Over ons

Stichting Boomwachters Groningen houdt zich bezig met het bevorderen van de gezondheid, het behoud en de bescherming van bomen en groene ruimten in de gemeente en provincie Groningen. Ons doel is een echt groene en leefbare toekomst te creëren voor inwoners en de biodiversiteit in het (stedelijk) landschap te herstellen.

De stichting bestaat uit een driekoppig bestuur en een werkgroep van vrijwilligers met vele jaren ervaring bij verschillende projecten in het ‘bomenwerkveld’.

Het bestuur bestaat uit:
Kristin McGee, voorzitter
Marije Visser, secretaris
Marinel Pleij, penningmeester

Onze plannen voor de komende tijd zijn:

  1. Een begin maken met de herziening van de kapvergunningsprocedure zodat ecologische en omgevingsbelangen beter worden meegewogen;
  2. Het verbeteren van de transparantie van het gemeentelijk groenbeleid en haar plannen. We willen een meer strategisch boombeleidsplan en zien hierin een rol voor (stedelijke)groenexperts. Dit plan voorziet in het proactief beschermen van bomen in de huidige stedelijke groei. Er wordt nu vaak gekapt zonder van te voren te kijken hoe groen of bomen ingepast kunnen worden in een (woning)bouwproject. Ook willen we meer transparantie voor inwoners over voorgenomen gemeentelijke en private (als het gebouwen betreft) plannen zodat er meer zeggenschap over hun buurt ontstaat;
  3. Het veranderen van de APV-criteria (algemene plaatselijke verordening) op zo’n manier dat actuele waarden die er echt toe doen, zoals broeikasgaseffecten, luchtkwaliteitsverbetering, schaduw bij hitte, waterhuishouding en biodiversiteitsverbetering worden gemeten en worden meegenomen in de besluitvorming;
  4. Het stimuleren van burgerinitiatieven als boomplantdagen en activiteiten om meer kennis en betrokkenheid bij inwoners te creëren. Door middel van onderzoeksprogramma’s willen wij mensen de waarde van bomen laten zien;
  5. in gesprek komen met plaatselijke politici over o.a. zogenaamde hernieuwbare energiebeleid (biomassa) wat in feite het vernietigen van natuur is;
  6. Het stimuleren en verbeteren van de communicatie tussen beleidsmakers, politici en boomwerkers die verantwoordelijk zijn voor snoei en kap.