Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen 23 en 26 augustus

Beste bomenliefhebber, dear Tree lover,

*** Uitnodiging 23 en 26 augustus Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen***

Wij nodigen je graag uit voor een Engelstalig symposium op woensdag 23 augustus van 10.15-14.30 uur (inclusief gratis lunch) in de ‘House of Connections’ van de Rijksuniversiteit Groningen (voormalige V&D) over stedelijke geluidslandschappen in relatie tot stadsbossen met twee sprekers die expert zijn op het gebied van stadsbossen, geluidslandschappen en vogelbescherming. Op zaterdag 26 augustus is er ook een lezing over dit project met een begeleide geluidswandeling op Noorderzon.

Meld je voor dit gratis evenement op 23 augustus aan bij Kristin McGee via k.a.mcgee@rug.nl. Meer info vind je hier.

*** Invitation 23 and 26 August Soundscape Symposium & Urban Forest of Groningen***
You are invited to an English language symposium on Wednesday August 23rd from 10.15-14.30h (including free lunch) in the ‘House of Connections’ from the University of Groningen (formal V&D) on urban soundscapes in relation to urban forests with two keynote speakers who are experts in the field of urban forests, soundscapes and bird conservation. There is also a performance and lecture on the project at Noorderzon on Saturday August 26th with a guided soundwalk. 

Please register with Kristin McGee for this free event on August 23rd at k.a.mcgee@rug.nl. More info can be found here.