Artikelen en andere media

DOCUMENTAIRES

Bomen zijn geld waard, dus moeten we ze minder snel kappen (EenVandaag februari 2020)

BELEIDSRAPPORTEN VAN GEMEENTE EN PROVINCIE GRONINGEN

Kapprogramma 2020, VTA evaluaties. Gemeente Groningen.

Houtopstanden Hunzestrook, ecologische onderzoek naar de bomen. 19 oktober 2017. Gemeente Groningen.

Bomenkap-Hunzedijk brief naar bewonners april 2018

Vaststelling_bestemmingsplan_Kardinge hunzezone kap 150 bomen. Gemeente Groningen.

Vol Ambitie op weg naar transitie, programma energietransitie 2016-2019, De tussenstand, Provincie Groningen. (Bijlage – Programma energietransitie 2016-2019).

Bomen Effect Analyse – Herinrichting Binenstad – West, Akerkhof en flankerende maatregelen

A-Kerk – Bestemming Binnenstad Definitief ontwerp A-straat 2018

Klimaatadaptieve en groene gemeente Groningen 2018 brief aan de raad

Evaluatie bomen beheer en kapbeleid 2008

Boombeheer evaluatie 2013

Evaluatie kapbeleid 2006: Bomen over kappen

Groene Pepers: Groenstructuur visie voor Groningen (2009)

Gemeente Bomenstructuurvisie 2014: Sterke Stammen

Groencompensatie regeling college, 29 maart 2017

Groen Links: Vragen naar Gemeente Haren over bomen stabiliteit en snoeimethodes. 6 oktober 2017

Correspondentie BOMENRIDDERS/BOOMWACHTERS GRONINGEN

Reactie van de Bomenridders Groningen op de Evaluatie boombeheer 2014 – 5 mei 2018.

Bomenridders Groningen – Toesprak  Biomassa (Vol Ambitie/Energie Transitie Plan) – Provincie Groningen – 20 juni 2018

Bomenridders Groningen – advies Groencompensatie – Toesprak Beheer en Verkeer – 13 april 2017.pdf

Bomenridders Groningen: Brief naar gemeente -Kritiek op bomenbeheer in de provincie Groningen – 6 juni 2017

BOEKEN

Berendse, Frank. Wilde apen: de toekomst van natuurbescherming in Nederland. KNNV, 2016.

Stichting Kritisch Bosbeheer. De Natuur van Hof te Dieren: Onderzoek naar de (natuurlijke staat van hof te Dieren, SKB, 2014.

5-wat-is-hof-te-dieren

ARTIKELEN

Algemeen

Arets, Eric. “Ook in Nederland vindt ontbossing plaats.” 20 September 2017. Wageningen University & Reserach.

Tilberg, Anna Mae. “Nederland ontbost verhoudingsgewijs meer dan het Amazonegebied”. De Monitor. 23 Dec. 2018.

White, Traci. “Is Groningen Losing too Many Trees.” The Northern Times, 28 februari 2019.

Biomassa

‘Biomassacentrales zijn niet schoner’. Het Parool, 27 maart 2019.

René Dijkgraaf. “Bomen kappen gaat het klimaat niet redden”. De Volkskrant.

Le Page, Michael. “EU sued for making global warming worse by subsidising wood burning”.  New Scientist. 4 maart 2019.

Ekker, Heleen. “Tien bedrijven stoten groot deel uit van hele Nederlandse bedrijfsleven”. NOS 27 nov. 2018.

Katan, Martijn en Ben Feringa. “Biomassa stoken is en ramp voor het klimaat”. 16 november 2018. NRC.

“Burning wood for power is ‘misguided’ say climate experts”. The Guardian 31 December 2017.

“The dirty little secret behind ‘clean energy’ wood pellets”. The Guardian 30 June 2018.

Probos. 2018. Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050.

Oudin A, Segersson D, Adolfsson R, Forsberg B (2018) “Association between air pollution from residential wood burning and dementia incidence in a longitudinal study in Northern Sweden“. PLoS ONE 13(6): e0198283. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198283:

“Onder deelnemers in het gebied met hoogste kwartiel fijnstof PM2.5, en met een houtkachel in huis (dit zou de groep moeten zijn met de hoogste blootstelling), bleek substantieel meer dementie voor te komen dan onder andere participanten.”
“Biomassaverbranding neemt toe in Europa door klimaatbeleid, maar mogelijke gezondheidseffecten van zulk beleid zijn niet onderzocht. Onze resultaten impliceren dat biomassa een genegeerde maar mogelijk schadelijke bijdrage levert aan luchtvervuiling die meer aandacht verdient.”

Federatie Particuliere Grondbezit: Verdien model. 4-4-2018. Zie hier ook “Ondernemer met Natuur”

Federatie Particuliere Grondbezit: Biomassa, Inleiding. 12-4-2018.

Open letter by 190 Scientists revealing “Need for a scientific basis of EU climate policy on forests”. EURACTIV March 27, 2018. .

Basu, Zachery. 2017. “A Burning question: Throw wood on the fire for 21st century electricity?” CNBC.

Benutting biomassa stromen. Raad Groningen 2012 februari

Boosten, M. en J. Oldenburger. 2014. Biomassapotentiele NBLH-sector in 2020 en 2050. Probos.

Transitieagenda: biomassa en voedsel 2018. Planbureau van de leefomgeving: Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bezwaren tegen biomassa: Bij bio bedenkt iedereen meteen dat het goed is. 22 november 2017. De Groen Amsterdamer.

Burning Biomass: The Impact on European Health. Fern UK January 2018. .

EU Climate Policies: Friend, Foe or Bystander to forest restoration and carbin sinks by Niels Meyerohlendorf and Ana Frelih-Larsen, 12 Ocotber 2017 EcoLogic, Ecolic Institute.

VORK 02 bosbeheer: Bosbeheer is pijnpunt in het energieakkord bij Leffert Oldenkamp (feb 2014).

Pulp Fiction: The European Accounting Error That’s Warming the Planet. Climate by John Upton, Climate Central, 2015.

“Bosberichten 2012, #2: Bosuitbreiding versus ontbossing in Nederland” bij Patrick Jansen en Jan Oldenburger, Probos.

Moon, Koen. Uitgemergelde sperwers en potgrondtekort: de nadelen van biomassa uit ons bos, 18 jan 2016.

Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen: Effect op uitstoot van broeikassen, KNAW, 2015.

Stop de geplande Biomassa Warmte Installatie van Eneco in Utrecht Lage Weide in Stadsverarming, 8 maart 2016.

“The Burning Question: Moves to Designate Wood as a Carbon Neutral Fuel have Alarmed Environmentalists and Divided Scientists” by Warren Cornwall in Science, 6 January 2018: 355,6320.

Europe’s green energy policy is a disaster for the environment (2016-12-10) by Michael La Page in The New Scientist, 2 December 2016.

URBAN FORESTRY (stedelijk bos onderzoek)

Saaroni, Hada, Jorge H. Amorim, Jelle A. Hiemstra, and David Pearlmutter. “Urban greening as a tool for urban heat island mitigation – a survey of research methodologies in different climatic regions.”  Conference procedings, PLEA Endinburgh: Design to Thrive 2017.

The studies indicate that urban trees serve as the most effective tool for mitigating the UHI and enhancing human comfort. Nevertheless, very few studies refer to specific tree characteristics: species, foliage type or tree coverage, subjects that deserve further research. (Saaroni et al, p. 2901)

Simard, Suzanne. “Mycorrhizal Networks Facilitate Tree Communication, Learning, and Memory” in F. Baluska et al. (eds.), Memory and Learning in Plants, Signaling and Communication in Plants, Springer International Publishing Springer Nature 2018.

Kopnina, Helen. 2018. “From wilderness to plastic plants: How might we get back to wilderness”. The Ecological Citizen 1/2.

Groei versus groen onderzoek Amsterdam Wagenering Universiteit maart 2018 rapport

Urban Forest Parks: Natural Water Retention Measures. NWRM. European Commission2013.

Tiny Forest handboek 2.0. 2017. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

“Street Trees in the Urban Forestry Canopy: Portland Oregon” Project Report 2005. Center for Spatial Analysis and Research.

Portland Tree Canopy Monitoring: Protocol and Monitoring 2000-2015. Portland Parks and Recreation. 2017.

“Every Tree Counts: A Portrait of Toronto’s Urban Forest” Parks, Forests and Recreation. 2008. (with the iTree eco program used to measure the urban forest canopy cover)!

“Adapting and applying evidence gathering techniques for planning and investment in street trees: A case study from Brisbane, Australia” by Lyndal Plant and Neil Sipe in Urban Forestry & Urban Greening, 19/1, 2016: 79-87.

“Assessing street-level urban greenery using Google Street View and a modified green view index” by Xiaojiang Li, Chuanrong Zhang, Weidong Li, Robert Ricard, Qingyan Meng, Weixing Zhang in Urban Forestry & Urban Greening 14/3, 2015: 675-685.

Mid-term economical consequences of roadside tree topping by B. Companella, A. Toussant, and Roger Paul in Urban Forestry & Urban Greening 8(1) 2009: 49-53

“Planting Healthy Air, A global analysis of the role of urban trees in addressing particulate matter pollution and extreme heat,” by Rob McDonald, Timm Kroeger, Tim Boucher, Wang Longzhu, Rolla Salem in collaboration with The Nature Conservatory (2016).

Portland’s Urban Forest Canopy: Assessment and Public Tree Evaluation“, October 2007, prepared by Portland Parks and Recreation. Report outlines the economic, environmental and cultural benefits of urban trees in monetary terms.

“Local availability of green and blue space and prevalence of common mental disorders in the Netherlands” by Sjerp de Vries, Margreet ten Have, Saskia van Dorsselaer, Manja van Wezep, Tia Hermans and Ron de Graaf in BJPsych Open (2016) 2, 366–372.

Urban Trees: Let Grow Old Together” by Leda Maritz, in NextCity 2012.

“Trees accelerate growth as they get older and bigger, study finds,” The Guardian, by John Vidal, 15 Januari 2014.

“Bomen besturen geen auto’s” bij Gerdy Verschuure-Stuip, Lotte Dijkstra en Karen Cubells-Guillen van de TU Delft. Aan de hand van een casus in Renkum belichten zij het belang van bomen en lanen voor de streekidentiteit.

“Het belang van bomen in de stad” in De Groene Stad, 2016.

“Waarde van natuur veel groter dan bedacht” in De Vitale Groen, 2016.

Boomonderhoud / Tree Care

“Bomen toppen is slecht en gevaarlijk”. https://boomstronkverwijderen.nl/bomen-toppen-is-slecht/.

“Toppen van bomen: Waarom het Bomen Toppen moet stoppen.” PKS Boomverzorging. https://pksboomverzorging.nl/toppen.

“Bomen toppen.” BomenkappenWijzer.nl. https://www.bomenkappenwijzer.nl/toppen/.

“Is bomen toppen hetzelfde als snoeien?” De Boomverzorging. https://www.deboomverzorging.nl/bomen-toppen/.

“De 10 grootste misverstanden over het verzorgen van bomen.” Vartago Boomverzorgers: voor gezonde en veilige bomen. http://www.vartago.be/blog/detail/de_10_grootste_misverstanden_over_het_verzorgen_van_bomen.

“Waarom is toppen of inkorten van bomen zo gevaarlijk?” De boom dokter. https://deboomdokter.be/blog/bomen-en-boomgaard/opgelet-bomen-inkorten-toppen-of-kandelaren-kan-gevaarlijk-zijn/.

“Pruning maturing shade trees”, CMG Garden Notes 615, Colorado State University.

“Pruning urban trees: overpruning” bij Deborah Ellis, 2013.

Topping and lion’s tailing are forbidden“, National Arborist Association.

“Lions tail pruning won’t protect your trees: Pruning method leaves branches less resilient in high winds” by Larry Figart, University of Florida, 2009.

Arboriculture & Urban Forestry 2008: 34(1): 20–28.
 
“Mechanical stability of trees under dynamic loads” by Kenneth R. James, Nicholas Haritos and Peter K. Ades, American Journal of Botany, 2006.

Bomenziektes

De Es en Essentakziektes. Stichting Bomenwacht.

Artikelen geschreven door de Bomenridders Groningen

McGee, Kristin. The Destruction of Groningen’s Urban Forest under the Pretence of ‘Safety’, ‘Green Energy’ and ‘Mobility’ (Bomenridders Groningen Newsletter January 2018).

Websites met informatie over bomen en urban forestry

Bomen Beelden Gids

Urban Forestry Department of the UK – vision paper

www.bomenrecht.nl

Verordening natuurbescherming provincie Groningen (houdende regels ter bescherming van de natuur) 27 december 2016.

Organisaties

operatiesteenbreek_klein-e1420711300169

Trees are Good

Urban Tree Foundation

Stichting Landschap Oldambt

Partij voor de Dieren (bomen kapen)

Logo-Bomenstichting

 

Groen Links Groningen

Natuur & Milieu

Milieudefensie

CDA

De Bomencartoons van Sandra de Haan

The Green City

Stichting Kritisch bosbeheer

Norminstituut Bomen

logo

Werkgroep Iepen Groningen

Bosgroepen

Tweedenatuur

Plan Bureau voor de Leefomgeving: Evaluatie Natuurpact

Andere bronnen over duurzaamheid en hout

Wooden windows as sustainable option

Opnaams