Stadsbomen en duurzaamheid door levenscyclusanalyses (LCA)

Conclusie: Een stadsboom moet tenminste 26 jaar oud zijn voordat het CO2 neutraal begint te worden.

Kristin McGee

19 April 2022

Deze studie (Arom et al, 2016) over stadsbomen en duurzaamheid laat zien dat stadsbomen pas duurzaam zijn (wat betekent dat ze CO2 en andere verontreinigende stoffen compenseren) totdat ze ongeveer 26 tot 33 jaar oud zijn. En toch worden veel van onze stadsbomen verwijderd op ongeveer deze leeftijd, wanneer ze net beginnen met het verwerven van de processen om broeikasgassen te verminderen.

Met deze informatie is het belangrijk dat we een gemoderniseerde stedelijke bomenafdeling hebben die terughoudender zijn in het verwijderen van bomen en ook meer van de natuurlijke ondersteuning van en behoud om de boom te beschermen, zoals de 2/1 kroon tot stamverhouding. Veel te veel van onze bomen zijn te fors gesnoeid met het resultaat dat ze instabiel worden, honger hebben. Deze techniek kan ook leiden aan zonnebrand, scheuren op de stam, en grote wond infecties.

Deze studie maakte gebruik van levenscyclusanalysemethoden (LCA) om de koolstofvoetafdruk van een stedelijke boom te beoordelen, van vermeerdering tot verwijdering, en bouwde voort op recente werkzaamheden die voornamelijk gericht waren op het inventariseren van de inputs voor de productie van houtachtige sierkwekerijen. Stedelijke bosbeheerders uit het grootstedelijk gebied van Chicago werden ondervraagd over hun plantenselectie, plant-, onderhouds-, verwijderings- en verwijderingspraktijken om de modelinputs te genereren. Wijzigingen in beheerpraktijken, zoals de snoeicyclus, kunnen de leeftijd waarop een boom verandert van een CO2-uitstoter naar CO2-neutraal, aanzienlijk verminderen. Sterk gemechaniseerde boomverzorgingspraktijken verlengen de tijd tot 33 jaar, terwijl minder gemechaniseerde scenario’s 26 jaar zijn. Een jaarlijks voorruitonderzoek dat door veel gemeenten wordt uitgevoerd, verlengt deze periode met twee tot drie jaar. De resultaten van dit werk bieden een nauwkeurigere beoordeling van de ecosysteemdiensten die worden aangeboden door stadsbossen en dienen als een eerste stap in het identificeren van boomverzorgingspraktijken die een optimaal milieurendement op investering bieden.

Bron

Aaron C. Petri, Andrew K. Koeser, Sarah T. Lovell, Dewayne Ingram; How Green Are Trees? — Using Life Cycle Assessment Methods to Assess Net Environmental Benefits. Journal of Environmental Horticulture 1 December 2016; 34 (4): 101–110. doi: https://doi.org/10.24266/0738-2898-34.4.101