwassen bomen, die niet meer gewenst zijn, worden verwijderd. Een van mijn buren heeft 7 gezonde bomen op zijn erf gekapt, nadat hij zijn huis in 2017 heeft gekocht. Er zijn geen nieuwe bomen aangeplant.

Stobben van een privéboom (vanaf de overkant van de straat) gekapt bij het Hoornse Meer in Groningen in maart 2020

Vandaag was een andere man bezig met het verwijderen van een middelgrote berk in zijn voortuin (zie foto beneden). Hij zei dat hij had gecheckt en dat hij geen vergunning hoefde aan te vragen. Deze boom had nog jaren te leven. Hij voerde aan dat hij een nieuwe (jonge) boom zou aanplanten. Hiermee suggereerde hij dat de balans daarmee weer in evenwicht zou zijn. Maar we weten dat een volwassen boom van 30 tot 40 jaar 10 tot 100 keer waardevoller is dan een jonge boom van 5 tot 10 jaar. Deze waarden, gemeten in termen van zowel vermindering van broeikasgassen en het uit de lucht filteren van vervuiling, als biodiversiteit kunnen uitgerekend worden met behulp van iTree Tools. Deze en andere programma’s zijn beschikbaar voor gemeentelijke groendiensten, maar in Groningen is een dergelijk programma niet geïmplementeerd. Er worden niet eens jaarlijkse inventarisaties van bomen uitgevoerd, alsof bomen eigenlijk niet zo belangrijk zijn voor het klimaat en de uitdagingen op milieugebied die ons te wachten staan.

Berkenboom gekapt zonder vergunning in Haren in april 2020

Eén ding is zeker, de recente deregulerings- en liberaliseringspolitiek in Haren, Ten Boer (waar vergunningen niet langer verplicht zijn voor monumentale bomen) en in Westerwolde hebben geleid tot een toenemend lakse houding ten aanzien van de waarde van volwassen bomen. Goede boomverzorging lijkt naar de achtergrond te verdwijnen en het koesteren en beschermen van oudere bomen krijgt een lagere prioriteit dan betegelde tuinen, tuinmeubilair en trendy parasols. Laten we in deze crisistijd de tijd nemen om na te denken, niet alleen over de wereldwijde gezondheid van de mens, maar ook over de gezondheid van de bomen om ons heen, die steun geven aan ons en alle andere organismen met wie we deze planeet delen.

Bronnen

“Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.

“Bomen toppen.” https://www.bomenkappenwijzer.nl/toppen/.

“Waarom is toppen of inkorten van bomen zo gevaarlijk?” De boom dokter. https://deboomdokter.be/blog/bomen-en-boomgaard/opgelet-bomen-inkorten-toppen-of-kandelaren-kan-gevaarlijk-zijn/?unapproved=49528&moderation-hash=e8c7fffb27023d0bf2969ce0add92e9f#comment-49528.

Pruning to Kill: Tree care in the time of the COVID-19 virus

Kristin McGee

April 10, 2020

Is the Corona (COVID 19) virus detrimental to local trees? While there is no definitive answer, what appears likely is that more trees are cut illegally in the municipality of Groningen as well as pruned in ways that are deadly to trees. Some of the highly aggressive “pruning to kill” methods such as excessive crown raising and topping, are implemented by the municipality in recent years, in part to triple the wood refuse collected to satisfy the increasing demand for biomass as so-called “renewable energy” required by the many local biomass plants (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). The wide-spread visibility of such methods has likely stimulated copycat tree “care” patterns by private tree owners with extra time at home during this period of isolation.

Excessively raised tree crown in Haren 2020

For example, more and more private trees have canopies raised to dangerous and unstable heights. Further, once healthy crowns with vital environmentally beneficial foliage are transformed into emaciated “lion tailed trees”, or trees with bare trunks wherein all of the inner and structurally important branches are stripped to the ends, making these trees susceptible to the turbine effect during storms with their top heavy branches (Gilman et al). I’ve spoken with neighbors who’ve proclaimed that this particular trimming method is beneficial because, they claim, trees require such heavy “cleaning out” to regrow new foliage. While removing dead or diseased branches does aid a tree’s health, removing healthy branches does not. These are of course myths which in no way represent the reality of what trees actually need. The old adage that “snoeien doet groeien” (pruning stimulates growth) is often misapplied to trees (when pruning shrubs on a yearly basis can indeed be beneficial).

Lions Tail tree in Haren 2020

Further, increasing numbers of illegally topped trees are everywhere visible such as this one photographed today in Haren.

Topped Tree (without permit) in Haren April 2020
The same tree before it was topped

These people claimed they didn’t need a permit to do this (remove the entire crown in one pruning) as it was not a tree removal (only pruning). In one trimming, they removed the entire canopy, when international standards recommend never removing more than 15% of a tree’s crown in one season (“Pruning mature shade trees”). Topping is a discredited and deadly act which makes trees more prone to failure and death in the short term. Ironically, residents, including these, claim they pruned the tree in such a way to make it safer and to avoid branches falling on nearby automobiles.


Tree removed in Haren 2020

Private tree removals too seem to be on the rise, but since many trees no longer require permits, such as in Haren, where a tree under 100 centimeters in circumference can be removed at will, we don’t actually know the consequence of such policies. But when looking around the streets of Haren for recent tree removals and comparing these locations to 3 or 4 years ago via google maps, it is evident that many residents are choosing to not only prune their trees in ways that are damaging and unsustainable, but they are removing many healthy middle-aged and vital trees deemed undesirable. One of my neighbors removed 7 healthy trees on his property after buying his house in 2017. No new trees were planted.

Stumps of a private tree (from the other side of the road) felled near the Hoornse Meer in Groningen March 2020

Today, another man was removing a medium sized birch tree in his front yard (see photo below), claiming he checked and it didn’t require a permit. This middle-aged tree still had many years of life ahead of it. He claimed he would plant a new (young) tree, a statement suggesting that the balance has been maintained. But we know that a mature tree of 30 to 40 years is 10 to 100 times more valuable than a young tree of 5 to 10 years. These values, measured in terms of greenhouse gas mitigation and pollution filtration as well as biodiversity are calcuable with iTree Tools among other programs available to municipal green departments, but in Groningen, no such program has been implemented. Not even yearly inventories of trees are maintained as if trees really aren’t that important for the climate and environmental challenges which lie ahead of us.

Birch tree felled without permit in Haren April 2020

One thing is certain, the recent deregulation and liberalization policies in Haren, in Ten Boer (where permits are no longer required but for monumental trees) and in Westerwolde have led to an increasingly lax attitude about the value of mature trees. Quality tree care seems to be waning and the cherishing and preservation of older trees appears a lesser priority than gardens with tiles, lawn furniture, and sun blocking parasols. Let’s take this moment in this time of crisis to reflect not only only the global health of humans, but on the health of those local trees which help sustain us and those other beings with whom we share this planet.

Sources

“Beschikbaarheid van nederlandse verse houtige bioassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.

Doet de gemeente er wel alles aan om kastanjebomen te genezen van de kastanjebloedingsziekte?

Kristin McGee

March 11, 2020

Hier is een video van deze kap in Haren.

De gemeente is bezig met het kappen van honderden paardekastanjebomen waarvan wordt verondersteld dat ze besmet zijn met of dat ze risico lopen besmet te worden met de kastanjebloedingsziekte. Er is bv. een lijst met 24 bomen in Haren die gekapt gaan worden of al gekapt zijn in de afgelopen weken. Voordat de bomen gekapt werden, had de gemeente een mededeling op de stammen bevestigd dat de boom was besmet en dat er geen genezing mogelijk is. Verscheidene rapporten adviseren echter kastanjebomen niet voortijdig te kappen en leveren bewijs van potentieel succesvolle maatregelen met verwijzing naar uitgebreid onderzoek van bepaalde regio’s waar bomen wel zijn hersteld (Percival and Noviss 2016). Daarnaast zijn er door Nederlandse onderzoekers al 2 methoden gevonden die de pseudomonas syringae pv. aesculin bacterie waarschijnlijk kunnen bestrijden. Je kunt de stammen en wortels verwarmen tot 39o, zoals beschreven in de studie uit 2012 van de Wageningen universiteit (“Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas syringae pv. Aesculin and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression” 2012). De andere methode is het inspuiten van de bast met het chemische middel allicin (Raats 2018). Het schijnt dat een boomwetenschapper al in gesprek is met de gemeente over deze methode, maar hij is niet akkoord gegaan met een overleg met ons, of het bekijken van de bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden.

Onderzoekers testen beide methoden in verscheidene Nederlandse gemeentes, maar in Groningen lijkt alleen een jaarlijks schouw van kastanjebomen plaats te vinden. Tot nu toe worden er geen aanvullende maatregelen genomen. Integendeel, bomen met ook maar de geringste aanduiding van de ziekte (en we vermoeden ook bomen zonder symptomen) komen op de lijst om verwijderd te worden en er worden weinig tot geen middelen aangesproken om deze bomen te genezen, zoals het bieden van de juiste voorwaarden voor optimaal herstel, bv. het losmaken van de aarde en het verrijken van de bodem met belangrijke voedingsstoffen (Percival and Noviss 2016). Daar komt bij dat bestaande studies aantonen dat het verwijderen van besmette bomen de verspreiding van de ziekte niet tot staan brengt, dus er lijkt geen gegronde reden te zijn voor de huidige aanpak. Sterker nog, indien werktuigen niet goed worden gereinigd na het snoeien of kappen dreigen zulke maatregelen zelfs de verspreiding van de ziekte te verergeren (Percival and Noviss 2016).

Wij hebben contact over deze ziekte opgenomen met de gemeente om een bezoek te plannen aan de huidige lijst met bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden, maar tot nu toe zijn onze telefonische contactverzoeken en mails niet beantwoord. Dit is een teleurstellende, maar voorspelbare reactie van de gemeente, waar men opnieuw meer is geïnteresseerd in het opvoeren van de kapquota door middel van een uiterst agressief risicomanagement beleid, zonder rekening te houden met de veel grotere risico’s voor het welzijn en de gezondheid van burgers, alsmede de toenemende risico’s van luchtvervuiling, wateroverlast en hitte-eilanden veroorzaakt door het ernstig verkleinde stadsbosareaal.

In een recente studie in opdracht van de gemeente (stad) over de integriteit van het beleid op het gebied van boomonderzoek en kapprocedures is het totale aantal beheerde bomen vastgesteld op 113.000. In een gemeentelijk rapport uit 2010 werd het bomenbestand langs de straten nog op 180.000 geschat (Groene Pepers: pers). Dit suggereert een afname van bijna 30% ten gevolge van het agressieve antibomenbeleid van de afgelopen jaren.

Wij hopen dat de gemeente het huidige beleid drastisch verandert naar het verzorgen van en het weer gezond maken van bomen, in plaats van het iedere keer terugvallen op afgezaagde en angst inboezemende uitspraken van ‘gevaar voor vallende takken en ziekte’, zodat relatief gezonde bomen worden gekapt waarvan de vitaliteit slechts marginaal is aangetast. Wij begrijpen dat sommige bomen niet te genezen zullen zijn, maar we zijn nu getuige van een veel te agressieve aanpak, waardoor iedere boom die ook maar even een zwakte vertoont (vallende bladeren) wordt verwijderd. Met de juiste zorg en beheersmaatregelen kunnen sommige, of zelfs vele bomen herstellen en nog vele tientallen jaren een weldaad zijn voor de omgeving. Het wordt tijd dat de gemeente echte deskundigheid inschakelt om het stadsbos te beoordelen, in plaats van te leunen op amper opgeleide managers en uitvoerders, die worden gemotiveerd door financieel belang (zoals het verdriedubbelen van de houtoogst voor de zwaar gesubsidieerde plaatselijke biomassamarkt).

Bronnen

“Bleeding canker of horse chestnut: Symptoms.” Forest Research, United Kingdom. https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/bleeding-canker-of-horse-chestnut/bleeding-canker-of-horse-chestnut-symptoms/

Freer-Smith, Peter H, and Joan F Webber. 2017. “Tree Pests and Diseases: The Threat to Biodiversity and the Delivery of Ecosystem Services.” Biodiversity and Conservation 26 (13): 3167–81. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1019-0.

“Heat treatment against bleeding canker of horse chestnut available.” Wageningen University Research. Press Release, 4 feb. 2016. https://www.wur.nl/en/newsarticle/Heat-treatment-against-bleeding-canker-of-horse-chestnut-available.htm

Keijzer, de, J, van den, L.A.M Broek, T Ketelaar, and van, A.A.M Lammeren. 2012. “Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas Syringae Pv Aesculi and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression.” Plos One 7.

Koskella, Britt, Sean Meaden, William J Crowther, Roosa Leimu, and C. Jessica E Metcalf. 2017. “A Signature of Tree Health? Shifts in the Microbiome and the Ecological Drivers of Horse Chestnut Bleeding Canker Disease.” New Phytologist 215 (2): 737–46.

Percival, Glynn C. and Kelly Noviss. 2016. “Managing Pseudomonas Bleeding Canker of Horse Chestnut.” Bartlett Tree Research Laboratories Technical Report.  https://www.bartlett.com/resources/managing-pseudomonas-bleeding-canker-of-horse-chestnut.pdf

“This therefore indicates that two approaches may be considered for suppressing disease: (1) employment of conventional plant protection techniques that rely heavily on treating the pathogen with specific biological or chemical agents; or (2) identifying management strategies designed specifically to increase tree vitality and so provide the tree with every opportunity to recover from Pae infection on its own merits. The following guidelines for Pae management are therefore recommended:

1. Inspecting for any external symptoms that could induce stress in trees i.e. new building construction and remediate if necessary.

2. Ensuring optimal tree nutrition. Sample soils for nutrient and pH levels based on a soil nutrient analysis and fertilise with the appropriate soil nutrients.

3. Apply a suitable product to control HCLM. HCLM attack can reduce a horse chestnut tree energy budget by 30-40% that potentially can influence the energy available for defensive metabolite production.

4. Apply organic matter such as an under composed wood mulch to a 5-10cm depth. Ideally mulches should be applied to 1m beyond the canopy drip line if possible.

5. Guard against over and under irrigation. Use soil moisture levels to ensure soil water status is optimal for tree growth.

6. Soil de-compact if soil bulk density values are 1.34 using an air-spade to stimulate root growth. ”

Raats, Santi. 2018. “Eigenaar van Allicin Tree Care kan het woord knoflook niet meer horen: ‘Niet knoflook, maar de werkzame stof allicine is het antibioticum tegen bloedingsziekte!’” Boorzorg.nl, https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz118allicintree.pdf.

Is the municipality doing all it can to cure Chestnut trees from the bleeding canker disease (Kastanjebloedingsziekte)?

Kristin McGee

March 8, 2020

The municipality is currently felling hundreds of horse chestnut trees considered infected or at risk for infection of the bleeding canker disease (bloedingziekte). In Haren, for example, they have listed 24 trees with several already cut in recent weeks. Before felling these trees, the municipality had posted signs on tree trunks claiming that the tree is infected and that no cure has yet been discovered. However, several reports caution against the premature felling of chestnut trees and offer proof of potentially successful measures, through extensive study of particular regions where some trees have recovered (Percival and Noviss 2016). Further, two methods have already been found by Dutch researchers to potentially cure the pseudomonas syringae pv. aesculin bacteria including the heating of tree trunks and roots at 39c degrees such as detailed in this study conducted by Wageningen university (“Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas syringae pv. Aesculin and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression” 2012). The other is the infusion of tree bark with a chemical known as allicin (Raats 2018). Apparently one tree researcher is already in conversation with the municipality about this method, yet he would not agree to speak with us on site to assess the trees slated for felling.

Researchers are currently testing both methods in several municipalities in the Netherlands, yet in Groningen it appears that only yearly monitoring of chestnuts is taking place, but so far no additional measures are being implemented. Rather trees with any indication of the disease are slated for removal and few to no resources are invested in curing these trees by investing in the proper conditions for optimal tree recovery such as decompacting and infusing the soil with important nutrients (Percival and Noviss 2016). Moreover, existing studies have claimed that removing infected trees fails at preventing the spread of the disease, so the current response seems unwarranted. Even worse, if tools are not properly cleaned after prunings or fellings, such measures can even increase the threat of the diseases’ spread (Percival and Noviss 2016).

The municipality refuses our request to visit the trees slated for felling with a chestnut tree expert, claiming there is no proven cure. This is a disappointing but consistent response from a municipality which seems more interested in increasing its cut quotas through a highly aggressive risk management policy, with little consideration of the much greater risks to the well-being and environmental health of local residents. Such proven risks include increased air pollution, damage from water-overflow, loss of biodiversity and heat islands produced by the gravely diminished canopy cover resulting from a decade of massive reduction of the overall tree population in Groningen.

In a recent study commissioned by the municipality (which they have since taken down from their website) about the integrity of current tree monitoring and felling procedures, the total number of publicly managed trees was listed as 113,000. Yet in the municipality’s report of 2010, it listed 180,000 street trees under its jurisdiction (Groen Peppers 2010). This suggests a reduction of public (mostly street) trees of more than 30 percent because of such aggressive anti-tree policies of recent years.

We hope the municipality drastically alters its current strategies to nourish and bring trees at risk back to health rather than rely upon the gravely over-used and fear mongering proclamations of “danger of falling branches and sickness” to cut relatively healthy trees whose vitality are only moderately diminished. While we understand that some trees will not be curable, what we have witnessed is a far too aggressive approach which has removed virtually any tree attracting even the most minor of complaint (falling leaves). With proper care and management, some if not many of these trees can recover and provide ample benefits to the local environment for decades to come. It is time that the municipality enlist real tree expertise to assess the local urban forest instead of relying upon little educated managers and construction workers motivated by financial interests (such as the tripling of harvested wood refuse for the local and highly subsidized biomass market).

Sources

“Bleeding canker of horse chestnut: Symptoms.” Forest Research, United Kingdom. https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/bleeding-canker-of-horse-chestnut/bleeding-canker-of-horse-chestnut-symptoms/

Freer-Smith, Peter H, and Joan F Webber. 2017. “Tree Pests and Diseases: The Threat to Biodiversity and the Delivery of Ecosystem Services.” Biodiversity and Conservation 26 (13): 3167–81. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1019-0.

“Heat treatment against bleeding canker of horse chestnut available.” Wageningen University Research. Press Release, 4 feb. 2016. https://www.wur.nl/en/newsarticle/Heat-treatment-against-bleeding-canker-of-horse-chestnut-available.htm

Keijzer, de, J, van den, L.A.M Broek, T Ketelaar, and van, A.A.M Lammeren. 2012. “Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas Syringae Pv Aesculi and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression.” Plos One 7.

Koskella, Britt, Sean Meaden, William J Crowther, Roosa Leimu, and C. Jessica E Metcalf. 2017. “A Signature of Tree Health? Shifts in the Microbiome and the Ecological Drivers of Horse Chestnut Bleeding Canker Disease.” New Phytologist 215 (2): 737–46.

Percival, Glynn C. and Kelly Noviss. 2016. “Managing Pseudomonas Bleeding Canker of Horse Chestnut.” Bartlett Tree Research Laboratories Technical Report.  https://www.bartlett.com/resources/managing-pseudomonas-bleeding-canker-of-horse-chestnut.pdf

“This therefore indicates that two approaches may be considered for suppressing disease: (1) employment of conventional plant protection techniques that rely heavily on treating the pathogen with specific biological or chemical agents; or (2) identifying management strategies designed specifically to increase tree vitality and so provide the tree with every opportunity to recover from Pae infection on its own merits. The following guidelines for Pae management are therefore recommended:

1. Inspecting for any external symptoms that could induce stress in trees i.e. new building construction and remediate if necessary.

2. Ensuring optimal tree nutrition. Sample soils for nutrient and pH levels based on a soil nutrient analysis and fertilise with the appropriate soil nutrients.

3. Apply a suitable product to control HCLM. HCLM attack can reduce a horse chestnut tree energy budget by 30-40% that potentially can influence the energy available for defensive metabolite production.

4. Apply organic matter such as an under composed wood mulch to a 5-10cm depth. Ideally mulches should be applied to 1m beyond the canopy drip line if possible.

5. Guard against over and under irrigation. Use soil moisture levels to ensure soil water status is optimal for tree growth.

6. Soil de-compact if soil bulk density values are 1.34 using an air-spade to stimulate root growth. ”

Raats, Santi. 2018. “Eigenaar van Allicin Tree Care kan het woord knoflook niet meer horen: ‘Niet knoflook, maar de werkzame stof allicine is het antibioticum tegen bloedingsziekte!’” Boorzorg.nl, https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz118allicintree.pdf.

Kapt de Rijksuniversiteit bomen onder het mom van duurzaamheid?

Kristin McGee, 27 feb. 2020

Het nieuwe Zernikelaanproject ontworpen door West 8 op de Zernikecampus is gelanceerd als een project met als eindresultaat een duurzamere, groenere en veiligere campus, inclusief nieuwe fietspaden, voetpaden en nieuwe aanplant van bomen. Op het eerste gezicht lijkt het een perfect plan, alsof de RUG, de Hanzehogeschool en de Gemeente een visie verwerkelijken die recht doet aan de nieuwe slogan van de stad: Gezond, Groen en Gelukkig Groningen. De plannen zien er aantrekkelijk uit en passen goed tussen de vele claims op de website met betrekking tot de toegenomen duurzaamheid.

In december 2019 daarentegen vroeg de gemeente namens de universiteit vergunning aan voor de kap van 92 van de bestaande bomen op de noordcampus. En dit na de kap van tientallen, of misschien wel honderden bomen zowel op de Zernikecampus (om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, waaronder de “Groene” Energy Academy), als de kap van vele bomen in de gemeente, zoals de meer dan 150 bomen aan het Van Starkenborghkanaal. Daarnaast zijn vorig jaar tientallen bomen gekapt op de campus van de RUG in het centrum: bij het Harmoniecomplex, bij het Academiegebouw en achter het gebouw van sociale wetenschappen. Het bestuur beweerde dat deze bomen ziek en gevaarlijk waren en gekapt moesten worden. Dit excuus wordt altijd aangevoerd en vaak wordt dit schromelijk overdreven, want in werkelijkheid kunnen bomen soms tientallen jaren langer overleven, ook met kleine gebreken. De universiteit heeft deze kap niet van tevoren bekendgemaakt bij personeel en studenten. Vele klachten zijn ingediend nadat de bomen op een zaterdag waren verwijderd.

De huidige standaardprocedure is zelfs dat ook nog niet zo oude bomen, zoals de bomen op de Zernikelaan gekapt worden zonder acht te slaan op het belang van deze bomen, dat verreweg opweegt tegen de mogelijke nadelen, zoals de noodzaak van toenemend onderhoud. In het algemeen zijn de risico’s op ongelukken met oudere bomen veel kleiner dan veel andere werkgerelateerde risico’s waar werknemers iedere dag mee te maken hebben. Het is juist gebleken dat bomen in stedelijk gebied voor een uitzonderlijke toename van fysiek, esthetisch en mentaal welbevinden zorgen, zonder duidelijk aanwijsbaar risico voor het publiek. Toch heeft in de laatste 10 jaar een toegenomen economisch gemotiveerde en algemeen aanvaarde “risicomanagement” benadering de overhand gekregen boven het koesteren van oudere bomen en de algemeen welzijn van de mens en milieu. Het huidige beleid van Groningens groendivisie (dezelfde als die van de RUG) is zelfs om bomen te kappen, voordat ze 30 tot 40 jaar oud zijn vanwege toenemende onderhoudskosten (zie de brief van de gemeente “Benutting biomassa 2013”). Dit is bij lange na geen duurzame benadering van een gezond stadsbos, waar met de juiste zorg bomen meer dan 100, of zelfs 200 jaar oud kunnen worden. Er zijn tal van voorbeelden van volwassen bomen die in groene steden worden beschermd, zoals in het VK en in Zwitserland.

De 92 bomen aan de Zernikelaan zijn zonder twijfel in de bloei van hun leven (hun gemiddelde omtrek is 35 cm en hun leeftijd slechts 20-40 jaar) en ze voorzien in een overvloed aan te berekenen baten voor het milieu en zullen dat ook blijven doen: de opslag van broeikasgas, het filteren van water, schaduw, zuurstof en het filteren van luchtvervuiling, zoals fijnstof. Daarnaast bieden zij een toevlucht aan vele dieren en vergroten zij de biodiversiteit van het gebied. Deze voordelen zijn meetbaar met programma’s als iTreeTools, die de economische waarde voor de omgeving van grote bomen aantonen – van het voorkomen van wateroverlast, tot filtering van luchtvervuiling, tot het koelen en zo nodig verwarmen van gebouwen. In relatie tot de klimaatcrisis absorberen ze een aanzienlijk deel van de broeikasgassen, een van de doelen van een duurzame universiteit en stad.

Kortgeleden hebben Martin Specken en Ward van der Houwen, beiden in dienst als docent bij de Hanzehogeschool, opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO), en die iedere dag van deze bomen genieten, een uitgebreid dossier opgesteld waarmee zij protesteren tegen het kappen van deze bomen. Bijna 70 collega’s in dienst bij zowel de RUG en de Hanzehogeschool, hebben een petitie aan de gemeente ondertekend met het verzoek alternatieve plannen in overweging te nemen. Zij hebben niet alleen contact opgenomen met bestuursvoorzitter Jouke de Vries, maar ook met wethouder Van der Schaaf, die niet hebben geantwoord. Specken en Van der Houwen hebben juist verscheidene levensvatbare en gedetailleerde alternatieven aangeboden, die het grootste deel van de bestaande bomen aan het noordelijk deel van de Zernikelaan zou beschermen en ook de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden mogelijk zou maken. Maar tot nu toe zijn deze alternatieven niet erkend, laat staan in overweging genomen.

Helaas zijn er nog geen afspraken tot stand gekomen om met anderen, zoals projectleiders, de afdeling groen en de bestuursvoorzitter in gesprek te raken. En ondanks veel gepraat over het creëren van een groenere en duurzamere campus en universiteit lijken alternatieve plannen en het behoud van bestaande wildernis en bomen het af te leggen tegen prestigieuze en dure nieuwe gebouwen. Terwijl volwassen en volgroeide bomen juist optimaal en beter dan nieuw aangeplante jongere bomen zijn toegerust om het klimaat te bevoordelen, met name de plaatselijke omgeving.

De Boomwachters en vele personeelsleden van de RUG hopen dat de universiteit zal kiezen voor een serieuzere en ecologisch gezinde aanpak, die rekening houdt met de weloverwogen ideeën van de hoog opgeleide personeelsleden en studenten en van allen die in de buurt wonen en werken en de invloed van deze grootschalige projecten moeten ondergaan. Het huidige beleid van bouwen, bouwen, bouwen in plaats van renoveren en bewaren is niet duurzaam. We kunnen beter nadenken over minder consumeren en koesteren wat er al is, in het bijzonder onze bomen, waarvan de voordelen vaak worden ondergewaardeerd en niet opgemerkt. Bomen moeten eerder in alle nieuwe plannen worden betroken, zelfs als dit een extra investering inhoudt.

Kristin McGee is Associate Professor bij Popular Music Studies, voorzitter van de Boomwachters Groningen en staflid van de Green Office. Zij hoopt in gesprek te komen met universiteitsbestuurders met ideeën over de bescherming van bestaande bomen en de aanplant van nieuwe bomen in het licht van de vele nieuwe projecten in het centrum en op de Zernikecampus.

Bronnen

“Gemeente: RUG en Hanzehogeschool passen plan bomenkap op Zernike niet aan.” 29 feb. 2020. Dagblad van het Noorden.

Poelman, Frits. 28 feb. 2020. “Bomenridder praat steeds bozer tegen ambtenaren over kapbeleid. Hij mag zijn mond niet meer opendoen.” Dagblad van het Noorden.

“In Groningen snappen veel mensen niet goed waarom de gemeente – zeker nu GroenLinks daar verreweg de grootste partij is – en de provincie op veel plekken overgaan tot massale bomenkap. Dat gebeurde de afgelopen weken onder meer langs het Damsterdiep (voor beter zicht op het water, meldde de provincie), in de Korrewegwijk (voor het verleggen van kabels en leidingen) en – zonder vergunning – langs de spoorbaan naar Delfzijl. Daar was geen toezicht; Prorail is achteraf op de vingers getikt. Na een klacht van de bomenridders stopte de rechtbank vooralsnog het kappen van 180 bomen vanwege procedurefouten door de gemeente Het Hogeland.

Volgens Janse zijn er sinds 2011 vier onderzoeken geweest die uitwijzen dat er van alles mis is met (handhaving van) het kap- en snoeibeleid. ,,Er komen steeds meer aanwijzingen dat de gemeente zich niet houdt aan haar eigen bomen- en natuurbeleid.’’ Hij zegt dat de stichting al geruime tijd tevergeefs probeert de problematiek op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau aan te kaarten.”