Achtergrondinformatie

Bomen zijn goed voor:

In onze strijd voor het behoud van BOMEN in stad en provincie komen wij als Boomwachters steeds weer dezelfde uitdagingen en hindernissen tegen:

1. De toenemende eis van steden om geld te besparen. Iedere boom die gekapt wordt hoeft niet meer te worden onderhouden en dat scheelt in de begroting. Ook het vervangen van oude door nieuwe bomen is een bezuiniging, want de eerste 5 jaar dat een nieuwe boom staat is er nauwelijks tot geen onderhoud nodig. Daarbij komt de laatste tijd ook nog eens dat een gekapte boom als biomassa opgestookt kan worden en daarmee dus geld opbrengt in plaats van dat de boom geld kost.

2. De wens van de groeiende stad om wijken en straten uit te breiden en te moderniseren; uitbreiding van provinciale wegen, het bouwen van woningprojecten, het vernieuwen van kabels of riolering of andere projectontwikkeling. Veel bomen worden onterecht als ziek of gevaarlijk bestempeld door de lokale overheid, zodat ze kunnen worden verwijderd om ruimte te maken voor commerciële of gemeentelijke projecten.

3. Bomen worden vaak als een hinder of ergernis ervaren, of te gevaarlijk voor buurten en stedelijke omgevingen.

De Boomwachters Groningen willen meehelpen deze (korte termijn) perceptie van bomen te veranderen, zodat mensen de cruciale aanwezigheid van bomen als waardevol groen kapitaal en als ons groene erfgoed gaan zien. Bomen zijn van vitaal belang in de strijd tegen klimaatverandering. Ze dragen bij aan  biodiversiteit, verbeterd welzijn, houden geluid tegen (bijv. langs een snelweg) en CO2 vast, verminderen stress, geven schaduw in een steeds extremer klimaat, verminderen afvoerpieken bij neerslag, en geven schoonheid en rust in een stad. Ze maken ook nog eens onroerend goed meer waard en een stad aantrekkelijker voor toeristen en bewoners. Door aandacht te vragen voor  de lange termijn voordelen van het behoud van bomen bij nieuwe projecten, kunnen we lokale overheden overtuigen van de noodzaak om bestaande bomen te behouden als cruciale elementen voor leefbare en aantrekkelijke steden.

Een uitstekend educatief programma, Operatie steenbreek, is bedoeld voor inwoners van Groningen om begrip over bomen en groene ruimten te verbeteren.

De Boomwachters Groningen steunen verschillende soorten acties om bomen te behouden in de stad en provincie Groningen.

Red onze stedelijke bomen

Vanwege een nieuw beleid van Beheer en Verkeer is de Gemeente Groningen druk bezig om alle straatbomen (en soms ook parkbomen) vijf tot acht meter hoog op te snoeien. Dit alles uit de naam van veiligheid of zichtbaarheid. We vinden dit niet alleen overbodig, maar ook desastreus. Het gevolg van deze snoeiregel is dat onze bomen soms 30% tot 50% van hun bladerdek verliezen, waaronder de grote en belangrijk structurele levende takken. Wij zien ook dat bomen die niet aan drukke wegen staan ook onder dit rigoureuze snoeibeleid vallen. Deze behandeling zorgt voor langzame afsterving, in plaats van veilige, stabiele bomen met een lange levensverwachting.

Ziet u ook hoog opgekroonde, getopte, of bomen met ‘lion tails’ in uw buurt en u wilt er iets aan doen, dan kunt u één van de onderstaande posters uitprinten om op de boom te plakken. We willen mensen bewust maken van de beschadiging en verminking en de gebruikte smoesjes over veiligheid, wanneer het eigenlijk een verdienmodel is voor oogsten van hout voor biomassa.

Individuele bomen

8 Amerikaanse Populieren in Haren

Er zijn altijd acties voor individuele bomen. Een voorbeeld is de aangekondigde kap van acht populieren in Osterhaar (maart 2016). Tegen deze kap kan nog weer bezwaar gemaakt worden. Je kunt ook onze Waterhuizerweg populieren petitie tekenen.

Hier is een video van deze mooie bomen.

Aanpak Ringzuid

Op dit moment zijn we bezig om de aandacht te vestigen op de grote hoeveelheid (1300!) bomen die gekapt dreigen te worden voor het A7/N7 ring project in April 2016 inclusief bomen in het Sterrebos, de Helperzoom en de Papiermolen. Teken deze petitie.

Een reactie naar de actie groep Groningen Verdient Beter van iemand uit de Rivierenbuurt over het verwijderen van groengebieden in verband met de Aanpak Ring Zuid project:

‘Geachte mensen, zeer diep teleurgesteld en bedroeft heb ik nogmaals moeten constateren dat de overheid list en bedrog niet schuwt om haar plannen door te zetten. Persoonlijk ken ik het gebied rond de Papiermolen, monumentale bomen van een park die lang geleden,in betere tijden, de gemeente had gewild voor zijn burgers. Nu heeft de gemeente, provincie enz meer oog voor auto’s en wegenbouwers. Ik ken veel mensen van de Rivierenbuurt, oudere mensen die graag door de fietstunnel naar Helpman of naar de Papiermolen gingen, en genoten van de prachtige natuur aldaar. Wat een schande, alleen het idee om de zaag daar aan te zetten! Schrale struiken komen zeker in plaats, nogmaals schande. Vliermuizen, dat is zeker niet hun zorg, net zo min als hun burgers. Dat is in korte tijd weer een voorbeeld van hoe o.a. bouw en woningstoezicht misbruik maakt van het mandaat die ze van de burger heeft gekregen: ik treed hier niet in details, ik refereer aan gevallen in mijn buurt, Helpman oost. Aan U heeft niet gelegen, U heeft alles gedaan wat U kon: ik zou graag willen dat voor de afbraak iemand die goed foto’s kan nemen alles wat vernietigd gaat worden vast legde als document voor de komende generaties van wat wij hadden en niet waard werd gevonden om te behouden. Verder hoop ik tegen beter weten in dat iets nog gebeurd waardoor een halte wordt toegeroepen aan dit onnodig monsterproject. Leve de vooruitgang, R.C.’

Bomenkap provinciale N-Wegen

Roekeloze-boom540

Cartoon door Sandra de Haan

We zijn momenteel actief om acties te organiseren tegen de 2800 bomen die gekapt dreigen te worden voor het N366 veilig project. Er is ook een petitie tegen de vele bomen die gekapt dreigen te worden aan alle andere provinciale N-wegen. Teken de petitie.

Park Selwerd/Paddepoel natuur gebied

12791002_494563364065089_1205690809215282523_n

Een derde actie is gericht tegen de geplande kap van 80 bomen in Park Selwerd die gekapt dreigen te worden voor de verbreding van het fietspad. Volg de actie voor dit natuurgebied op facebook en teken de petitie.

28 Esdoorns in Haren

In Haren staan 28 mooie esdoorns in één straat (de Jachtlaan) op de kaplijst. Hier is een video van deze mooie bomen. We vinden dit zonde. Teken graag snel bezwaar aan.

Volg ons op Facebook om met deze acties mee te doen.