Verwijdering van 10 monumentale bomen in minder dan twee jaar bij UMCG campus “Healthy Aging” en ondanks claim natuurinclusief bouwen

Kristin McGee

8 oktober 2022

Het grote bouwproject UMCG Bouwt 2035 met een kost van 350 miljoen heeft geleid tot de verwijdering van tientallen monumentale en volwassen, vitale bomen rond de campus van het ziekenhuis en onderzoeksinstituten vanaf 2022 . De bouw en renovatie omvat dit 15.500 m2 grote complex en is ontworpen door de architectenbureaus Atelier PRO en Vakwerk Architecten en wordt door aannemerscombinatie aannemerscombinatie BAM Trebbe Equans (BTE) gerealiseerd.

Universitair Centrum Psychiatrie

Voor het nieuwste project, voor het Universitair Centrum Psychiatrie, zijn 12 bomen gekapt, waarvan drie monumentaal. Dit nadat een jaar geleden tientallen bomen zijn verwijderd voor een ander renovatieproject voor het UCMG, waaronder 6 monumentale en 3 potentieel monumentale bomen, wat heeft geleid tot 9 monumentale en 5 potentiële monumentale bomen die in iets meer dan een jaar zijn verwijderd.

Met het door het UMCG gepromoot “healthy aging” worden, het verwijderen van de meest waardevolle bomen voor de geestelijke gezondheid, voor de gezondheid van het milieu en voor een optimale biodiversiteit, vragen we ons af waarom de gemeente deze bomen heeft toegestaan ​​in plaats van een boominclusief bouwplan te eisen. Het beschermen van deze bomen zou hebben gezorgd voor een esthetisch aangename omgeving voor de binnenkomende patiënten, terwijl het ook had bijgedragen aan het verminderen van hitte-eilanden, het aantrekken van vogels en dieren in het wild en het filteren van vervuiling in de lucht.

Rapport door Stedelijk Groen

Verder bevatte het zogenaamde BEA-rapport van Stedelijk Groen zelfs geen enkele foto van deze ecologisch erfgoedbomen, noch berekenden ze de iTree-equivalenten van deze bomen in termen van de broeikasgassen die ze vasthielden, een andere flagrante omissie van het bedrijf altijd in opdracht van de stad om de verwijdering van enkele van onze meest waardevolle bomen mogelijk te maken. In deze laatste verwijdering waren soorten zoals essen, meidoornen, rode kerspriumen, witte paardenkastanjes, en hybride hanendoornen.

Dat Stedelijk Groen geen foto’s, of iTree-equivalenten heeft toegevoegd en zelfs maar een paar korte zinnen heeft gegeven om de vereiste vragen te beantwoorden over welke waarde deze bomen hadden voor de lokale ecologische structuur en omgeving, onthult hoe gemakkelijk boombeoordelingsbedrijven kunnen worden gekocht om zo weinig informatie mogelijk over de waarde van bomen. Toch is het rapport pagina’s lang met inkt gemorst over irrelevant materiaal, zoals uitleg van APVG en van definities van beoordelingen, maar de daadwerkelijke beoordelingen worden alleen vermeld in een kleine tabel helemaal aan het einde van het 75 pagina’s tellende document. Een dergelijk gebrek aan duidelijkheid, gedetailleerde en beoordeelbare taal voor omwonenden spreekt de technieken aan die de stad gebruikt om dure bouwprojecten te bespoedigen, die helaas nog steeds niet de essentiële kwaliteit en noodzaak erkennen van het behoud en de bescherming van onze volwassen, volgroeide bomen voor de heden en toekomst.

Behoud onze volwassen, grote-statuur bomen voor nu en de toekomst

We streven naar de integratie van beter onderzoek met betrekking tot de werkelijke kwaliteiten en diensten van volwassen bomen, evenals de eis die nieuwe gebouwen en renovaties behouden en bouwen rond het bestaande stedelijke bomenbos, een essentiële en voortdurend ondergewaardeerde bron van waarde voor mensen, stedelijke natuur en voor het milieu. Om ze zo gemakkelijk te laten verwijderen is niet meer van deze tijd.

Deze waterhoentjes hebben geen bescherming meer van de (nu gekapt) grote bomen, 8 oct. 2022
Bronnen

Wijngaarden, Arjen. 31 dec. 2018. “UMCG Bouwt voor 350 miljoen terwijl zorg gewoon doorgaat”. Dagblad van het Noorden: https://dvhn.nl/groningen/UMCG-bouwt-voor-350-miljoen-terwijl-zorg-gewoon-doorgaat-24009059.html

Onderwijs Centrum: kap 11 bomen, inclusief 6 monumetnale, 3 potentiele monumentale en 160 m2 houtopstand; vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-273172.html

Kap 12 bomen inclusief 3 monumentalte bomen; vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-366643.html

Stedelijk Groen BEA rapport UMCG UCP Nieuwbouw 2022: