Boomwachters Online forum: ‘Deel je mening over het lokale boombeheer met Boomwachters Groningen’, Zaterdag 24 juni, 11:00-12:30

Boomwachters Groningen nodigt u uit voor een online open forum om met elkaar te praten over de huidige stand van zaken op het gebied van boomonderhoud en kapvergunningen in Groningen.

We hebben uw opmerkingen en zorgen van de afgelopen jaren over de manier waarop onze bomen worden gesnoeid en beheerd op prijs gesteld, evenals uw mening over hoe boomvergunningen worden geëvalueerd en we hebben deze opmerkingen en zorgen via officiële kanalen gecommuniceerd. Omdat wij nog effectiever een verandering willen bewerkstelligen bij de gemeente, willen wij graag opnieuw verschillende meningen verzamelen. De bijeenkomst biedt u de gelegenheid om in een informele setting uw mening en gedachten te uiten over huidige praktijken en beleid met recente voorbeelden van boombeheer (of wanbeheer). We zullen transcripties van de bijeenkomst maken en deze, met uw toestemming, delen met de wethouder Groen & klimaatadaptatie en het hoofd van Stadsbeheer wanneer wij een vervolggesprek met hen hebben.

Als u mee wilt doen, aarzel dan niet om een ​​paar minuten ervaringen voor te bereiden en deze met ons en andere aanwezigen te delen. Hierna kunnen we met elkaar van gedachten wisselen en eventueel oplossingen aandragen. Tijdens dit forum mag je Nederlands of Engels spreken.

Datum: zaterdag 24 juni 2023
Wanneer: 11:00-12:30 (CET)
Welk forum: Zoom

Join Zoom Meeting:
https://us05web.zoom.us/j/84935968471?pwd=SU9mcEN3OGs1MTRaMUl6WTRQSFloQT09

Meeting ID: 849 3596 8471
Passcode: Myr254

ENGLISH VERSION

Online open forum ‘Share your views on local tree management with Boomwachters Groningen (Tree Guardians Groningen)’

Saturday June 24th, 11:00-12:30 (CET)

Boomwachters Groningen invites you to an online open forum for conversation and comment about the current state of affairs in Groningen regarding tree maintenance and tree removal permits. We have appreciated your comments and concerns in recent years about the way in which our trees are pruned and managed as well as your thoughts about how tree permits are evaluated and we have communicated these comments and concerns through official channels. Nevertheless we believe that a new collection of views is needed to stimulate greater and more effective change. This meeting is an opportunity for you to give your opinion and thoughts in an informal setting on current practices and policies in terms of current examples of tree management (or mis-management). We will make transcriptions of this discussion and share them (with your permission) before our next meeting with the wethouder Groen & Klimaatadaptatie and the head of the Stadsbeheer.

If you would like to join, feel free to prepare a few minutes of commentary to share with the attendances. If time allows, we will open up the discussion for more conversation. You are welcome to speak in Dutch or English for this forum.

Date: June 24th

When: 11:00-12:30

Zoom link:

https://us05web.zoom.us/j/84935968471?pwd=SU9mcEN3OGs1MTRaMUl6WTRQSFloQT09 
Meeting ID: 849 3596 8471
Passcode: Myr254