Bomenridders Bijeenkomst – 19 nov 2016

In het geval dat u de bijeenkomst van 19 november heeft gemist – hier is een powerpointpresentatie met onze agendapunten (met een twintigtal voor- en na-foto’s van het nieuwe snoeibeleid op de Helperzoom).

 

14125109_1102295166513338_480651322171336385_o

UITNODIGING – BOMENRIDDERS GRONINGEN BIJEENKOMST EN WANDELTOCHT PAPIERMOLEN

Georganiseerd door De Bomenridders Groningen

Datum: 19 november 2016

Tijd: 14:15-16:45

Plaats: Buurthuis De Stroming

Adres: Merwedestraat 54, Groningen

Beste Vrienden van Bomen,                                     Groningen, 8 nov 2016

Het bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen nodigt u van harte uit voor een tweede bijeenkomst. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 april 2016 met de actie KeiK een IJK nabij de Ringweg te  Groningen. De ‘IJk’ (eik) is nog steeds bedreigd vanwege de grootschalige sloop van bomen als gevolg van het nieuwe tracé van de Rijksweg N7/A7/N28 voor het project Aanpak Ring-Zuid. Voor de tweede keer in de geschiedenis in en om Groningen Stad, worden erg veel groengebieden vernietigd naast deze weg. De aanleg van het nieuwe Ring-Zuid tracé is begonnen en voor de vele honderden bomen op de kap lijst is geen betere oplossing bedacht dan nu 200 van de 838 bomen te sparen en alle andere bomen te kappen en bijbehorende biotopen te slopen. Als gevolg van de Ringweg worden op en bij onderliggende wegen nog enkele honderden bomen gekapt.

Vanwege dit project, maar ook veel andere zoals het Slimme Fietsroutesprogramma, toegenomen kap van bomen voor wegverbreding langs de N366 en kappen van bomen in bossen zoals bij Ter Apel en Kolham, willen we zaterdag 19 november vanaf 14:15 een korte bijeenkomst organiseren om inzicht aan jullie te geven over wat nu mogelijk is wat betreft het behouden en beschermen van onze mooie bomen. Voor deze bijeenkomst zullen we beginnen met koffie en koek. Daarna stelt het bestuur zich voor. Daarna gaan we samen verschillende onderwerpen introduceren zoals het gemeentelijke kapbeleid, de verschillende bedreigde bomen en de mogelijke strategieën om meer aandacht voor bomen te generen. Na deze bijeenkomst gaan we kort wandelen door het Papiermolengebied, een zeer mooi bos gebied dat ook bedreigd wordt door het Aanpak Ring-Zuidproject.

Het buurthuis in de Rivierenbuurt ‘De Stroming’ ligt op vijf minuten loopafstand van het centrum en van het bedreigde Papiermolenpark in Groningen. Het is ook vijf minuten lopen vanaf de zuidzijde van het centraal station Groningen. Het is per fiets en auto goed bereikbaar.

Programma

14:15 – Inloop met Groningse koek van Knol

14.30 – Start programma:

  • Bomenridders Groningen bestuur stelt zich voor; We lichten toe waarom we in 2015 naar buiten toe actief zijn geworden
  • Statuten en doelen uitleggen zoals opgenomen in de flyer 2016 (bijgevoegd)
  • Lopende acties en samenwerkingen met anderen: N366, Selwerd en Paddepoel Fietsplus, Hoornsemeer, Haren, Slochteren, Bellingwolde
  • Ringweg-Zuid Groningen: beroepen en bezwaren
  • Stichting Vleermuiswerkgroep (handhavingsverzoeken RVO)
  • Resultaten en belemmeringen zowel in de Provincie als in de steden; landelijke belemmeringen en ontwikkelingen
  • Kansen voor verandering: Acties, gemeentelijk en provinciaal beleid beïnvloeden; onderzoek en publicaties
  • Lezingen en werkbezoeken: Operatie Steenbreek, i-Tree en voorbeelden uit andere steden
  • Voorlopige takenverdeling bestuur en medewerkers
  • Aspirant leden gezocht voor commissies en comité van aanbeveling

15:30 – Pauze en nadere kennismakingen; Intekenen voor meedoen of leveren van informatie als contactpersoon.

16:00 – Bezoek aan bedreigde bomen in het Papiermolenpark

16:45 – Beëindigen bijeenkomst

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten 19 november 2016 voor deze belangrijke bijeenkomst.

Wie groen doet groen ontmoet,

Voorzitter,                                                 Secretaris,

Kristin McGee                                            JanPieter Janse

 

Comments are closed.