Gemeente Groningen wil 24 potentieel monumentale en volledige monumentale bomen in het centrum van Haren (Raadhuisplein) kappen voor luxe appartementencomplex en parkeergarage

Kristin McGee

4 oktober 2023
Er zijn plannen om op de plek van het voormalige gemeentehuis in Haren een nieuw luxe appartementencomplex te bouwen met als gevolg een renovatie van het stadsplein met een nieuwe grootschalige parkeerplaats. Voor dit project zal elke bestaande boom (ongeveer 24) op dit stadsplein (Raadhuisplein/Haderaplein) worden verwijderd, inclusief verschillende potentiële monumentale bomen zoals de vijf eiken die nu meer dan 50-jaar oud zijn en een plataan van 70 jaar oud. De rest van de bomen zijn tussen de 30 en 80 jaar oud en hebben dus ecologisch gezien de meeste waarde, in termen van klimaatmitigatie en -koeling en in termen van esthetische schoonheid. Het is daarom ondenkbaar dat de stad van plan is ze te verwijderen in plaats van ze te beschermen en te behouden voor nieuwe bouwprojecten die van deze waarden zouden profiteren.

Het is verbazingwekkend dat we überhaupt plannen zouden overwegen voor een nieuw luxe appartementencomplex in het centrum, waarbij deze monumentale eiken-, linde- en dennenbomen zouden worden verwijderd voor een parkeerplaats en een betonnen plein. Deze bomen vormen het hart van de ontmoetingsplaats in Haren, vlakbij de markt en winkels en de enige bomen die groen, schaduw en leefgebied bieden voor vogels en wilde dieren in het centrum.

De gemeente heeft haar plan verkondigd om deze gekoesterde en essentiële bomen te beschermen en om alleen natuurinclusieve architectuur te bevorderen, maar dit is precies het tegenovergestelde van deze visie, allemaal voor het economische gewin van ontwikkelingsmaatschappijen en bouwbedrijven om de waarde van onroerend goed te verhogen. dit centrum. Boomwachters Groningen en veel inwoners hebben al hun ongenoegen geuit over het feit dat er plannen zijn om deze belangrijke bomen te verwijderen, bomen die tientallen jaren nodig hebben gehad om uit te groeien tot een dergelijke monumentale status.

Plannen heroverwegen
Wij dringen er bij de gemeente op aan om deze plannen te heroverwegen, ook al zijn deze al in 2017 ontstaan en er toezeggingen zijn gedaan. We hopen dat de coalitie haar belofte na zal komen en het stadsbos behouden en natuurinclusief te bouwen, vooral op deze meest symbolische plek, het hart van de Groene Parel in het Noorden.

Neem contact op met wethouder ‘Groen en klimaatadaptatie’, Mirjam Wijnja en wethouder Natuur van Haren, Kirsten de Wrede , en teken protest aan tegen de voorgenomen plannen om essentiële bomen in het hart van het centrum van Haren te verwijderen, ook wel genoemd de groene parel van het Noorden.

Dit zijn de woorden van de gemeente
“Om tot een bouwrijpe kavel te komen zullen de bestaande bomen op het Haderaplein moeten worden gekapt en waar mogelijk verplaatst en/of gecompenseerd. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De keuze dat het merendeel van de bomen moet wijken voor een nieuw gebouw met parkeerterrein is met de aanbestedingsprocedure in 2017 in de toenmalige gemeente Haren reeds in gang gezet. Het behouden van het merendeel van de bomen is op basis van het huidige bouwplan conform het bestemmingsplan niet mogelijk. Voor het aanvragen van een kapvergunning zal een BEA (Boom Effect Analyse) moeten worden vastgesteld door het college.” (“Voortgang Raadhuisplein-centrumvisie Haren,” 7-6-2023).

Wat kun je doen?
Stuur een mail naar de wethouder groen en klimaatadaptatie en de wethouder natuur in Haren met Boomwachters Groningen in de cc:

of teken onderstaande petitie.

Bronnen:
Raadhuisplein-Haren plannen. Gemeente Groningen.
Inrichtingsplan raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht. 7 juni 2023. Haren de Krant.

Video:
Kap van 49 poteniële monumentale bomen aan het Raadhuisplein in Haren. Boomwachters Groningen. 2-10-2023.

Flyeractie Boomwachters op 15 december 2023 nabij Raadhuisplein en Haderaplein
>> Petitie tegen de kap van de 24 volwassen bomen in het centrum van Haren
>> Nieuwsartikel Dagblad van het Noorden 15-12-2023 – interview Boomwachters Groningen
>> Nieuwsartikel OOG RTV 15-12-2023 – interview Boomwachters Groningen
>> Nieuwsartikel Dagblad van het Noorden 15-12-2023 – commentaar gemeente Groningen

Bronnen:
Raadhuisplein-Haren plannen. Gemeente Groningen.
Inrichtingsplan raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht. 7 juni 2023. Haren de Krant.

Video:
Kap van 49 poteniële monumentale bomen aan het Raadhuisplein in Haren. Boomwachters Groningen. 2-10-2023.