Donateur worden

Fijn dat u donateur wilt worden! Daarvoor maakt u minimaal € 7,50 over op rekening NL74 TRIO 0788958488 ten name van Stichting Boomwachters Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Donate to the Tree Guardians Groningen

If you would like to support the work of the Tree Guardians Guardians, you can make a donation of more than 7.50 Euros to NL74 TRIO 0788958488 under the name of Stichting Boomwachters Groningen. We appreciate your support.