Jaarlijks gesprek wethouder ‘Groen en klimaatadaptatie’ en directeur Stadsbeheer

Marinel Pleij

Vrijdag 1 december 2023 hebben wij ons tweede gesprek gevoerd met Mirjam Wijnja, de wethouder die o.a. over onze stadsbomen gaat. Naast dat het een gesprek op bestuurlijk niveau was, wilden wij ook graag een aantal inhoudelijke zaken bespreken.

Hieronder staan onze gesprekspunten:

  1. Hadera- en Raadhuisplein Haren – plannen reconstructie en kap 40 bomen
  2. Zorgen om compensatie van oude bomen door zwaar gesnoeide jonge, nieuwe bomen
  3. Aanplant jonge bomen; waarom kiest de gemeente vaak voor piramidevormige bomen? Deze bomen dragen niet bij aan de biodiversiteit, vogels kunnen hierin geen nesten te bouwen
  4. Illegaal toe eigenen van groenstroken (Haren, De Wijert)
  5. Aantal bomen in beheer van de gemeente Groningen en bomen in privébezit. Wij missen lijst met monumentale bomen
  6. Snoeitechnieken van de gemeente – boomspecialisten uitnodigen voor workshop
  7. Zonnepanelen bedreiging voor bomen
  8. Stand van zaken inzet iTree tools

Hadera- en Raadhuisplein Haren
We hebben een aantal antwoorden gekregen tijdens dit gesprek die we graag met jullie delen. De plannen voor de reconstructie van het Haderaplein zijn al in 2017 genomen door de toen nog gemeente Haren. Destijds zijn er ook toezeggingen gedaan aan de ondernemers. GroenLinks en de PvdD betreuren het enorm dat er zoveel volwassen bomen gekapt zullen worden voor dit project. Wij hopen in gesprek te gaan met de projectleider en nog een lans te breken voor de bomen. Hopelijk kunnen de plannen nog iets bijgesteld worden, maar triest is het wel.

Snoeibeleid
N.a.v. de uitnodiging door de gemeente Groningen om deel te nemen aan een workshop over snoeien afgelopen maandag, hebben wij een tegenuitnodiging gedaan. De gemeente en Boomwachters verschillen nl. nog steeds van mening over de door de gemeente en haar aannemers (o.a. Vos Roden) uitgevoerde snoeimethoden. We zullen binnenkort met elkaar om tafel gaan om de wederzijdse standpunten uit te wisselen. Wij maken ons zorgen dat wanneer de Groningse snoeimethoden niet stoppen, onze bomen verzwakt en vatbaar voor ziektes worden waardoor ze makkelijker omvallen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bomenbeleid
We hebben ook de compensatie van bomen kort besproken, maar willen graag aan de hand van ‘Groene Normen’ advies geven of een workshop organiseren gegeven door Dr. Kim Coder en Dr. Cecile Konijnendijk. Deze laatste is bekend van de 3-30-300 plan: 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis, 30% bladerdek in elke buurt en op 300 meter afstand van ieder huis een park of groene ruimte. 

Transparantie en iTree Tools
Transparantie omtrent kapvergunningen en de invoering van iTree tools, ja deze tool gaat écht ingezet worden in Groningen (!), duurt ons te lang. De directeur Stadsbeheer, Hans Tuithof, gaf aan dat dit bij de IT-afdeling ligt en op dit moment nog niet werkt. Het schijnt wel zo te zijn dat als er gemeentelijke bomen gekapt worden, er om de boom een lint zit met een QR-code waarop meer informatie over de kap te vinden is.

Boomkroonbedekking
Er is dit jaar onderzoek gedaan naar de boomkroonbedekking van onze gemeente door UTC (Urban Tree Cover percentage) van AHN. De cijfers waren nog niet voor handen, wij zijn hier wel erg benieuwd naar. Het is de bedoeling zo’n onderzoek regelmatig te doen en zal dan ook door de gemeente op de begroting gezet worden. Boomwachters Groningen heeft in 2022 hier nog onderzoek naar laten doen. Hieruit kwam naar voren dat Groningen slechts een boomkroonbedekking van 14% heeft, dit is lager dan Utrecht of Amsterdam. Er is dus werk aan de winkel voor de gemeente Groningen!

Aanplant bomen Grote Markt. Foto: gemeente Groningen