Beginnen met Compensatiepakket Groen en Duurzaamheid Vliegveld Eelde in Groningen Stad?

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen, aandeelhouder van Eelde, besloot en maakte een raadsvoorstel voor 21 december 2017 over compensaties als gevolg van de aanwezigheid en vliegverkeer van en naar het vliegveld Eelde. Het lijkt er op dat het College de raad ook al voorstelt de komende gevolgen van toename van vliegverkeer alvast te vertalen in meer bomen voor de binnenstad en bijdragen aan verduurzaming.

Krom zijn ze, recht kun dergelijke redeneringen niet maken. Ze vertalen de gevolgen in compensaties “duurzaamheid en groen”. Krom is het en krommer kan haast niet. Het ziet er naar uit met dit raadsvoorstel dat de omstreden baanverlenging van het vliegveld, na jaren alsnog. In groen en duurzaamheidsmaatregelen in de stad gecompenseerd gaan worden althans volgens dit voorstel aan de Raad/de politiek Van Groningen. Doel kan niet anders zijn dan de gevonden compensatiegelden te benutten voor de tekorten zowel financieel als ook in het totale bomenbestand in de stad. Zo wordt de baanverlenging groengewassen in de stad. Zo wordt de stad gemasseerd met groen en bomen die in Eelde hadden moeten blijven bestaan en groeien. Zo wordt de stad verleid tot het doen van grote nieuwe investeringen in het vliegveld en nog meer, compensaties daarvan zullen dan het gevolg zijn. Greenwashing Optima Forma door betrokken bestuurders van deze coalitie die de stad en het vliegveld mee besturen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit Aanleiding en doel:
“In het raadsbesluit van 21 december 2016 is als voorwaarde meegenomen dat wij een pakket van maatregelen aan u voorleggen voor extra investeringen in duurzame mobiliteit en groen, dat in verhouding
staat tot de investeringen in de luchthaven. Het gaat om maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en groen en maatregelen op het gebied van
duurzame mobiliteit. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van projecten die vanuit duurzame mobiliteit en groen relevant zijn. Soms komen ze voort uit een samenwerkingsverband (bijv. met het OV-Bureau), soms zijn ze onderdeel van een integrale gebiedsopgave (Binnenstad). Een deel van de maatregelen (met name op gebied van groen
en klimaatadaptatie) is nog geen onderdeel van de huidige investeringen.
Hieronder schetsen we dit pakket in hoofdlijnen.
Kader In de ‘strategische koers The Next City’ kiezen we ervoor de Groningse leefkwaliteit het samenbindende thema te laten zijn voor de ontwikkeling van onze nieuwe gemeente richting 2030. Een van de belangrijkste conclusies uit de gesprekken met de stad is dat mensen het gevoel hebben dat de leefkwaliteit onder druk is komen te staan. Ze ervaren steeds meer bouwprojecten, drukte op straat en minder bomen en groen. In dit pakket geven we uitvoering aan concrete maatregelen om meer groen toe te voegen en over te stappen op duurzamere vomen van mobiliteit.”
Je kunt het hele pakket hier lezen: