Het jaarlijkse ‘kapprogramma’ heeft nadelige gevolgen voor onze stedelijk bomen

MORGEN OM 14:00 UUR GAAN WE DEZE MONUMENTALE LINDE BOOM VERSIEREN. DOE MEE (13 Helper Kerkstraat).

Het huidige boombeleid houdt in dat er een verwacht kapquota opgenomen is in het jaarlijkse ‘kapprogramma’. Dit betekent dat de Gemeente Groningen een aantal bomen per jaar actief en bewust uitzoekt om te kappen. Op 13 december is het resultaat kapprogramma quota gepubliceerd waarin 191 bomen genoemd staan voor de kap. De vergunning zegt niet om welke bomen het gaat, wat voor soort bomen het zijn, waar deze bomen staan of waarom ze gekapt worden. Een van deze bomen is een zeer gewaardeerde monumentale linde op de Helper Kerkstraat naast de oude BARBAROSSA Brouwerij. Deze linde is meer dan 100 jaar oud en een zeer geliefde boom bij de bewoners. Bomenridders Groningen zullen in beroep gaan om deze en andere bomen te behouden. Het kapquota beleid, waarin een aantal bomen uitgekozen wordt om te dienen als biomassa is geschreven in het biomassaplan van 2013. We vinden deze strategie tegenstrijdig met het door de gemeente beleden doel om bomen en groene ruimten in de stad te beschermen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-219498.htm…