Petitie tegen bomenkap aan N366 waaronder 2800 bomen gekapt zullen worden

Cartoon van Sandra de Haan

Op 20 april heeft de provincie Groningen besloten om ongeveer 2800 bomen te kappen voor de verbreding van de N366. In Rotterdam zijn ze al gestopt met vergelijkbare plannen vanwege gebrek aan overeenstemming. Ook wij vinden dit een verkeerd plan met grote gevolgen voor ons groen landschap. Dat deze weg daardoor veiliger wordt is een illusie.

Deze 2800 bedreigde bomen voor het ‘N366 Veilig’ project zijn een belangrijk onderdeel van ons karakteristieke landschap. Om een indruk te krijgen, hier zijn wat foto’s van verschillende mooie en beeldbepalende bomen langs de N366 die gekapt zullen worden. Teken deze petitie om ons mooie groene landschap te redden:

 

Verklaring KEIK een IJK

Bomenridders Groningen is in 2016 opgericht in navologing van andere, over het land verspreide Bomenridders, waaronder Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam en Spijkenisse. We komen op voor bomen en hun biotoop in de provincie en stad Groningen. Deze bomen, individueel en de biotoop die ze samen vormen, gezond gehouden door effectief en handhaafbaar beleid van de overheid en particulieren, zijn de noodzakelijke voorwaarde voor leven en de gezochtheid van mens en dier in de steden.

Bomen dienen beschermd te worden tegen onoordeelkundige, vaak stedenbouwkundige plannen, aanleg van wegen en parkeerplaatsen, of verleggen van, en nieuw aan te leggen rioleringen. De omstreden aanleg van de Ringweg Zuid is een goed voorbeeld van dit alles.

KEIK EEN IJK

Keik een ijk is een doorlopende actie en staat symbool voor het behoud en de essentiële zorg voor de bomen in de stad en in de provincie Groningen. Keik een ijk roept mensen op hun leefomgeving te beschermen als goud. Groen Goud.

In de stad Groningen worden massaal bomen gekapt, zoals voor Aanpak Ring Zuid, Planontwikkeling Vuursteenlocatie, het Sterrenbos, de Vondellaan, de Brailleweg, de Maaslaan en de Europaweg, louter om economische redenen, zonder bewezen compensatie. Ze staan eenvoudig in de weg.

In de Provincie worden als onderdeel van N366 Veilig om “veiligheidsredenen” en omdat het beter uitkomt bij de heraanleg van deze weg ruim 2800 grotendeels volwassen bomen en hun biotopen vernietigd. Oncontroleerbare compensatie en her-plant vindt op ruim 20 afstand plaats.

Op de N33 gaat, mits te stoppen door betere plannen, hetzelfde gebeuren. Veiligheid voor de weggebruikers is van wezenlijk belang, maar mag niet misbruikt worden als het enige argument. Bomen sturen geen autos!

Bomenridders Groningen roept de overheden en particulieren op de waarde van bomen in hun directe woon- en werkomgeving en op het platteland in te zien. Parkeertereinen en stadslandschap kunnen blijvend vergroend worden en woningbouwplannen kunnen aangepast worden aan bestaand en te planten bomen.

De samenwerkende overheden in de zogenaamde Aanpak RingZuid hebben de zorg voor de bomen gebagatelliseerd. 1:1 Compensatie van alle bomenmassa moet een voorwaarde zijn. Een betere voorwaarde is: Een andere weg aanleggen en de bomen te sparen. Als het strict noodzakelijk wordt, kunnen bomen ook nog verplaatst worden.

Aannemers worden opgeroepen het maximale te doen om hun groene karakter te tonen. Duurzaamheid moet je doen, elke dag, en juist niet alleen op papier.

Wie groen doet, goed ontmoet.

Actie: 3 April – KEIK EEN IJK

KEIK EEN IJK.002

ACTIE: KEIK EEN IJK

Datum: 3 April 2016

Tijd: 13:00

Plaats: Helperzoom en Kempkensburg

De Bomenridders Groningen gaan op de Helperzoom bomen versieren met KEIK EEN IJK posters om de aandacht te vestigen op de geplande kap van veel bomen (1300), vooral met betrekking tot het Aanpak Ring Zuid project. Doe 3 april met ons mee in een poging om al deze mooie bomen in Groningen van een langer leven te voorzien. Je kunt de poster ook zelf afdrukken (rechts klik op het ‘KEIK EEN IJK’ plaatje hierboven) en op een boom in jouw buurt hangen. Stuur foto’s hiervan naar onze Facebookpagina; hoe meer bomen hoe beter.

ACTION: On April 3rd, at 13:00 the Bomenridders Groningen will gather at the Helperzoom and Kempensburg in order to hang KEIK EEN IJK (LOOK an OAK TREE) posters on local trees to draw attention to the many trees that are planned for removal in the province and especially in connection with the Ring Zuid Project, which will remove more than 1300 trees in and around Groningen. Meet us there at 13:00 or download this poster (right clicking on the above ‘KIJK EEN IJK’ image) and hang it on a nearby tree and then take a photo and send it to us on facebook so that we can collect photos from around the province. The more photos the better!

Protest against 70+ tree removal in the Selwerd Park, plus beloved habitat area destroyed

12791029_493335940854498_7753106758909624384_n

The planned removal of some 70 plus trees in the Selwerd park to make room for wider and newer bike paths, plus the destruction of beloved green habitat in the Paddepoel area (pictured above) is a major concern for residents of this area. Not only residents but also bikers are protesting this action because they too cherish the green spaces and urban forests on their way to work each day. Please support us by signing this petition to stop the removal of this precious area. Local residents were interviewed by RTV Noord, which provides a captivating video of the soundscape of birds and rustling trees.

Aanpak ring-zuid gaat door ten koste van 1300 bomen

IMG_5083 3 2

Deze boom bij het ARZ (Aanpak Ring Zuid) kantoor (Verlengde Meeuwerderweg 11) ter Groningen is versierd met strikken om aandacht te krijgen voor deze grote boom plus ongeveer 1300 (of 838 volgens deze bomeneffectanalyse gedateerd 4 jan 2017) andere bomen die de overheid wil kappen voor de nieuwe Rijksweg. De Bomen Ridders Groningen vinden dat dit plan niet goed uitgewerkt is wat betreft de negatief invloed op bomen in het Sterrebos, bij De Papiermolen, in Helpman, op de Helperzoom en in de Wijert waar allerlei bomen gekapt zullen worden.

This is one of the most beautful trees that will be cut - a true monument
This is one of the most beautful wingnut (Vleugelnoot) trees that will be cut – a true monument

 

Helperzoom en Helperbrink
Helperzoom en Helperbrink
IMG_5063
Helperzoom
IMG_5071
In de buurt van de Papiermolen
IMG_5073
De Bomen bij het Gomarus College die gekapt zullen worden
IMG_5055
Bomen op de helperzoom die gekapt gaan worden

IMG_5069

Red de 70 bomen in het Selwerd park in Groningen

Beste mensen – teken graag het petitie om de 70 bomen in het Selwerd park. Deze is belangrijk want:

  1. Het park (de groene long van Selwerd) wordt aangetast door het kappen van 70 bomen waardoor ook steeds meer flora en fauna verdwijnen.
  2. Het park is voor alle bewoners van zeer groot belang, het ecologisch evenwicht wordt verstoord
  3. Een breder fietspad is niet nodig

De Dagblad van het Noorden schrijft ook hierover

De BomenRidders Groningen – in 2016 gestart

In 2015 merkten omwonenden van de stad Groningen en omliggende dorpen op dat gezonde en vitale bomen verwijderd of extreem gesnoeid werden. Bezuinigingen hebben geleid tot een overactief snoei- en kapbeleid, wat heeft gezorgd voor de verwijdering van een groot aantal bomen, of voor bomen die structureel verzwakt of esthetisch aangetast zijn.

De Bomenridders Groningen strijdt voor de gezondheid en duurzaamheid van bomen en vecht voor degenen die in de stad en omliggende regio’s worden bedreigd. De Bomenridders Groningen steunt lang levende bomen als een essentieel onderdeel van een leefbare stad.