Boomwachters voorkomt kap 40 bomen bij Menkemaborg in Uithuizen

Getipt door bezorgde omwonenden, kwam Boomwachters Groningen voor de zomervakantie in actie tegen het voornemen om 40 volwassen bomen te kappen bij de Menkemaborg.

Onvolledige en onjuiste informatie
Omdat het om een nogal grote zaak ging, hebben de Boomwachters de hulp ingeroepen van een advocaat. Onze advocaat ontdekte al snel dat een aantal zaken niet klopten en dat de vergunning, verleend door de gemeente Hogeland, o.a. gebaseerd was op onduidelijke en onvolledige bomenlijsten. De afgevaardigden van de Menkemaborg konden tijdens de ambtelijke hoorzitting geen duidelijkheid verschaffen waardoor de voorzitter van de commissie de zitting opschortte. De tegenpartij kreeg de opdracht om alsnog binnen een gestelde termijn met de juiste informatie te komen. Toen dit uitbleef diende onze advocaat een ingebrekestelling in, waardoor vergunninghouder, de Stichting Menkemaborg, bij de gemeente het verzoek indiende om de kapvergunning in te trekken.

Met elkaar om tafel
Tijdens de hoorzitting adviseerde de commissie aan Stichting Menkemaborg om om tafel te gaan met de Boomwachters om te komen tot een goed bomenplan bij deze prachtige borg. Wij hopen dat de Menkemaborg gehoor geeft aan deze oproep. Wij zijn in ieder geval blij dat we de kap van 40 bomen hebben kunnen voorkomen en zijn geschokt door de onzorgvuldigheid van de aanvrager maar ook van de gemeente Hogeland die de kapvergunning verleende op basis van onvolledige en onjuiste informatie!

>> steun ons werk en doneer op NL74 TRIO 07 88 95 84 88