Over ons

Stichting Boomwachters Groningen houdt zich bezig met het bevorderen van de gezondheid, het behoud en de bescherming van bomen en groene ruimten in de gemeente en provincie Groningen. Ons doel is een echt groene en leefbare toekomst te creëren voor inwoners en de biodiversiteit in het (stedelijk) landschap te herstellen.

De stichting bestaat uit een driekoppig bestuur en een werkgroep van vrijwilligers met vele jaren ervaring bij verschillende projecten in het ‘bomenwerkveld’.

Het bestuur bestaat uit:
Kristin McGee, voorzitter
Marije Visser, secretaris
Marinel Pleij, penningmeester

Onze plannen voor de komende tijd zijn:

  1. Een begin maken met de herziening van de kapvergunningsprocedure zodat ecologische en omgevingsbelangen beter worden meegewogen;
  2. Het verbeteren van de transparantie van het gemeentelijk groenbeleid en haar plannen. We willen een meer strategisch boombeleidsplan en zien hierin een rol voor (stedelijke)groenexperts. Dit plan voorziet in het proactief beschermen van bomen in de huidige stedelijke groei. Er wordt nu vaak gekapt zonder van te voren te kijken hoe groen of bomen ingepast kunnen worden in een (woning)bouwproject. Ook willen we meer transparantie voor inwoners over voorgenomen gemeentelijke en private (als het gebouwen betreft) plannen zodat er meer zeggenschap over hun buurt ontstaat;
  3. Het veranderen van de APV-criteria (algemene plaatselijke verordening) op zo’n manier dat actuele waarden die er echt toe doen, zoals broeikasgaseffecten, luchtkwaliteitsverbetering, schaduw bij hitte, waterhuishouding en biodiversiteitsverbetering worden gemeten en worden meegenomen in de besluitvorming;
  4. Het stimuleren van burgerinitiatieven als boomplantdagen en activiteiten om meer kennis en betrokkenheid bij inwoners te creëren. Door middel van onderzoeksprogramma’s willen wij mensen de waarde van bomen laten zien;
  5. in gesprek komen met plaatselijke politici over o.a. zogenaamde hernieuwbare energiebeleid (biomassa) wat in feite het vernietigen van natuur is;
  6. Het stimuleren en verbeteren van de communicatie tussen beleidsmakers, politici en boomwerkers die verantwoordelijk zijn voor snoei en kap.

About the Tree Guardians (Boomwachters) Groningen

The Boomwachters Groningen (Tree Guardians) is an association (stichting) and a related group of volunteers which work together with the shared goal of stimulating sustainable tree policies and maintenance in both the urban forest and in the provincial region of Groningen at large. Our goal is to create and spread more knowledge about the value of trees so that people and politicians alike are more alert to the important benefits that trees provide in everyday life, for the local biodiversity, for the environment, for our health and well-being, and for a sustainable economy.

Our goal of expanding and preserving existing trees, and protecting the larger ecosystem which is dependent upon them, determines the kinds of activities that we organize. These range from grass-roots activism such as “Let Trees Grow Old” or “No Tree for Biomass” rallies, to meetings with bureaucrats and politicians to discuss ideas for new policy and tree care. We also organize volunteer initiates to inventory trees in local neighborhoods and parks. Our ideas are driven by knowledge and study of the latest science from the international field of urban forestry which position trees as important sources for maintaining healthy environments, for fighting climate change, for absorbing pollutants, and for supporting local wildlife. This knowledge informs the discussions we initiate with policy leaders, green workers, politicians, and tree experts as well as with local residents of Groningen.

Some of these activities include organizing critical actions and protests to draw attention to trees under pressure for removal for large-scale building projects. We also organize educational outings to learn about trees and their values in various regions. We sponsor lectures (in English and Dutch) with tree and urban forestry experts locally and from abroad such as Cobra Groen and iTree experts. We coordinate letter writing campaigns to lobby for better tree pruning, protection, and care. We spread knowledge about such activities and trees in general through social media. We speak at the local municipal council meetings on particular issues related to trees from biomass to large-scale infrastructure projects. We collect and document tree fellings as well as tree pruning activities (good and bad) in the municipality. And finally we regularly meet with project leaders and developers to provide ideas about building with and around trees for nature inclusive architecture.

Ultimately we aim to act as a hub for all of those concerned and interested in improving the standing of trees in the local environment for a more livable, sustainable, bio-diverse and healthy present and future, not just for humans but for the variety of animals and plants with which we share this municipality.