Concerten Drafbaan Stadspark – informatie over het melden van overlast

Wij streven al jaren naar een evenwichtiger beleid t.a.v. het Stadspark. Dit betreft ook de vele concerten die plaatsvinden in het park. Zo blijken de geluidsnormen tijdens concerten in de gemeente Groningen veel hoger te zijn dan elders in het land. Het zal niemand ontgaan zijn dat het concert van Rammstein op de Drafbaan a.s. donderdag 6 en vrijdag 7 juli veel beroering geeft. Tot grote ontsteltenis heeft de gemeente Groningen vlak voor deze datum goedkeuring gegeven om nog hogere geluidsnormen toe te staan dan volgens het bestemmingsplan mag.

Meer informatie over alles rondom het concert op 6 en 7 juli staat beschreven in de nieuwsbrief van Stadspark Natuurlijk.

Wat kun jij doen?

Omdat de geluidsnormen in Groningen veel hoger zijn dan elders in het land adviseren wij inwoners om, wanneer zij overlast ervaren dit te melden via dit formulier.

Overlast rondom de concerten kan inhouden: het aantreffen van (zwerf)afval, overlast concertgangers, geluidsoverlast. Vul het formulier volledig in en noem de naam van het evenement waarbij de overlast plaatsvindt. In dit geval zal het de concerten van Rammstein zijn. Je toelichting bij de klacht is belangrijk omdat dit duidelijk kan maken waarom bijv. geluidsoverlast als zo onplezierig wordt ervaren. Klachten m.b.t. geluidsoverlast moeten door de gemeente bewaard worden. Deze kunnen later opgevraagd worden als bewijs, voor onderzoek of ter onderbouwing van het aanpassen van de geluidsnormen. Belangrijk dus!