Bomen versus zonnepanelen

2-2-2022

Kristin McGee

We kunnen bijna niet geloven dat het zover is gekomen, dat we dit gesprek voeren – bomen versus zonnepanelen. Vandaag komt het onderwerp zonnepanelen versus bomen aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. En RTVNoord heeft vandaag een verhaal gepubliceerd over een aantal inwoners van Beijum die hun hoge bomen het liefst zouden verwijderen om hun zonnepanelen zo effectief mogelijk te maken. Toch absorberen deze hoge bomen al veel CO2 en helpen ze luchtvervuiling en regenwater te filteren. Het vervangen van bestaande volwassen en gezonde bomen lijkt ons het verkeerd traject in het energietransitie. Willen we echt die entiteiten opofferen die leefgebied bieden aan vogels en insecten voor puur menselijke behoeften? En is dit zelfs effectief om zonnepanelen significant te verbeteren in een klimaat met een aantal dagen per jaar zon? We weten dat andere energiebronnen tijdens donkere dagen altijd nodig zullen zijn, zelfs bij grootschalige installatie van zonnepanelen.

Het doel van duurzame en hernieuwbare energie is om hulpbronnen te behouden, zodat bestaande groene leefgebieden kunnen worden beschermd, niet simpelweg nog een hulpbron om te winnen voor menselijke consumptie. Als het ondersteunen van zonnepanelen betekent dat we ons toch al onze kwetsbaar stadsbos vernietigen voor subsidies, dan lopen we het risico de negatieve effecten van klimaatverandering te versnellen, zoals verhoogde luchtvervuiling en de bijbehorende gezondheidsrisico’s voor de mens zoals astma en longkanker, naar de benauwende leefomgevingen zonder bomen, naar het gebrek aan eventuele vogels van een al volgens het CBS 50% reductie van vogelpopulaties in stedelijke omgevingen. Het is volkomen absurd dat we nu al volledig gezonde, volwassen bomen zien, prachtige geschenken aan onze gemeenschappen die worden verwijderd door individuen met euro’s in hun ogen en de valse belofte van groene energie in dit geval. We zijn niet tegen zonnepanelen maar nooit ten kosten van bestande of toekomsten bomen.

En hier zijn een paar voorbeelden van een gebied dat is ontworpen rond de zogenaamde hernieuwbare energie van zonnepanelen:

Deze nieuwbouw is net klaar in Haren 2021 (nu zonder bomen)
Hier in Haren is deze tweestammige els zeer hoog opgekroond voor zonnepanelen (2021)

Hier zijn onze vragen gesteeld aan de gemeenteraad: 

1. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de LTA (levenscyclusanalyse) van zonnepanelen en in relatie tot de voorspelde schaduw veroorzaakt door boomkronen? Veroorzaakt bomen überhaupt zonnepanelen of is dat slechts een mythe?

2. Is er onderzoek gedaan naar de waarde van Groningse bomen voor de opslag van broeikasgassen, aangezien tools als iTree en de Bomenmonitor dit kunnen kwantificeren?

3. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar recente boomverwijdering in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen met digitale mapping, zoals door middel van Cobra Groen’s boommonitoringanalyses?

4. Wat zou de impact zijn van de totale boombedekking (nu een laag percentage van 12%) als meer bomen verwijderd mogen worden voor zonnepanelen op basis van recente trends?

5. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

6. Wat zijn de gevolgen voor de waterafvoer en stormoverloop?

7. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven, inclusief welzijn en de bekende toename van criminaliteit in gebieden zonder bomen?

Extra bronnen:

Shin Ji-hye. 4 april 2019. “2 million trees cut down to make way for solar panels in 3 years: lawmaker.” The Korean Herald.

Chesler, Karen. 2016 (June 20). “The Green Roller Coaster: Companies like Six Flags are cutting down trees to make room for solar panels—and missing part of the point of environmentalism.” Slate.

Pastoor, Robert. 2021 (2 feb). “Stadjers willen graag zonnepanelen, maar de bomen staan in de weg: ‘Zo is het niet zinnig’).” RTVNoord.