Informatie over bezwaar maken tegen bomenkap

Hoe houd jezelf op de hoogte welke bomen gekapt worden of wat moet je doen als je een markering (stip) op een boom ziet?

Kijk op de websites https://www.overheid.nl/overuwbuurt of www.oozo.nl en zoek d.m.v. de postcode en zoekterm ‘bomen’.
Er zijn 3 opties:
A. melding kapvergunning is aangevraagd
B. melding dat er een kapvergunning is verleend
C. je kunt niets vinden over de bomen

Wanneer punt A van toepassing is – kapvergunning aangevraagd
Als een kapvergunning is aangevraagd maar nog niet verleend, kun je met de gemeentelijke groenbeheerder, raadsleden of eventueel ook de betrokken wethouder(s) in overleg proberen te komen over alternatieven. Ook kun je misschien samen met anderen publiciteit zoeken en verdere acties voeren voor behoud van de bomen. Dit geldt natuurlijk vooral als het een bomen zijn die in een straat staan. Houd de website wel in de gaten want de melding dat er een vergunning verleend is volgt meestal spoedig.

Wanneer punt C van toepassing is – geen info te vinden
Wij raden je aan contact met de gemeente of provincie op te nemen om te vragen wat er aan de hand is. Wanneer er gemeld wordt dat de bomen gekapt worden vraag dan ook om de reden van de kap en of er onafhankelijk onderzoek is gedaan wanneer er beweerd wordt dat bomen ziek zijn.
Ook kun je natuurlijk vragen aan de grondeigenaar, terreinbeheerder of aannemer of er een kapvergunning is aangevraagd of verleend.

Wanneer punt B van toepassing is – kapvergunning verleend
Als voor een boom die op de nominatie staat om gekapt te worden een kapvergunning is verleend, kun je binnen 6 weken na de openbare kennisgeving van de vergunning bezwaar maken. Tijdens die periode van 6 weken mag de vergunning nog niet worden gebruikt en de boom dus nog niet worden gekapt. Zoek daarbij samenwerking met buren en/of andere belanghebbenden*.

Kosten
Bezwaar maken is op zich kosteloos. Als je vanwege een bezwaarschrift kosten maakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kun je een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.