Boomfeestdag

Boomfeestdag

Vandaag is het Boomfeestdag.  Doelstelling:

“Een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen”.

Het is de bedoeling dat 200.000 bomen worden geplant en overal in het land zijn festiviteiten. Natuurbeheerders, natuurorganisaties en gemeentes, komen in de media met het ene na het andere hosanna-verhaal op de proppen. Het kan niet stuk. Met bomen ga je respectvol om, je koestert ze en laat kinderen zien hoe waardevol ze zijn.

Helaas is het niet elke dag Boomfeestdag. Het hele jaar door zingen de oorverdovende zagen in dorpen, steden, bossen en in parken. In ‘nieuwe natuur’ is plots geen plaats meer voor de vandaag oh zo geliefde boom. Kaalkap is dan ‘onvermijdelijk’. Groene straten veranderen in kale en desolate oorden. Karren vol houtsnippers gaan richting biomassaverbranders om ‘duurzame energie’ op te wekken. Het Nederlandse groen gaat letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Met als bijkomend gevolg dat je een herfst zonder bladeren en een lente zonder fluitende vogels hebt gecreëerd.  De ontbossing is anno 2017 immens groot en ons land bungelt inmiddels onderaan op de Europese lijst van bosareaal. Ook het aantal bomen is schrikbarend laag.  De straten in gemeentes worden kaler, want herplant en onderhoud ‘kost geld’. Maar daar gaat het op Boomfeestdag niet om. Vandaag gaat het om onze bomen en de waarde die zij hebben. Dat is althans wat de betrokken partijen zeggen.

Er zijn tal van Europese en niet-Europese steden die investeren in boomrijke straten, parken en bossen. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en de leefbaarheid neemt significant toe. Daarnaast zorgen bomen voor verkoeling en gaan ze overstromingen tegen. Ook spelen bomen een belangrijke rol in oplossingen met betrekking tot het energievraagstuk. De waarheid is dat het planten en behouden van een boom geld oplevert, in plaats van dat het geld kost. Desondanks is dit niet het verhaal van veel ambtenaren en natuurbeheerders. Omdat een korte termijn bezuiniging aantrekkelijk lijkt en mensen toch niet door hebben wat men kapt en (niet) herplant.

Boomfeestdag 2017 lijkt een soort van dekmantel te zijn. Uitspreken dat je groen bezig bent en het goede met bomen voor hebt. Maar de natuur (en bomen in het bijzonder) heeft niets aan windowdressing of “green washing”. Want na morgen gaan de organisaties, zoals de Staatsbosbeheer, die nu samen met al die kinderen  bomen planten, de rest van het jaar weer gretig hakken en zagen. Laat deze dag de aanzet zijn tot een vergaande discussie over hoe wij allemaal – burgers en overheden – met bomen omgaan. De waarde ervan erkennen en daar naar handelen.  Dan zal Boomfeestdag 2018 oprechter en feestelijker zijn.

VISIE OP EEN GROEN EN DUURZAAM GRONINGEN

Canberra, Australië – het stad met de grootste boom bladerdekking ter wereld

Het is van groot belang dat stad en provincie investeren in groene energie en energiebesparende maatregelen. Helaas scharen sommige partijen en organisaties ook biomassa tot groene energie. Echter zijn de gevolgen van biomassa(bij)stook voor bossen, straten en parken, desastreus. De kaalslag is steeds meer zichtbaar; zowel in Groningen, Nederland als wel in andere landen. Zelfs oerbossen worden aangetast om hout en groenresten aan te leveren voor de biomassaovens. Het is aan Groningen om te investeren in échte duurzame oplossingen, waarbij flora en fauna niet op een exorbitante wijze worden getroffen. Zoals nu. Daar ligt een grote uitdaging.

Tevens is het belangrijk dat Groningen de uitgesproken groene ambitie kracht bij zet door het groen (in het bijzonder de bomen) beter te beschermen en ongebruikte gebieden boomrijk in te richten. De hedendaagse grootschalige bomenkap is meer dan zorgwekkend te noemen en een redelijke compensatie/herplant blijft helaas vaak ook achter. Wellicht komt dit deels voort uit een budgettair probleem, maar een stevige groene ambitie strookt absoluut niet met massale bomenkap. Het is een snelle bezuiniging, met oplopende kosten op andere terreinen tot gevolg. Durf te investeren, zoals andere westerse steden dat ook doen: Bern (Zwi) , Canberra (Aus) of het Duitse eiland Spiekeroog. Die investering krijgt Groningen (en de rest van Nederland) in positieve zin als een boemerang dubbel en dwars terug.

Esdoorns in Canberra Australië

Groningen zou op veel terreinen een voorbeeld kunnen nemen aan de stad Canberra (Australië). Door een ambitieus groenbeleid, o.a. door boomrijke straten en parken, is deze stad een voorbeeld voor andere steden. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en hebben minder stress. Ook op het vlak van energie en duurzaamheid levert dit een enorme winst op. Onderhoud van groen wordt deels door burgers zelf gedaan, maar de kosten van groenbeheer vallen sowieso in het niet t.o.v. de winst van een groene stad. Helaas staat het beleid van Groningen in een schril contrast tot een stad als Canberra. Een radicaal ander groenbeleid zoals in Canberra kan Groningen enorm helpen. Bomen zorgen voor verkoeling. Door op veel plekken bomen te kappen, neemt de hitte in de stad toe. Zorg voor een ruime compensatie/herplant bij bomenkap. Nu is het bij herplant bijvoorbeeld 1 (oudere) boom voor 1 andere (jonge) boom. Maar je kan niet van een redelijke compensatie spreken wanneer men op de plaats van een boom van 60 jaar, een jong boompje plant. Daar spreekt geen duurzame groene ambitie uit. Maak straten en pleinen mooi en functioneel, door het groene karakter te behouden of te verbeteren.
Het huidige beleid is funest voor gezondheid, welzijn en geluk van burgers. De struik- en boomloze straten zorgen voor een toename aan stress, verhitting in de zomer en hebben een enorme impact op vele diersoorten. Water kan moeilijk weg en straten stromen over. De kale pleinen, lanen en parken zorgen voor een desolate sfeer en nodigen niet uit tot genieten en samenzijn.

Groningen, het moet en kan beter. Dat laten andere steden zien. Durf te investeren in een groene stad, tot gelukkig van een ieder. Helaas staat geld in een neo-liberale samenleving veelal centraal, maar zou geld in alles een bepalende factor moeten zijn? Hoezeer dragen kunst en natuur niet bij aan een beter leven en een kleurrijke, betere samenleving? Wij ervaren en delen de natuur allen, wie wij ook zijn. Koester het kwetsbare, koester schoonheid, dat vaak kwetsbaar is. Bomen geven leven. Bomen kappen ontneemt mens, dier en boom het leven.

Bomenridders Groningen

KEIK een IJK #3 – HELPERZOOM ACTIE TEGEN KAP van 130 BOMEN

flyer – snelfeits actie

 

De fietsende wethouder van D66 heeft een passie voor fietsers en snelfietsers. Niet alleen D66 maar de gehele gemeenteraad heeft een passie en geld voor snelfietsers en gewone fietsers naar school, werk en huis. Door en rond de stad legt men met subsidie van de Rijksoverheid snelfietspaden aan. Sneller, beter, slimmer? Sneller is nooit onderzocht. Beter eveneens niet. Slimmer is in dit geval dommer, zeker als het door natuurgebied moet.

Voor het Snelfietsenplan O50 moeten bomen en natuur wijken. Bijna niets ontziend snel, slim en beter ontwikkeld en uitgevoerd worden. Legt men op de Helperzoom vanwege een keuze van de Raad met 38 stemmen VOOR een snelfietspad van 4.50 breed aan in de hoofd ecologische zone aan. Tientallen bomen zo niet meer dan 100 bomen moeten als gevolg van die keuzen gesloopt en gekapt worden. Slechts over ‘compenserende maatregelen’ kan nagedacht worden. Waanzin. Bomen en natuur vernielen voor fietsers is dommer dan dom, noch slim noch beter.

Help mee de wanen van de wethouders en de gehele raad te stoppen. Denk mee over het alternatief over de gewone weg. Spaar de ecologische zone en de bomen. Plaats deze flyer voor uw raam. Deel deze flyer via facebook en social media. Twitter als u denk dat het helpt. Steun Bomenridders Groningen en anderen bij de acties en bezwaren tegen de wanen van de wethouders en de raad. Geen bomenkap voor fietspaden en zeker geen snelfietspaden. Maak van gehele Helperzoom 30 km route bij herinrichting en niet alleen vanaf de Helperzoomtunnel vv naar de Stad.

Stop slopen van bomen en kappen van bomen voor milieuvriendelijk vervoer zoals de fiets. Maak zo mogelijk uw keuze nog voor de verkiezingen van 15 maart 2017 duidelijk aan uw vertegenwoordigers in de raad van de Gemeente Groningen. Alle emailadressen treft u aan op de pagina acties website: www.bomenriddersgroningen.nl.

Overleg: natuurlijk doen Bomenridders Groningen mee in overleg met gemeente om deze wanen van Raad en B &W te stoppen. Luisteren wil men wel, maar horen: HO MAAR.

Fietsen moet elke dag. Wie groen doet, Groen ontmoet.

 

 

TEGEN

BOMEN KAPPEN VOOR FIETSPADEN –

TEGEN MILIEU, GEZONDHEID en DUURZAAMHEID.

BOMEN KAPPEN VOOR FIETSERS – NIET SLIM DUS NIET DOEN

 

 

 

Bomenridders Groningen 2016 Nieuwsbrief

Bomenridders Groningen Newsletter 2016 

Bomenridders Groningen heeft jullie steun nodig!

WORD BOMENRIDDER

Doe mee en ondersteun onze goede werken door een bijdrage:

Steun ons, maak Groningen groener en duurzamer door een bijdrage over te maken naar: Rekening: NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen. Neem alsjeblieft contact met ons op als je ons bijvoorbeeld zou kunnen helpen met het verbeteren van onze website, juridisch advies kunt bieden, voor het doorsturen van foto’s, het lezen van beleidsdocumenten en het schrijven van brieven. Je kunt ook contactpersoon worden voor je wijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@bomenriddersgroningen.nl.

 

Aanpak Ring Zuid – Tree removals begin soon at the Juliana pond

The 8 plus monumental trees that are to be removed for the Aanpak Ring Zuid project near the Juliana pond and Papiermolen area will begin soon. The municipality has agreed to some compensation and also committed itself towards planting some trees across the pond. However the compensation model severely underestimates the necessary trees and wood volume to actually compensate for such an ecological loss, not to mention the unlikelihood of finding a solution for the soon to be missing foraging and flying routes of local bats. Here is what we estimated in terms of the current compensation model:

Total loss on the south-west and north side in relation to canopy volume (Totaal verlies Zuidwest en Noord aan kroonvolume met 1/3 schietwilg weg): 1220 m3

Total compensation on the southwest and north side (Totale compensatie Zuidwest en Noord): ca 700 m3

Bomenridders Bijeenkomst – 19 nov 2016

In het geval dat u de bijeenkomst van 19 november heeft gemist – hier is een powerpointpresentatie met onze agendapunten (met een twintigtal voor- en na-foto’s van het nieuwe snoeibeleid op de Helperzoom).

 

14125109_1102295166513338_480651322171336385_o

UITNODIGING – BOMENRIDDERS GRONINGEN BIJEENKOMST EN WANDELTOCHT PAPIERMOLEN

Georganiseerd door De Bomenridders Groningen

Datum: 19 november 2016

Tijd: 14:15-16:45

Plaats: Buurthuis De Stroming

Adres: Merwedestraat 54, Groningen

Beste Vrienden van Bomen,                                     Groningen, 8 nov 2016

Het bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen nodigt u van harte uit voor een tweede bijeenkomst. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 april 2016 met de actie KeiK een IJK nabij de Ringweg te  Groningen. De ‘IJk’ (eik) is nog steeds bedreigd vanwege de grootschalige sloop van bomen als gevolg van het nieuwe tracé van de Rijksweg N7/A7/N28 voor het project Aanpak Ring-Zuid. Voor de tweede keer in de geschiedenis in en om Groningen Stad, worden erg veel groengebieden vernietigd naast deze weg. De aanleg van het nieuwe Ring-Zuid tracé is begonnen en voor de vele honderden bomen op de kap lijst is geen betere oplossing bedacht dan nu 200 van de 838 bomen te sparen en alle andere bomen te kappen en bijbehorende biotopen te slopen. Als gevolg van de Ringweg worden op en bij onderliggende wegen nog enkele honderden bomen gekapt.

Vanwege dit project, maar ook veel andere zoals het Slimme Fietsroutesprogramma, toegenomen kap van bomen voor wegverbreding langs de N366 en kappen van bomen in bossen zoals bij Ter Apel en Kolham, willen we zaterdag 19 november vanaf 14:15 een korte bijeenkomst organiseren om inzicht aan jullie te geven over wat nu mogelijk is wat betreft het behouden en beschermen van onze mooie bomen. Voor deze bijeenkomst zullen we beginnen met koffie en koek. Daarna stelt het bestuur zich voor. Daarna gaan we samen verschillende onderwerpen introduceren zoals het gemeentelijke kapbeleid, de verschillende bedreigde bomen en de mogelijke strategieën om meer aandacht voor bomen te generen. Na deze bijeenkomst gaan we kort wandelen door het Papiermolengebied, een zeer mooi bos gebied dat ook bedreigd wordt door het Aanpak Ring-Zuidproject.

Het buurthuis in de Rivierenbuurt ‘De Stroming’ ligt op vijf minuten loopafstand van het centrum en van het bedreigde Papiermolenpark in Groningen. Het is ook vijf minuten lopen vanaf de zuidzijde van het centraal station Groningen. Het is per fiets en auto goed bereikbaar.

Programma

14:15 – Inloop met Groningse koek van Knol

14.30 – Start programma:

  • Bomenridders Groningen bestuur stelt zich voor; We lichten toe waarom we in 2015 naar buiten toe actief zijn geworden
  • Statuten en doelen uitleggen zoals opgenomen in de flyer 2016 (bijgevoegd)
  • Lopende acties en samenwerkingen met anderen: N366, Selwerd en Paddepoel Fietsplus, Hoornsemeer, Haren, Slochteren, Bellingwolde
  • Ringweg-Zuid Groningen: beroepen en bezwaren
  • Stichting Vleermuiswerkgroep (handhavingsverzoeken RVO)
  • Resultaten en belemmeringen zowel in de Provincie als in de steden; landelijke belemmeringen en ontwikkelingen
  • Kansen voor verandering: Acties, gemeentelijk en provinciaal beleid beïnvloeden; onderzoek en publicaties
  • Lezingen en werkbezoeken: Operatie Steenbreek, i-Tree en voorbeelden uit andere steden
  • Voorlopige takenverdeling bestuur en medewerkers
  • Aspirant leden gezocht voor commissies en comité van aanbeveling

15:30 – Pauze en nadere kennismakingen; Intekenen voor meedoen of leveren van informatie als contactpersoon.

16:00 – Bezoek aan bedreigde bomen in het Papiermolenpark

16:45 – Beëindigen bijeenkomst

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten 19 november 2016 voor deze belangrijke bijeenkomst.

Wie groen doet groen ontmoet,

Voorzitter,                                                 Secretaris,

Kristin McGee                                            JanPieter Janse

 

Petitie Stop Bomenkap aan het Spoor voor nieuwe fietsroute

Voor het programma “fietsplus” is de gemeente Groningen van plan om een nieuwe fietsroute langs het spoor aan te leggen. In de omgeving van het park Selwerd waren veel mensen het oneens met de gepland kap van 70 bomen. Nu is er een nieuw plan om ongeveer 34 oude bomen “langs het spoor” te kappen. De omwonenden zijn een een petitie begonnen om tegen dit plan te protesteren, want ze zouden liever een andere route zien die de ecologische en culturele waardevolle bomen behouden. Teken deze petitie om de gemeente te laten weten dat nieuwe fietsroutes niet ten koste moeten gaan van waardevolle bomen en essentiële natuurgebieden!

Hampshire hotel – Hoornsemeer subsidie voor kap van 250 bomen

In het Hoornsemeergebied van de Corpus den Hoorn zijn er plannen om meer bezoekers voor recreatiedoeleinden aan te trekken. Ondeerdeel van dit plan is de waterwegen aan te passen en een deel van de bebossing te verwijderen. Het plan, wat 1,2 miljoen euro kost, is mede geïnitieerd door het Hampshire Hotel, met als doel de bereikbaarheid vanaf het water en het uitzicht voor de gasten te verbeteren. Dit project zal resulteren in de kap van meer dan 250 bomen. Teken de petitie om de gemeente Haren, Groningen en het Meerschap van Paterswolde te verzoeken dit plan te herzien, zodat kwetsbare ecosystemen en waardevolle oudere bomen niet worden vernietigd.

21 sept – Vergadering aanleg fietspaden Selwerd en Paddepoel

bijlage_bewonersbrief_fietspad_selwerd

Er zijn grote plannen met betrekking tot het ‘Groningen Bereikbaar‘ project om de fietspaden tussen Groningen en Assen te ‘verbeteren’ – of in ieder geval te veranderen. In 2015 heeft de gemeente een enorme subsidie gekregen welke gebruikt gaat worden om nieuwe wegen en gerelateerde infrastructuur aan te legen. We vragen ons af of het echt nodig is en vooral of deze dure projecten ten koste gaan van gezonde, mooie en vaak monumentale bomen. Doe mee aan de gemeentelijke vergadering op 21 september. Laat je mening over de bomen horen.

Wat zijn de kosten voor deze projecten: “Het Rijk trekt 8,6 miljoen euro uit voor maatregelen om de bereikbaarheid te ‘verbeteren.’ Dit bedrag komt bovenop de 14,7 miljoen euro die de regio Groningen-Assen zelf investeert.”

Hier zijn de twee tijdstippen van de vergaderingen:

Middagprogramma

Vanaf 15:00 Inloop
15:30 Start gesprek
17:00 Einde bijeenkomst

Avondprogramma

Vanaf 19:00 Inloop
19:30 Start gesprek
21:00 Einde bijeenkomst

Graag deze lezen voordat je komt.

 

Petitie tegen deregulering bomenkap Haren

Teken graag de petitie tegen de deregulering van de bomenkap in Haren want het kappen van bomen wordt straks veel makkelijker in deze gemeente. Voortaan mogen meer bomen zonder vergunning worden omgezaagd.

Voortaan hoeven alleen nog vergunningen te worden aangevraagd voor bomen die minstens een meter in omtrek zijn. Dat was zestig centimeter. Ook hoeft er geen vergunning meer te komen voor bomen die in de achtertuin staan.

Het doel van deze petitie is om willekeurige bomen te beschermen tegen deze regels. (60 cm is breed genoeg !!!)

Met de nieuw voorgestelde maatregelen worden bomen en de daarin gehuisveste dieren juist vogelvrij verklaard.

Lees ook het artikel van Sandra de Haan.