Mogelijke bomenkap van 35 tot 182 bomen naast de N386 en fietspad in Kropswolde tot de Groeve

1 juni 2020

Kristin McGee

De provincie gaat door met het renoveren van fietspaden en autowegen, vaak ten koste van grote bomen die hiernaast staan. Het nieuwste project betreft het fietspad aan de N386 tussen Kropswolde en De Groeve. De provincie beweert dat reparatie aan dit fietspad niet mogelijk is zonder 35 tot 182 bomen te kappen. Echter, we hebben de proef op de som genomen op de fiets, en hebben geconstateerd dat de scheuren beperkt zijn en prima te repareren lijken.

Er staan een paar hondered bomen langs dit pad, veel ervan tussen 20 en 40 jaar oud. De meeste hiervan hebben al een opgehoogde kroon tot zeven meter, maar ondanks deze schadelijke snoeimethode zijn de meeste bomen nog gezond en dragen nog veel bij aan CO2 vastlegging, afwatering en biodiversiteit. Ook helpen ze bij het voorkomen van hitte-eilanden, iets dat de komende jaren van groter belang zal zijn dan een paar te repareren scheuren in het fietspad.

Grote bomen zijn van belang voor de groeiende klimaatuitdagingen. Daarom hebben we contact met de provincie om hen aan te moedigen zo veel mogelijk bomen te laten staan, vooral omdat in onze mening de de geringe scheuren beheersbaar zijn. De provincie beschouwt twee opties: één voor het kappen van 182 bomen (bijna allemaal dus), en één voor het kappen van 35. Zelfs 35 bomen is een aanzienlijk deel, vooral als je in ogenschouw neemt dat het 20-30 jaar kost voordat deze bomen bijdragen op hetzelfde niveau.

Neem contact op met de provincie en dring aan op een plan dat geen of weinig bomen hoeft te kosten. Vraag om optie één of twee van de vier voorgestelde plannen. Beide opties vragen om frequenter onderhoud aan de paden, maar spaart de bomen. Optie één is een plan wat geen boom kost. Optie twee zal zo’n vijf bomen kosten. Wij steunen optie twee.

Bij deze een video van het betreffende pad naast de N386 tussen Kropswolde en De Groeve.

ENGLISH

Proposed tree removal of from 35 to 182 trees on the N386 between Kropswolde and de Groeve

The province continues its process of renovating bikepaths and highways and many times to the detriment of large-scale trees which often line these paths. The most recent project involves the bike path near the N386 between Kropswolde and de Groeve. The province claims that the repairs of this bike path are not possible without cutting a large number of trees (from 35 to 182). However, we have biked on this path and found the bumps and fissures to be modest and repairable. There are a few hundred trees lining this path, many around 20-40 years old. Most trees have already been trimmed so that the crowns are raised over 7 meters above the road and bike path. Despite this damaging trimming method, most trees remain healthy and can still contribute much to the local environment through C02 sequestration, through water and pollution filtration and they enhance the local biodiversity. They are also very important in preventing heat islands along roads and in small villages, which will be a much greater concern in the coming years than the small cracks and bumps which need to be repaired every so often.

Considering the need for as many large-stature trees as possible as we face the growing challenges of the climate crisis, we are now in contact with the province to encourage them to save as many trees as possible, especially since from our point of view, the small bumps in the bike path are certainly fixable. So far, there are considering two proposals to cut some 182 trees (so basically all of them) or some 35 trees. Either way, even if 35 trees are removed, these are still a significant percentage of these trees and especially since these will be replaced with saplings which will require some 20-30 years to acquire the same benefits. Please contact the province and request that these trees be better managed and that the repairs to the path do not involve cutting them (except only those that are too unhealthy to recover). Please request option 1 or 2 of the four options proposed. Option 1 will cut no trees but require more frequent repairs as will option 2 which will cut some 5 trees. We are in favor of option 2.

Here is a video of the path and of the trees lining this path near the N386 between Kropswolde and de Groeve.

The Value of Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event – May 19, 2020)

You are invited to an online lecture and discussion (in English) with Dirk Voets of Cobra Groen on May 19th at 16:00.

Nederlandse: Jullie zijn bij deze uitgenodigd voor een online lezing en discussie met Dirk Voets van Cobra Groen op 19 Mei om 16:00. Hij zal spreken over de digitale boommetingsonderzoekmethode van Cobra Groen. Deze lezing en discussie zal in het Engels gegeven worden. Het is een samenwerkingsverband met de Sustainable Landscapes groep van de Rijksuniversiteit. Als je mee wilt doen kan je je registreren bij k.a.mcgee@rug.nl. Hier is een beschrijving van de online lezing:

The Value of Urban Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event!)

Date: May 19, 16-17:45, 2020
Where: googlehangouts
With: Dirk Voets of Cobra Groen

Urban living has become the main human habitat. Yet in cities a healthy tree cover percentage is a sign of a sustainable urban landscape. It helps sustain clean air, provides water filtration, reduces pollution, aids in cooling heat islands, sustains biodiversity and increases the aesthetic beauty of urban neighborhoods. But how much healthy tree cover is maintained in various Dutch cities?

On May 19, 16.00-17.45, tree cover researcher Dirk Voets of Cobra Groen will speak about his innovative method of mapping trees and how this research is used by decision makers to access the value of urban trees. After this lecture, there will be an open discussion about this method and research from 17:00 to 17:45.

The ‘inventory’ method of Cobra Groen is especially innovative in that they use a combination of aerial images and data sampling with programs such as Google Earth to measure tree cover. Recently they’ve conducted this research in Groningen and elsewhere. Here is a recent article that describes this.

There are other similar models such as iTreeTools but that has not yet been adapted widely in the Netherlands. Cobra Groen is one of the first to implement this software and Dirk Voets will talk about how they do their research and the implications it has for tree policy in the province or elsewhere in NL.

Sustainable Landscapes fellows are especially invited to discuss with Dirk his research methods and to explore whether and how we could cooperate.

Registering: If you would like to join, please send an email to k.a.mcgee@rug.nl and she will invite you to this google “hangout” lecture and seminar.

Snoeien met dodelijke precisie: Boomverzorging in tijden van COVID-19

Kristin McGee, vertaling Wilma de Koomen

10 April 2020

Is het Corona (COVID 19) virus schadelijk voor bomen in de stad? Daar is geen duidelijk antwoord op, maar het lijkt erop dat meer bomen in de gemeente Groningen illegaal worden gekapt en op fatale wijze gesnoeid. De gemeente heeft de laatste jaren enkele zeer agressieve, dodelijk precieze snoeimethoden ingevoerd, zoals verregaand opkronen en aftoppen, o.a. om het houtafval dat wordt ingezameld te verdrievoudigen om zo tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de in aantal toenemende plaatselijke biomassa-installaties (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). Iedereen kan in de openbare ruimte deze methodes waarnemen en het lijkt erop dat burgers in hun privétuinen worden aangemoedigd deze boom “zorg” technieken te kopiëren.

Extreem opgekroonde boom in Haren 2020

Een voorbeeld hiervan is het toenemende aantal bomen in tuinen met kronen op te grote en gevaarlijke hoogte, waardoor ze instabiel worden. Verder worden gezonde boomkronen met een vitaal bladerdak, dat bijdraagt aan een betere leefomgeving, veranderd in uitgemergelde “lion tailed trees”, oftewel bomen met kale stammen, waarvan alle binnenste takken en takken die de boom structuur geven tot het eind worden ontbladerd, waardoor deze bomen gevoelig worden voor het turbine-effect tijdens stormen als gevolg van hun topzware takken (Gilman et al). Ik heb met buren gepraat, die verkondigden dat deze snoeimethode de bomen ten goede komt, omdat bomen zo’n grondige snoeibeurt nodig zouden hebben om nieuw loof te kunnen genereren. Het verwijderen van dode of zieke takken is goed voor de gezondheid van een boom, maar het verwijderen van stabiele, gezonde takken niet. Dat zijn natuurlijk fabeltjes, die op geen enkele wijze duidelijk maken wat bomen eigenlijk nodig hebben. Het oude adagium “snoeien doet groeien” wordt vaak ten onrechte op bomen toegepast (terwijl het jaarlijks snoeien van struiken juist wel goed is).

Daarnaast is een toenemend aantal illegaal geknotte bomen overal te zien, zoals deze, gefotografeerd op 8 april in Haren.

Dezelfde boom vóór het knotten

Deze mensen beweerden dat zij hiervoor geen vergunning nodig hadden (de hele kroon in 1 keer verwijderen), aangezien de boom niet werd gekapt (maar slechts gesnoeid). In 1 snoeibeurt verwijderden ze de hele kroon, terwijl internationale richtlijnen aanraden nooit meer dan 20% van een boomkroon binnen 1 seizoen te verwijderen (“Pruning mature shade trees”). Knotten is een schadelijke en dodelijke daad, waardoor bomen op de korte termijn vatbaarder worden voor ziekte en dood. Ironisch genoeg beweren bewoners, waaronder deze, dat zij door op deze manier te snoeien de boom juist veiliger maken en dat zij ermee verhinderen dat takken op auto’s in de buurt vallen.

Verwijderde boom in Haren 2020

Het verwijderen van bomen in privétuinen lijkt ook vaker te gebeuren, maar aangezien veel bomen niet meer onder de vergunningenprocedure vallen, zoals in Haren, waar een boom met een omtrek van 100 cm vrij verwijderd kan worden, blijven de gevolgen van dit beleid onbekend. Maar als je in de straten van Haren om je heen kijkt en je vergelijkt de locaties met de situatie in google maps 3, 4 jaar geleden, is het duidelijk dat veel bewoners ervoor kiezen om hun bomen niet alleen op schadelijke en niet-duurzame wijze te snoeien, maar dat ook veel gezonde en vitale volwassen bomen, die niet meer gewenst zijn, worden verwijderd. Een van mijn buren heeft 7 gezonde bomen op zijn erf gekapt, nadat hij zijn huis in 2017 heeft gekocht. Er zijn geen nieuwe bomen aangeplant.

Stobben van een privéboom (vanaf de overkant van de straat) gekapt bij het Hoornse Meer in Groningen in maart 2020

Vandaag was een andere man bezig met het verwijderen van een middelgrote berk in zijn voortuin (zie foto beneden). Hij zei dat hij had gecheckt en dat hij geen vergunning hoefde aan te vragen. Deze boom had nog jaren te leven. Hij voerde aan dat hij een nieuwe (jonge) boom zou aanplanten. Hiermee suggereerde hij dat de balans daarmee weer in evenwicht zou zijn. Maar we weten dat een volwassen boom van 30 tot 40 jaar 10 tot 100 keer waardevoller is dan een jonge boom van 5 tot 10 jaar. Deze waarden, gemeten in termen van zowel vermindering van broeikasgassen en het uit de lucht filteren van vervuiling, als biodiversiteit kunnen uitgerekend worden met behulp van iTree Tools. Deze en andere programma’s zijn beschikbaar voor gemeentelijke groendiensten, maar in Groningen is een dergelijk programma niet geïmplementeerd. Er worden niet eens jaarlijkse inventarisaties van bomen uitgevoerd, alsof bomen eigenlijk niet zo belangrijk zijn voor het klimaat en de uitdagingen op milieugebied die ons te wachten staan.

Berkenboom gekapt zonder vergunning in Haren in april 2020

Eén ding is zeker, de recente deregulerings- en liberaliseringspolitiek in Haren, Ten Boer (waar vergunningen niet langer verplicht zijn voor monumentale bomen) en in Westerwolde hebben geleid tot een toenemend lakse houding ten aanzien van de waarde van volwassen bomen. Goede boomverzorging lijkt naar de achtergrond te verdwijnen en het koesteren en beschermen van oudere bomen krijgt een lagere prioriteit dan betegelde tuinen, tuinmeubilair en trendy parasols. Laten we in deze crisistijd de tijd nemen om na te denken, niet alleen over de wereldwijde gezondheid van de mens, maar ook over de gezondheid van de bomen om ons heen, die steun geven aan ons en alle andere organismen met wie we deze planeet delen.

Bronnen

“Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.

“Bomen toppen.” https://www.bomenkappenwijzer.nl/toppen/.

“Waarom is toppen of inkorten van bomen zo gevaarlijk?” De boom dokter. https://deboomdokter.be/blog/bomen-en-boomgaard/opgelet-bomen-inkorten-toppen-of-kandelaren-kan-gevaarlijk-zijn/?unapproved=49528&moderation-hash=e8c7fffb27023d0bf2969ce0add92e9f#comment-49528.

Pruning to Kill: Tree care in the time of the COVID-19 virus

Kristin McGee

April 10, 2020

Is the Corona (COVID 19) virus detrimental to local trees? While there is no definitive answer, what appears likely is that more trees are cut illegally in the municipality of Groningen as well as pruned in ways that are deadly to trees. Some of the highly aggressive “pruning to kill” methods such as excessive crown raising and topping, are implemented by the municipality in recent years, in part to triple the wood refuse collected to satisfy the increasing demand for biomass as so-called “renewable energy” required by the many local biomass plants (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). The wide-spread visibility of such methods has likely stimulated copycat tree “care” patterns by private tree owners with extra time at home during this period of isolation.

Excessively raised tree crown in Haren 2020

For example, more and more private trees have canopies raised to dangerous and unstable heights. Further, once healthy crowns with vital environmentally beneficial foliage are transformed into emaciated “lion tailed trees”, or trees with bare trunks wherein all of the inner and structurally important branches are stripped to the ends, making these trees susceptible to the turbine effect during storms with their top heavy branches (Gilman et al). I’ve spoken with neighbors who’ve proclaimed that this particular trimming method is beneficial because, they claim, trees require such heavy “cleaning out” to regrow new foliage. While removing dead or diseased branches does aid a tree’s health, removing healthy branches does not. These are of course myths which in no way represent the reality of what trees actually need. The old adage that “snoeien doet groeien” (pruning stimulates growth) is often misapplied to trees (when pruning shrubs on a yearly basis can indeed be beneficial).

Lions Tail tree in Haren 2020

Further, increasing numbers of illegally topped trees are everywhere visible such as this one photographed today in Haren.

Topped Tree (without permit) in Haren April 2020
The same tree before it was topped

These people claimed they didn’t need a permit to do this (remove the entire crown in one pruning) as it was not a tree removal (only pruning). In one trimming, they removed the entire canopy, when international standards recommend never removing more than 15% of a tree’s crown in one season (“Pruning mature shade trees”). Topping is a discredited and deadly act which makes trees more prone to failure and death in the short term. Ironically, residents, including these, claim they pruned the tree in such a way to make it safer and to avoid branches falling on nearby automobiles.


Tree removed in Haren 2020

Private tree removals too seem to be on the rise, but since many trees no longer require permits, such as in Haren, where a tree under 100 centimeters in circumference can be removed at will, we don’t actually know the consequence of such policies. But when looking around the streets of Haren for recent tree removals and comparing these locations to 3 or 4 years ago via google maps, it is evident that many residents are choosing to not only prune their trees in ways that are damaging and unsustainable, but they are removing many healthy middle-aged and vital trees deemed undesirable. One of my neighbors removed 7 healthy trees on his property after buying his house in 2017. No new trees were planted.

Stumps of a private tree (from the other side of the road) felled near the Hoornse Meer in Groningen March 2020

Today, another man was removing a medium sized birch tree in his front yard (see photo below), claiming he checked and it didn’t require a permit. This middle-aged tree still had many years of life ahead of it. He claimed he would plant a new (young) tree, a statement suggesting that the balance has been maintained. But we know that a mature tree of 30 to 40 years is 10 to 100 times more valuable than a young tree of 5 to 10 years. These values, measured in terms of greenhouse gas mitigation and pollution filtration as well as biodiversity are calcuable with iTree Tools among other programs available to municipal green departments, but in Groningen, no such program has been implemented. Not even yearly inventories of trees are maintained as if trees really aren’t that important for the climate and environmental challenges which lie ahead of us.

Birch tree felled without permit in Haren April 2020

One thing is certain, the recent deregulation and liberalization policies in Haren, in Ten Boer (where permits are no longer required but for monumental trees) and in Westerwolde have led to an increasingly lax attitude about the value of mature trees. Quality tree care seems to be waning and the cherishing and preservation of older trees appears a lesser priority than gardens with tiles, lawn furniture, and sun blocking parasols. Let’s take this moment in this time of crisis to reflect not only only the global health of humans, but on the health of those local trees which help sustain us and those other beings with whom we share this planet.

Sources

“Beschikbaarheid van nederlandse verse houtige bioassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.

Doet de gemeente er wel alles aan om kastanjebomen te genezen van de kastanjebloedingsziekte?

Kristin McGee

March 11, 2020

Hier is een video van deze kap in Haren.

De gemeente is bezig met het kappen van honderden paardekastanjebomen waarvan wordt verondersteld dat ze besmet zijn met of dat ze risico lopen besmet te worden met de kastanjebloedingsziekte. Er is bv. een lijst met 24 bomen in Haren die gekapt gaan worden of al gekapt zijn in de afgelopen weken. Voordat de bomen gekapt werden, had de gemeente een mededeling op de stammen bevestigd dat de boom was besmet en dat er geen genezing mogelijk is. Verscheidene rapporten adviseren echter kastanjebomen niet voortijdig te kappen en leveren bewijs van potentieel succesvolle maatregelen met verwijzing naar uitgebreid onderzoek van bepaalde regio’s waar bomen wel zijn hersteld (Percival and Noviss 2016). Daarnaast zijn er door Nederlandse onderzoekers al 2 methoden gevonden die de pseudomonas syringae pv. aesculin bacterie waarschijnlijk kunnen bestrijden. Je kunt de stammen en wortels verwarmen tot 39o, zoals beschreven in de studie uit 2012 van de Wageningen universiteit (“Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas syringae pv. Aesculin and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression” 2012). De andere methode is het inspuiten van de bast met het chemische middel allicin (Raats 2018). Het schijnt dat een boomwetenschapper al in gesprek is met de gemeente over deze methode, maar hij is niet akkoord gegaan met een overleg met ons, of het bekijken van de bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden.

Onderzoekers testen beide methoden in verscheidene Nederlandse gemeentes, maar in Groningen lijkt alleen een jaarlijks schouw van kastanjebomen plaats te vinden. Tot nu toe worden er geen aanvullende maatregelen genomen. Integendeel, bomen met ook maar de geringste aanduiding van de ziekte (en we vermoeden ook bomen zonder symptomen) komen op de lijst om verwijderd te worden en er worden weinig tot geen middelen aangesproken om deze bomen te genezen, zoals het bieden van de juiste voorwaarden voor optimaal herstel, bv. het losmaken van de aarde en het verrijken van de bodem met belangrijke voedingsstoffen (Percival and Noviss 2016). Daar komt bij dat bestaande studies aantonen dat het verwijderen van besmette bomen de verspreiding van de ziekte niet tot staan brengt, dus er lijkt geen gegronde reden te zijn voor de huidige aanpak. Sterker nog, indien werktuigen niet goed worden gereinigd na het snoeien of kappen dreigen zulke maatregelen zelfs de verspreiding van de ziekte te verergeren (Percival and Noviss 2016).

Wij hebben contact over deze ziekte opgenomen met de gemeente om een bezoek te plannen aan de huidige lijst met bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden, maar tot nu toe zijn onze telefonische contactverzoeken en mails niet beantwoord. Dit is een teleurstellende, maar voorspelbare reactie van de gemeente, waar men opnieuw meer is geïnteresseerd in het opvoeren van de kapquota door middel van een uiterst agressief risicomanagement beleid, zonder rekening te houden met de veel grotere risico’s voor het welzijn en de gezondheid van burgers, alsmede de toenemende risico’s van luchtvervuiling, wateroverlast en hitte-eilanden veroorzaakt door het ernstig verkleinde stadsbosareaal.

In een recente studie in opdracht van de gemeente (stad) over de integriteit van het beleid op het gebied van boomonderzoek en kapprocedures is het totale aantal beheerde bomen vastgesteld op 113.000. In een gemeentelijk rapport uit 2010 werd het bomenbestand langs de straten nog op 180.000 geschat (Groene Pepers: pers). Dit suggereert een afname van bijna 30% ten gevolge van het agressieve antibomenbeleid van de afgelopen jaren.

Wij hopen dat de gemeente het huidige beleid drastisch verandert naar het verzorgen van en het weer gezond maken van bomen, in plaats van het iedere keer terugvallen op afgezaagde en angst inboezemende uitspraken van ‘gevaar voor vallende takken en ziekte’, zodat relatief gezonde bomen worden gekapt waarvan de vitaliteit slechts marginaal is aangetast. Wij begrijpen dat sommige bomen niet te genezen zullen zijn, maar we zijn nu getuige van een veel te agressieve aanpak, waardoor iedere boom die ook maar even een zwakte vertoont (vallende bladeren) wordt verwijderd. Met de juiste zorg en beheersmaatregelen kunnen sommige, of zelfs vele bomen herstellen en nog vele tientallen jaren een weldaad zijn voor de omgeving. Het wordt tijd dat de gemeente echte deskundigheid inschakelt om het stadsbos te beoordelen, in plaats van te leunen op amper opgeleide managers en uitvoerders, die worden gemotiveerd door financieel belang (zoals het verdriedubbelen van de houtoogst voor de zwaar gesubsidieerde plaatselijke biomassamarkt).

Bronnen

“Bleeding canker of horse chestnut: Symptoms.” Forest Research, United Kingdom. https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/bleeding-canker-of-horse-chestnut/bleeding-canker-of-horse-chestnut-symptoms/

Freer-Smith, Peter H, and Joan F Webber. 2017. “Tree Pests and Diseases: The Threat to Biodiversity and the Delivery of Ecosystem Services.” Biodiversity and Conservation 26 (13): 3167–81. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1019-0.

“Heat treatment against bleeding canker of horse chestnut available.” Wageningen University Research. Press Release, 4 feb. 2016. https://www.wur.nl/en/newsarticle/Heat-treatment-against-bleeding-canker-of-horse-chestnut-available.htm

Keijzer, de, J, van den, L.A.M Broek, T Ketelaar, and van, A.A.M Lammeren. 2012. “Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas Syringae Pv Aesculi and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression.” Plos One 7.

Koskella, Britt, Sean Meaden, William J Crowther, Roosa Leimu, and C. Jessica E Metcalf. 2017. “A Signature of Tree Health? Shifts in the Microbiome and the Ecological Drivers of Horse Chestnut Bleeding Canker Disease.” New Phytologist 215 (2): 737–46.

Percival, Glynn C. and Kelly Noviss. 2016. “Managing Pseudomonas Bleeding Canker of Horse Chestnut.” Bartlett Tree Research Laboratories Technical Report.  https://www.bartlett.com/resources/managing-pseudomonas-bleeding-canker-of-horse-chestnut.pdf

“This therefore indicates that two approaches may be considered for suppressing disease: (1) employment of conventional plant protection techniques that rely heavily on treating the pathogen with specific biological or chemical agents; or (2) identifying management strategies designed specifically to increase tree vitality and so provide the tree with every opportunity to recover from Pae infection on its own merits. The following guidelines for Pae management are therefore recommended:

1. Inspecting for any external symptoms that could induce stress in trees i.e. new building construction and remediate if necessary.

2. Ensuring optimal tree nutrition. Sample soils for nutrient and pH levels based on a soil nutrient analysis and fertilise with the appropriate soil nutrients.

3. Apply a suitable product to control HCLM. HCLM attack can reduce a horse chestnut tree energy budget by 30-40% that potentially can influence the energy available for defensive metabolite production.

4. Apply organic matter such as an under composed wood mulch to a 5-10cm depth. Ideally mulches should be applied to 1m beyond the canopy drip line if possible.

5. Guard against over and under irrigation. Use soil moisture levels to ensure soil water status is optimal for tree growth.

6. Soil de-compact if soil bulk density values are 1.34 using an air-spade to stimulate root growth. ”

Raats, Santi. 2018. “Eigenaar van Allicin Tree Care kan het woord knoflook niet meer horen: ‘Niet knoflook, maar de werkzame stof allicine is het antibioticum tegen bloedingsziekte!’” Boorzorg.nl, https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz118allicintree.pdf.

Is the municipality doing all it can to cure Chestnut trees from the bleeding canker disease (Kastanjebloedingsziekte)?

Kristin McGee

March 8, 2020

The municipality is currently felling hundreds of horse chestnut trees considered infected or at risk for infection of the bleeding canker disease (bloedingziekte). In Haren, for example, they have listed 24 trees with several already cut in recent weeks. Before felling these trees, the municipality had posted signs on tree trunks claiming that the tree is infected and that no cure has yet been discovered. However, several reports caution against the premature felling of chestnut trees and offer proof of potentially successful measures, through extensive study of particular regions where some trees have recovered (Percival and Noviss 2016). Further, two methods have already been found by Dutch researchers to potentially cure the pseudomonas syringae pv. aesculin bacteria including the heating of tree trunks and roots at 39c degrees such as detailed in this study conducted by Wageningen university (“Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas syringae pv. Aesculin and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression” 2012). The other is the infusion of tree bark with a chemical known as allicin (Raats 2018). Apparently one tree researcher is already in conversation with the municipality about this method, yet he would not agree to speak with us on site to assess the trees slated for felling.

Researchers are currently testing both methods in several municipalities in the Netherlands, yet in Groningen it appears that only yearly monitoring of chestnuts is taking place, but so far no additional measures are being implemented. Rather trees with any indication of the disease are slated for removal and few to no resources are invested in curing these trees by investing in the proper conditions for optimal tree recovery such as decompacting and infusing the soil with important nutrients (Percival and Noviss 2016). Moreover, existing studies have claimed that removing infected trees fails at preventing the spread of the disease, so the current response seems unwarranted. Even worse, if tools are not properly cleaned after prunings or fellings, such measures can even increase the threat of the diseases’ spread (Percival and Noviss 2016).

The municipality refuses our request to visit the trees slated for felling with a chestnut tree expert, claiming there is no proven cure. This is a disappointing but consistent response from a municipality which seems more interested in increasing its cut quotas through a highly aggressive risk management policy, with little consideration of the much greater risks to the well-being and environmental health of local residents. Such proven risks include increased air pollution, damage from water-overflow, loss of biodiversity and heat islands produced by the gravely diminished canopy cover resulting from a decade of massive reduction of the overall tree population in Groningen.

In a recent study commissioned by the municipality (which they have since taken down from their website) about the integrity of current tree monitoring and felling procedures, the total number of publicly managed trees was listed as 113,000. Yet in the municipality’s report of 2010, it listed 180,000 street trees under its jurisdiction (Groen Peppers 2010). This suggests a reduction of public (mostly street) trees of more than 30 percent because of such aggressive anti-tree policies of recent years.

We hope the municipality drastically alters its current strategies to nourish and bring trees at risk back to health rather than rely upon the gravely over-used and fear mongering proclamations of “danger of falling branches and sickness” to cut relatively healthy trees whose vitality are only moderately diminished. While we understand that some trees will not be curable, what we have witnessed is a far too aggressive approach which has removed virtually any tree attracting even the most minor of complaint (falling leaves). With proper care and management, some if not many of these trees can recover and provide ample benefits to the local environment for decades to come. It is time that the municipality enlist real tree expertise to assess the local urban forest instead of relying upon little educated managers and construction workers motivated by financial interests (such as the tripling of harvested wood refuse for the local and highly subsidized biomass market).

Sources

“Bleeding canker of horse chestnut: Symptoms.” Forest Research, United Kingdom. https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/bleeding-canker-of-horse-chestnut/bleeding-canker-of-horse-chestnut-symptoms/

Freer-Smith, Peter H, and Joan F Webber. 2017. “Tree Pests and Diseases: The Threat to Biodiversity and the Delivery of Ecosystem Services.” Biodiversity and Conservation 26 (13): 3167–81. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1019-0.

“Heat treatment against bleeding canker of horse chestnut available.” Wageningen University Research. Press Release, 4 feb. 2016. https://www.wur.nl/en/newsarticle/Heat-treatment-against-bleeding-canker-of-horse-chestnut-available.htm

Keijzer, de, J, van den, L.A.M Broek, T Ketelaar, and van, A.A.M Lammeren. 2012. “Histological Examination of Horse Chestnut Infection by Pseudomonas Syringae Pv Aesculi and Non-Destructive Heat Treatment to Stop Disease Progression.” Plos One 7.

Koskella, Britt, Sean Meaden, William J Crowther, Roosa Leimu, and C. Jessica E Metcalf. 2017. “A Signature of Tree Health? Shifts in the Microbiome and the Ecological Drivers of Horse Chestnut Bleeding Canker Disease.” New Phytologist 215 (2): 737–46.

Percival, Glynn C. and Kelly Noviss. 2016. “Managing Pseudomonas Bleeding Canker of Horse Chestnut.” Bartlett Tree Research Laboratories Technical Report.  https://www.bartlett.com/resources/managing-pseudomonas-bleeding-canker-of-horse-chestnut.pdf

“This therefore indicates that two approaches may be considered for suppressing disease: (1) employment of conventional plant protection techniques that rely heavily on treating the pathogen with specific biological or chemical agents; or (2) identifying management strategies designed specifically to increase tree vitality and so provide the tree with every opportunity to recover from Pae infection on its own merits. The following guidelines for Pae management are therefore recommended:

1. Inspecting for any external symptoms that could induce stress in trees i.e. new building construction and remediate if necessary.

2. Ensuring optimal tree nutrition. Sample soils for nutrient and pH levels based on a soil nutrient analysis and fertilise with the appropriate soil nutrients.

3. Apply a suitable product to control HCLM. HCLM attack can reduce a horse chestnut tree energy budget by 30-40% that potentially can influence the energy available for defensive metabolite production.

4. Apply organic matter such as an under composed wood mulch to a 5-10cm depth. Ideally mulches should be applied to 1m beyond the canopy drip line if possible.

5. Guard against over and under irrigation. Use soil moisture levels to ensure soil water status is optimal for tree growth.

6. Soil de-compact if soil bulk density values are 1.34 using an air-spade to stimulate root growth. ”

Raats, Santi. 2018. “Eigenaar van Allicin Tree Care kan het woord knoflook niet meer horen: ‘Niet knoflook, maar de werkzame stof allicine is het antibioticum tegen bloedingsziekte!’” Boorzorg.nl, https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz118allicintree.pdf.

Kapt de Rijksuniversiteit bomen onder het mom van duurzaamheid?

Kristin McGee, 27 feb. 2020

Het nieuwe Zernikelaanproject ontworpen door West 8 op de Zernikecampus is gelanceerd als een project met als eindresultaat een duurzamere, groenere en veiligere campus, inclusief nieuwe fietspaden, voetpaden en nieuwe aanplant van bomen. Op het eerste gezicht lijkt het een perfect plan, alsof de RUG, de Hanzehogeschool en de Gemeente een visie verwerkelijken die recht doet aan de nieuwe slogan van de stad: Gezond, Groen en Gelukkig Groningen. De plannen zien er aantrekkelijk uit en passen goed tussen de vele claims op de website met betrekking tot de toegenomen duurzaamheid.

In december 2019 daarentegen vroeg de gemeente namens de universiteit vergunning aan voor de kap van 92 van de bestaande bomen op de noordcampus. En dit na de kap van tientallen, of misschien wel honderden bomen zowel op de Zernikecampus (om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, waaronder de “Groene” Energy Academy), als de kap van vele bomen in de gemeente, zoals de meer dan 150 bomen aan het Van Starkenborghkanaal. Daarnaast zijn vorig jaar tientallen bomen gekapt op de campus van de RUG in het centrum: bij het Harmoniecomplex, bij het Academiegebouw en achter het gebouw van sociale wetenschappen. Het bestuur beweerde dat deze bomen ziek en gevaarlijk waren en gekapt moesten worden. Dit excuus wordt altijd aangevoerd en vaak wordt dit schromelijk overdreven, want in werkelijkheid kunnen bomen soms tientallen jaren langer overleven, ook met kleine gebreken. De universiteit heeft deze kap niet van tevoren bekendgemaakt bij personeel en studenten. Vele klachten zijn ingediend nadat de bomen op een zaterdag waren verwijderd.

De huidige standaardprocedure is zelfs dat ook nog niet zo oude bomen, zoals de bomen op de Zernikelaan gekapt worden zonder acht te slaan op het belang van deze bomen, dat verreweg opweegt tegen de mogelijke nadelen, zoals de noodzaak van toenemend onderhoud. In het algemeen zijn de risico’s op ongelukken met oudere bomen veel kleiner dan veel andere werkgerelateerde risico’s waar werknemers iedere dag mee te maken hebben. Het is juist gebleken dat bomen in stedelijk gebied voor een uitzonderlijke toename van fysiek, esthetisch en mentaal welbevinden zorgen, zonder duidelijk aanwijsbaar risico voor het publiek. Toch heeft in de laatste 10 jaar een toegenomen economisch gemotiveerde en algemeen aanvaarde “risicomanagement” benadering de overhand gekregen boven het koesteren van oudere bomen en de algemeen welzijn van de mens en milieu. Het huidige beleid van Groningens groendivisie (dezelfde als die van de RUG) is zelfs om bomen te kappen, voordat ze 30 tot 40 jaar oud zijn vanwege toenemende onderhoudskosten (zie de brief van de gemeente “Benutting biomassa 2013”). Dit is bij lange na geen duurzame benadering van een gezond stadsbos, waar met de juiste zorg bomen meer dan 100, of zelfs 200 jaar oud kunnen worden. Er zijn tal van voorbeelden van volwassen bomen die in groene steden worden beschermd, zoals in het VK en in Zwitserland.

De 92 bomen aan de Zernikelaan zijn zonder twijfel in de bloei van hun leven (hun gemiddelde omtrek is 35 cm en hun leeftijd slechts 20-40 jaar) en ze voorzien in een overvloed aan te berekenen baten voor het milieu en zullen dat ook blijven doen: de opslag van broeikasgas, het filteren van water, schaduw, zuurstof en het filteren van luchtvervuiling, zoals fijnstof. Daarnaast bieden zij een toevlucht aan vele dieren en vergroten zij de biodiversiteit van het gebied. Deze voordelen zijn meetbaar met programma’s als iTreeTools, die de economische waarde voor de omgeving van grote bomen aantonen – van het voorkomen van wateroverlast, tot filtering van luchtvervuiling, tot het koelen en zo nodig verwarmen van gebouwen. In relatie tot de klimaatcrisis absorberen ze een aanzienlijk deel van de broeikasgassen, een van de doelen van een duurzame universiteit en stad.

Kortgeleden hebben Martin Specken en Ward van der Houwen, beiden in dienst als docent bij de Hanzehogeschool, opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO), en die iedere dag van deze bomen genieten, een uitgebreid dossier opgesteld waarmee zij protesteren tegen het kappen van deze bomen. Bijna 70 collega’s in dienst bij zowel de RUG en de Hanzehogeschool, hebben een petitie aan de gemeente ondertekend met het verzoek alternatieve plannen in overweging te nemen. Zij hebben niet alleen contact opgenomen met bestuursvoorzitter Jouke de Vries, maar ook met wethouder Van der Schaaf, die niet hebben geantwoord. Specken en Van der Houwen hebben juist verscheidene levensvatbare en gedetailleerde alternatieven aangeboden, die het grootste deel van de bestaande bomen aan het noordelijk deel van de Zernikelaan zou beschermen en ook de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden mogelijk zou maken. Maar tot nu toe zijn deze alternatieven niet erkend, laat staan in overweging genomen.

Helaas zijn er nog geen afspraken tot stand gekomen om met anderen, zoals projectleiders, de afdeling groen en de bestuursvoorzitter in gesprek te raken. En ondanks veel gepraat over het creëren van een groenere en duurzamere campus en universiteit lijken alternatieve plannen en het behoud van bestaande wildernis en bomen het af te leggen tegen prestigieuze en dure nieuwe gebouwen. Terwijl volwassen en volgroeide bomen juist optimaal en beter dan nieuw aangeplante jongere bomen zijn toegerust om het klimaat te bevoordelen, met name de plaatselijke omgeving.

De Boomwachters en vele personeelsleden van de RUG hopen dat de universiteit zal kiezen voor een serieuzere en ecologisch gezinde aanpak, die rekening houdt met de weloverwogen ideeën van de hoog opgeleide personeelsleden en studenten en van allen die in de buurt wonen en werken en de invloed van deze grootschalige projecten moeten ondergaan. Het huidige beleid van bouwen, bouwen, bouwen in plaats van renoveren en bewaren is niet duurzaam. We kunnen beter nadenken over minder consumeren en koesteren wat er al is, in het bijzonder onze bomen, waarvan de voordelen vaak worden ondergewaardeerd en niet opgemerkt. Bomen moeten eerder in alle nieuwe plannen worden betroken, zelfs als dit een extra investering inhoudt.

Kristin McGee is Associate Professor bij Popular Music Studies, voorzitter van de Boomwachters Groningen en staflid van de Green Office. Zij hoopt in gesprek te komen met universiteitsbestuurders met ideeën over de bescherming van bestaande bomen en de aanplant van nieuwe bomen in het licht van de vele nieuwe projecten in het centrum en op de Zernikecampus.

Bronnen

“Gemeente: RUG en Hanzehogeschool passen plan bomenkap op Zernike niet aan.” 29 feb. 2020. Dagblad van het Noorden.

Poelman, Frits. 28 feb. 2020. “Bomenridder praat steeds bozer tegen ambtenaren over kapbeleid. Hij mag zijn mond niet meer opendoen.” Dagblad van het Noorden.

“In Groningen snappen veel mensen niet goed waarom de gemeente – zeker nu GroenLinks daar verreweg de grootste partij is – en de provincie op veel plekken overgaan tot massale bomenkap. Dat gebeurde de afgelopen weken onder meer langs het Damsterdiep (voor beter zicht op het water, meldde de provincie), in de Korrewegwijk (voor het verleggen van kabels en leidingen) en – zonder vergunning – langs de spoorbaan naar Delfzijl. Daar was geen toezicht; Prorail is achteraf op de vingers getikt. Na een klacht van de bomenridders stopte de rechtbank vooralsnog het kappen van 180 bomen vanwege procedurefouten door de gemeente Het Hogeland.

Volgens Janse zijn er sinds 2011 vier onderzoeken geweest die uitwijzen dat er van alles mis is met (handhaving van) het kap- en snoeibeleid. ,,Er komen steeds meer aanwijzingen dat de gemeente zich niet houdt aan haar eigen bomen- en natuurbeleid.’’ Hij zegt dat de stichting al geruime tijd tevergeefs probeert de problematiek op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau aan te kaarten.”

Can the University of Groningen and the municipality of Groningen cut 92 trees in the name of sustainability on the Zernikelaan?

Kristin McGee

18 February 2020

The new Zernikelaan project designed by the Rotterdam-based company West 8 for renovations to the Zernike campus is projected to provide a more sustainable, greener, and safer campus including new bike lanes, walking paths and the planting of new trees. At first glance, it appears ideal, as if together, the RUG, Hanzehogeschool and the municipality have materialized a vision in alliance with the city council’s new slogan Gezond, Groen en Gelukkig Groningen (Healthy, Green and Happy Groningen). The plans look very attractive on the university’s’ website where claims of increased sustainability abound.

Yet in December of 2019, on behalf of the university, the municipality requested a permit to fell 92 of the existing trees on the North campus and this occurred after dozens if not hundreds of trees have already been cut in the Zernike campus for new buildings including the “Green” Energy Academy as well as the felling of many municipal trees such as the over 150 trees on the Van Starkenborgh canal. Also, last year, in total, dozens of trees were felled in the RUG center campus near the Harmony complex, the academy building, and behind the social sciences building. The administration claimed that these trees were sick or dangerous and needed be cut, but this reason is almost always given and often such claims are exaggerated, when in reality trees can live decades longer, even those exhibiting the impact of many diseases. The university also failed to provide warning of these tree removals to staff and students. Many complaints were lodged after the trees had been removed.

In fact, the current standardized approach to tree management has meant that even middle-aged trees, such as these trees on the Zernikelaan, are generally cut without attention to their benefits, which far outweigh the possible disadvantages of older trees such as the need for increased monitoring and care. In general, the risk of accidents from older trees is far less than many other work related risks encountered by employees every day, and trees in these urban environments are proven to provide an immense increase in the physical, aesthetic and mental wellbeing of workers, all without posing significant danger to the public. Yet, in the last five years, an increasingly economically minded and generic “risk management” approach has prevailed over the cherishing of older trees gained through an individualized approach. In fact, the current strategy of Groningen’s green division (the same used by the RUG) plans to terminate trees before they reach the age of 30-40 years because of increasing maintenance costs (see the municipal’s letter “benutting biomassa 2013”). And this is certainly not a sustainable approach to a healthy urban forest, where, given the proper care, trees can live to be over a hundred or even two hundred years. There are plenty of examples of mature trees sustained in green cities such as in the UK or in Switzerland.

Certainly the 92 trees on the Zernikelaan are at the prime of their lives (with an average circumference of 35 centimetres and an age of only some 20-40 years) and they provide and will continue to provide myriad and calculable benefits for the environment from greenhouse gas sequestration, water filtration, shade, oxygen, and filtration of air pollution such as large particulate matter. They are also home to many animals and increase the area’s biodiversity. These benefits are all measurable with programs such iTreeTools which reveal the economic values of especially large-stature trees on the local environment – from avoiding water damage, to filtering air pollution, to cooling and heating buildings when needed. In relation to the climate crisis, they absorb a significant amount of greenhouse gases, one of the goals of a sustainable university and city. Further, once these trees are cut, they will certainly be burned as biomass, so not only will they no longer sequester greenhouse gases, their locked-up carbon will be released into the immediate atmosphere in biomass centres such as biomass plants on the Zernike campus.

Recently Martin Specken and Ward van der Houwen, both employed as lecturers a the Hanzehogeschool department of Industrieel Product Ontwerpen (IPO), and who see and enjoy these trees every day, have prepared an extensive dossier objecting to the felling of these trees. Nearly 70 colleagues employed by the RUG and the Hanzehogeschool in organizations like IPO and EnTranCe, as well as employees from Energie van Ons, Bio TX, Building, GOM and others, have signed a petition for the municipality requesting that alternative plans be considered. Not only have they contacted President Jouke de Vries but also the Wethouder van der Schaaf who have either not answered or ignored their requests. Rather van der Schaaf claimed during a council meeting and in an email that the current plans are ‘the most sustainable solution’ and will go forward. Specken and van der Houwen have in fact offered several viable and detailed alternatives to the existing plan which would protect the majority of the existing trees in the northern part of the Zernikelaan and enable new bike and walking paths to be constructed. But so far, these alternatives have not been considered nor acknowledged.

The Bomenridders has also lodged an objection and a hearing is planned for the 28th of February to consider complaints against the felling of these trees. Everyone is invited.

Unfortunately, appointments to speak with others including the project leaders, with the city’s green division and with the president of the University of Groningen have not been forth coming. And despite much talk about creating a greener and more sustainable campus and university, these plans and many others before them have appeared to favour prestigious and expensive new buildings over the preservation of existing wilderness and local trees, especially those large-stature and middle aged trees that are optimized to provide the most benefits to the climate and to the local environment in comparison to any newly planted younger trees.

The Boomwachters and many of the staff of the RUG hope that university takes a more serious and ecologically minded approach that considers the educated ideas of its employees, of its students, and of all of those who live and work nearby and are impacted by its large-scale projects. The current strategy of building, building, building in place of renovating and preserving is not sustainable. Rather with the university’s Green Office, we can think more about consuming less and cherishing what is already here – and especially our trees – whose benefits are often underestimated and unnoticed. Trees should and need to be considered earlier in all new plans – even if this entails an extra initial investment.

We take to heart the new president’s offer, articulated in his interview last year in the UKrant (March 13, 2019), of wanting to hear from current staff and employees. However so far, it appears that the existing hierarchies and channels of communication have only been further reified – and certainly not to the benefit of a truly democratic and more sustainable and greener university campus.

Kristin McGee is Associate Profess of Popular Music Studies, as well as the chair of the Boomwachters Groningen and a collaborating staff member of the Green Office. She hopes to enter into dialogue with university administrators with ideas of how to protect existing trees and plant new ones in light of the many proposed new projects in the center and at the Zernike campus.

Herdenkingsactie voor de bomen bij de Akerk

Beste bomenvrienden,

We zijn allemaal erg teleurgesteld over de uitspraak inzake de bomen bij de A – K E R K. Om deze teleurstelling te uiten zouden wij het mooi vinden de 3 bomen die gekapt worden te eren door ze te voorzien van een rood hart (i.p.v. een groene stip).

Wij willen dit A.S. .W O E N S D A G M I D D A G doen en roepen iedereen op om: een bord met tekst te maken en deze te leggen bij de bomen of een selfie met een van de bomen te plaatsen op onze Facebookpagina of door het leggen van bloemen bij de bomen. Laat ons weten of je meedoet. Individuele acties worden van harte toegejuicht. Hieronder zien jullie foto’s van de bomen die worden gekapt: M1 (Eik), M6 (Kastanje), M8 (Linde – getopt). Boom M9 wordt verplant.

We gaan verder als twee groepen – Boomwachters Groningen en Bomenridders Groningen

Kristin McGee

28 december 2019

Per 1 januari 2020 zal Kristin McGee terugtreden als Voorzitter van Stichting Bomenridders Groningen. Over de reden van dit vertrek en de toekomstplannen leest u in deze brief.

Samen met secretaris Jan Pieter Janse heeft Kristin McGee deze organisatie in 2015 opgericht en in oktober 2016 is de stichting wettelijk geregistreerd. Kristin heeft de rol als voorzitter bijna 5 jaar met overgave en betrokkenheid vervuld. Dit heeft geresulteerd in een beter besef van het belang van plaatselijke bomen en hun benarde positie in een uitdijende stad en een groeiende economie. Tevens is er meer belangstelling ontstaan voor de rol van stedelijk bos in het algemeen. Daarnaast heeft het de aandacht gevestigd op de zeer zorgelijke, toenemende verwoesting van provinciaal bos in Groningen voor korte termijn economisch gewin. Naast individuele activiteiten voor de Stichting heeft zij zich ook samen met secretaris Jan Pieter Janse, penningmeester Wiebe Cazemier en betrokken vrijwilligers, ingezet voor de kritieke situatie van groene beschermde gebieden en bomen zodat deze de afgelopen jaren steeds vaker op de lokale politieke agenda werden gezet.

In de laatste 2 jaar heeft een groeiend conflict binnen het bestuur het echter niet mogelijk gemaakt om taken goed te vervullen. De ongunstige sfeer beïnvloedde de werkzaamheden negatief. Ondanks pogingen om de diverse groepen dichter bij elkaar te brengen, werd het afgelopen jaar duidelijk dat dit conflict niet viel op te lossen. Kristin McGee heeft daarom besloten terug te treden en afstand te nemen van Stichting Bomenridders Groningen. Zij zal met diverse personen en groepen die met de stichting verbonden zijn blijven samenwerken. Om dit te bewerkstelligen zal de komende maanden een nieuwe stichting worden opgericht met de naam Stichting Boomwachters Groningen.

Deze nieuwe stichting gaat door met het organiseren van evenementen en zelfde type projecten zoals die zijn ontwikkeld met de Bomenridders Groningen. Kortom, het blijven werken aan het beïnvloeden van de wetgeving, zodat het moeilijker wordt om kostbare bomen te kappen, die een habitat bieden aan de plaatselijke fauna, een gezonde leefomgeving voor bewoners creëren, een esthetische bijdrage leveren aan de versteende stad en die waarschijnlijk een van de beste middelen in de strijd tegen de klimaatcrisis van de komende jaren zullen blijken te zijn. Een aantal van de nieuwe doelen zal zijn:

  • de wettelijke criteria voor het verlenen van vergunningen te veranderen door de impact op het milieu van bomenkap mee te nemen in de vergunning, zoals het vrijkomen in de lucht van stikstof en CO2.
  • het verhogen van de compensatie voor het kappen van monumentale bomen, zodat het behoud van oudere bomen aantrekkelijker wordt dan vervanging.
  • een halt toeroepen aan de versoepeling in de vergunningenverstrekking, zoals in de afgelopen jaren in Haren en Westerwolde het geval was, waar het nu te gemakkelijker is om bomen op privégrond te verwijderen.
  • een betere en professionelere inventarisatie van het plaatselijke bomenbestand te borgen, gebaseerd op jaarlijkse tellingen, om de bestaande omvang van de boomkruinlaag op peil te houden.
  • het veranderen van vereisten waaraan inwoners moeten voldoen als zij beroep aantekenen tegen het verlenen van een kapvergunning. Bijvoorbeeld om als bezwaar hebbende ontvankelijk te worden aangemerkt, zoals nu beschreven in de zichtbaarheidsclausule is deze misleidend en verouderd.

Wij hopen dat u deze nieuwe stichting wilt blijven steunen onder een nieuwe naam: Stichting Boomwachters Groningen

We hopen velen van u in de komende maanden te ontmoeten, desgewenst als vrijwilliger bij de Stichting Boomwachters Groningen, hetzij als bestuurslid, hetzij in een werkgroep. Neem wanneer u maar wilt contact met op via info@boomwachtersgroningen.nl

Met vriendelijke groet,

Kristin McGee,

Vertrekkend voorzitter Stichting Bomenridders Groningen