Zorgwekkend en misleidend “Actieplan Bos en Hout”

De belanghebbende “Stakeholders” bij de verhoging van houtproductie (en oogst) hebben een erg zorgwekkend Actieplan Bos en Hout geschreven met steun en financiering van de houtproducerende organisaties zoals Probos, VBNE (Vereniging Bos en Natuur Eigenaren), Staatsbosbeheer, VVNH (Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen), en het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met andere organisaties zoals Wageningen Environmental Research en Natuur en Milieu. Dit actieplan is zeer misleidend vooral omdat er geschreven wordt over het belang van minder CO2 uitstoot om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken terwijl dit plan tegelijkertijd meer houtoogst voorstelt. Dat is een tegenstrijdige verklaring. In het plan staan ook verwarrende en misleidende zinnen zoals “betere balans CO2 bos en hout”. Maar de drie centrale doelen van dit plan zijn duidelijk gericht op economische winst voor de bedrijven door meer hout te produceren (“meer bos”) om het te kunnen oogsten. Een citaat:

“Kortweg komt het actieplan neer op drie aandachtspunten:
1. meer bos
2. beter bosbeheer met verhoogde oogst
3. meer gebruik van hout in de bouw”

Wij vinden dat het beschermen van biodiverse bossen en het planten van nieuwe biodiverse bossen onze doelen moeten zijn. Het oogsten van een kortlevend bosgebied voor de productiemarkt is geen oplossing voor ons klimaat. We weten dat oude langzaam groeiende bossen het meeste CO2 vastleggen en de beste oplossing zijn voor een verminderde CO2 uitstoot. Kortom het planten van een gevarieerd bosgebied is goed, maar niet als het doel is om deze te oogsten voor een nieuwe economische markt die gerationaliseerd wordt voor deze winstzoekende organisaties. Er is bovendien in dit plan niks geschreven over het koesteren van oude bossen om de biodiversiteit te laten toenemen. Je kunt het hele plan hier lezen:
Actieplan Bos en Hout VNBL febr2017

En hier een belangrijk artikel over het groeiende vraag naar biomassa in Nederland:
Federatie Particuliere Grondbezet: Biomassa Inleiding
Een citaat uit dit laatste artikel:
 “Volgens het Energieakkoord gaat het in Nederland verbruikte hout voor energie van 20%  in 2013 naar bijna 50% in 2030. Dit komt overeen met het verwachte Europese gemiddelde. Het Duitse moederbedrijf van Essent, RWE, haakt aan bij die trend. Het energieconcern bouwt de Eemshaven- en Amercentrale om van kolen naar biomassa om daarmee de CO2-uitstoot met 80% te verminderen [HOE KOMEN ZE AAN DEZE CIJFERS??]. De benodigde houtsnippers komen uit Canada, VS, Portugal, Scandinavië en Rusland. De Amercentrale draait na de zomer van 2017 al voor 30% op biomassa. Eind 2017 groeit dat aandeel naar 50%. In de Eemshaven gaat de omschakeling trager, namelijk naar 15% in 2019. RWE krijgt acht à tien jaar forse subsidies van naar verluidt €100 miljoen per jaar, meldt het Financieele Dagblad 6 juli 2017.
Zie ook: fd.nl/ondernemen/1209255/energieconcern-rwe-zoekt-hoofdrol-in-biomassaketen.