Experts in natuur en bomen

Bouwen met natuur en bomen

Buitenbedrijf BBZ

Buitenbedrijf BBZ is een zelfstandige onderneming en is uitgegroeid tot de specialist als het gaat om gifvrije zwam- en gedierte beheersing (“on” gedierte bestrijding) of vogelhuisvesting. Door praktische ecologie en bouwkunde te combineren kunnen we zeer effectief, geld- en energiebesparend optreden tegen ongewenste, overlastgevende natuur. Maar met dezelfde kennis kunnen we ook (adviseren) bouwtechnieken zo combineren dat gewenste natuur de leefomgeving positief beïnvloedt.

Bomen en openbaar groen advies

VHG openbaar groen advies

Het verenigingsbureau is de dienstverlener van Branchevereniging VHG. Er werken vakmensen die leden bezoeken, adviseren en ondersteunen op tal van terreinen zoals bedrijfsvoering, juridische zaken, personeelsbeleid, onderwijs en milieu. Binnen het verenigingsbureau bestaan de volgende afdelingen: Beleid & Communicatie, Ledencontact  en Interne zaken.

Branchevereniging VHG promoot het openbare groen als een gezamenlijk publiek kapitaal. Het vertegenwoordigt een harde economische waarde en levert ook een essentiële bijdrage aan welzijn en gezondheid van mensen en een hoogwaardige leefomgeving. Groen inspireert en biedt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven die zich afspelen in de openbare ruimte zoals leefbaarheid van steden. Het is daarom van belang dat de samenleving blijft investeren om deze maatschappelijke waarden in stand te houden en te verbeteren.

Stichting Groninger Bomenwacht

De Stichting Groninger Bomenwacht is december 2015 opgericht om het bomenbestand in de provincie gezond en op peil te houden.

Collectieve aanpak. De Groninger Bomenwacht fungeert als platform dat deelnemers informeert, adviseert en ter zijde staat bij het voorkomen, dan wel bestrijden van boomziekten en -plagen.

Het platform heeft behalve een preventie- en informatiefunctie, ook een coördinerende taak bij het inventariseren en waar nodige bestrijden van boomziekten.

De kracht van de organisatie schuilt in de uniforme, collectieve aanpak. Die zorgt niet alleen voor minder uitval, maar ook voor kostenbesparingen en toegang tot (wetenschappelijk) onderzoek en samenwerking met kennisinstellingen.

Pius Floris Groningen

Pius Floris Boomverzorging ontfermt zich over vele tienduizenden bomen door heel Nederland.

Danph BV

Expert in oude bomen, boomveiligheid en bomeneffectanalyse.

Vleermuisonderzoek

Bij ons vleermuisonderzoek maken wij gebruik van technieken zoals warmtebeeldcamera’s, akoestische camera’s, een drone met warmtebeeldcamera, batdetectoren en professionele analysesoftware. Deze technieken stellen ons in staat om vleermuizen zeer efficiënt te kunnen opsporen, tellen en determineren. Wij hoeven bij ons onderzoek daardoor geen vleermuizen te verstoren. En we kunnen we het risico van het missen van verblijfplaatsen tot een minimum beperken. Naast onze kennis van vleermuizen en natuurwetgeving hebben wij ruime ervaring in gebouwinspecties. Bovendien zijn wij ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie.

Juridische advies

Advocatenkantoor Hoen
Natuurbeschermingsrecht regelt de bescherming van flora, fauna en aangewezen gebieden.

Peter Mendelts

Mendelts juridisch advies is uw specialist op het bestuursrecht, het omgevingsrecht en dan met name het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Gevestigd in het mooie dorp Haren, gelegen tussen Assen en Groningen, bestrijk ik met name de noordelijke helft van Nederland. Inmiddels bestaat het bureau zeven jaar, waarin ik menig ondernemer en menige overheid uit de brand heb geholpen.