VISIE OP EEN GROEN EN DUURZAAM GRONINGEN

Canberra, Australië – het stad met de grootste boom bladerdekking ter wereld

Het is van groot belang dat stad en provincie investeren in groene energie en energiebesparende maatregelen. Helaas scharen sommige partijen en organisaties ook biomassa tot groene energie. Echter zijn de gevolgen van biomassa(bij)stook voor bossen, straten en parken, desastreus. De kaalslag is steeds meer zichtbaar; zowel in Groningen, Nederland als wel in andere landen. Zelfs oerbossen worden aangetast om hout en groenresten aan te leveren voor de biomassaovens. Het is aan Groningen om te investeren in échte duurzame oplossingen, waarbij flora en fauna niet op een exorbitante wijze worden getroffen. Zoals nu. Daar ligt een grote uitdaging.

Tevens is het belangrijk dat Groningen de uitgesproken groene ambitie kracht bij zet door het groen (in het bijzonder de bomen) beter te beschermen en ongebruikte gebieden boomrijk in te richten. De hedendaagse grootschalige bomenkap is meer dan zorgwekkend te noemen en een redelijke compensatie/herplant blijft helaas vaak ook achter. Wellicht komt dit deels voort uit een budgettair probleem, maar een stevige groene ambitie strookt absoluut niet met massale bomenkap. Het is een snelle bezuiniging, met oplopende kosten op andere terreinen tot gevolg. Durf te investeren, zoals andere westerse steden dat ook doen: Bern (Zwi) , Canberra (Aus) of het Duitse eiland Spiekeroog. Die investering krijgt Groningen (en de rest van Nederland) in positieve zin als een boemerang dubbel en dwars terug.

Esdoorns in Canberra Australië

Groningen zou op veel terreinen een voorbeeld kunnen nemen aan de stad Canberra (Australië). Door een ambitieus groenbeleid, o.a. door boomrijke straten en parken, is deze stad een voorbeeld voor andere steden. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en hebben minder stress. Ook op het vlak van energie en duurzaamheid levert dit een enorme winst op. Onderhoud van groen wordt deels door burgers zelf gedaan, maar de kosten van groenbeheer vallen sowieso in het niet t.o.v. de winst van een groene stad. Helaas staat het beleid van Groningen in een schril contrast tot een stad als Canberra. Een radicaal ander groenbeleid zoals in Canberra kan Groningen enorm helpen. Bomen zorgen voor verkoeling. Door op veel plekken bomen te kappen, neemt de hitte in de stad toe. Zorg voor een ruime compensatie/herplant bij bomenkap. Nu is het bij herplant bijvoorbeeld 1 (oudere) boom voor 1 andere (jonge) boom. Maar je kan niet van een redelijke compensatie spreken wanneer men op de plaats van een boom van 60 jaar, een jong boompje plant. Daar spreekt geen duurzame groene ambitie uit. Maak straten en pleinen mooi en functioneel, door het groene karakter te behouden of te verbeteren.
Het huidige beleid is funest voor gezondheid, welzijn en geluk van burgers. De struik- en boomloze straten zorgen voor een toename aan stress, verhitting in de zomer en hebben een enorme impact op vele diersoorten. Water kan moeilijk weg en straten stromen over. De kale pleinen, lanen en parken zorgen voor een desolate sfeer en nodigen niet uit tot genieten en samenzijn.

Groningen, het moet en kan beter. Dat laten andere steden zien. Durf te investeren in een groene stad, tot gelukkig van een ieder. Helaas staat geld in een neo-liberale samenleving veelal centraal, maar zou geld in alles een bepalende factor moeten zijn? Hoezeer dragen kunst en natuur niet bij aan een beter leven en een kleurrijke, betere samenleving? Wij ervaren en delen de natuur allen, wie wij ook zijn. Koester het kwetsbare, koester schoonheid, dat vaak kwetsbaar is. Bomen geven leven. Bomen kappen ontneemt mens, dier en boom het leven.

Bomenridders Groningen