Verslag gesprek wethouder Groen Mirjam Wijnja en directeur Stadsbeheer Hans Tuithof over bomenonderhoud, boomkroonbedekkingpercentages en transparantie kapvergunningen

Kristin McGee

24-9-2022

Ons bezoek aan de nieuwe Wethouder Groen Miriam Wijnja waar ook o.a. de directeur Stadsbeheer Hans Tuithof bij aanwezig was is ons inziens productief geweest. We spraken over onze doelen zoals betere boomverzorging, meer transparantie m.b.t. kapvergunningen, boombedekkingsmetingen en de implementatie van beter beleid om volwassen bomen te beschermen tegen overmatig snoeien of tegen het verwijderen vanwege zonnepanelen.

Onderstaande wensen hebben wij meegegeven aan de wethouder en stadsdirecteur:

  1. Een verzoek voor een moratorium op bomentoppen (inclusief een verbod op het candelaberen en ‘lions taliling’).
  2. Gevraagde info (meer transparantie) voor online gepubliceerde boomvergunningsaanvragen: o.a. boomgrootte, leeftijd, soort, reden van verwijdering en eigendom van boom zoals gemeentelijke versus particuliere boom.
  3. Jaarlijkse meting van stedelijke boombedekking (door Cobra Groen of m.b.v. iTreeTools).
  4. Beter beleid om bomen te beschermen tegen verwijdering voor zonnepanelen.
  5. Betere verzorging zodat bomen oud kunnen worden en dus voorkomen van vernielende snoeitechnieken zoals toppen, candelaberen en ‘lions tailing’.
  6. Het gebruik van iTreeTools voor het meten van de waarde van een boom bij het in behandeling nemen van aanvragen voor een kapvergunning.
  7. Betere interactie en concrete maatregelen tussen het college en de boomwerkers en bureaucraten om ervoor te zorgen dat de boomverzorging op straat aansluit bij de doelen en doelstellingen van het nieuwe college.

Utrecht als voorbeeld
In ons gesprek namen we Utrecht als voorbeeld: betere boomverzorging en meer transparantie op het gebied van kapvergunningen. Bij aanvragen voor kapvergunningen wordt informatie verstrekt zoals de grootte, het soort, de leeftijd en een foto van de boom (bomen) zodat de inwoner een beter idee krijgt welke boom er in de buurt wordt verwijderd. Deze informatie wordt online gepubliceerd, zodat deze niet via een speciale procedure hoeft te worden aangevraagd. Hier is een voorbeeld (zie bijlagen voor foto’s etc.). Deze transparantie laat zien dat de gemeente het serieus neemt meer informatie over de waarde van bomen te geven en burgers te betrekken bij de strijd voor de bescherming van bomen in hun omgeving. Wij dringen er bij het huidige college en VTH op aan om dergelijke transparantie ook direct door te voeren in Groningen.

Jaarlijkse boomkroonbedekking metingen
We waren erg blij te horen dat metingen van stedelijke boombedekking deel uit gaan maken van de nieuwe doelstellingen van het college, evenals het meten van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen met het iTreeTools-programma voor aangevraagde boomvergunningen. Dit lijken goede ontwikkelingen voor de komende jaren. Wij houden vinger aan de pols of concrete actie op straat en in onze parken, natuurgebieden en erven daadwerkelijk plaatsvindt.

Voorbeeld van goed boomonderhoud in Groningen
Aan het einde van de bijeenkomst vroeg de wethouder en directeur van het stadsbeheer ons naar voorbeelden waarvan wij vinden dat de boomverzorging goed gaat en hoewel dit in Groningen moeilijk te vinden is met de standaardisatie van oversnoei in het afgelopen decennium, zijn er enkele gebieden waar recent geplante bomen tot nu toe goed worden onderhouden. Hierbij enkele foto’s van goed onderhouden bomen en groenbufferzones in de nieuwe woonwijk in Haren aan de Essenlande.

Goed onderhoud jonge eik (met een goed LCR (levende kroon verhouding)), Essenlande, Haren, sept. 2022
Tiny forest, Essenlande, Haren, sept. 2022
Jonge bomen met goed begeleidende snoietechniquen, sept. 2022, Essenlande, Haren
Groene buffers met veel struiken en fruitbomen voor vogels en insecten, Essenlande Haren, sept. 2022