Verhoging van 15% tot 30% branden van biomassa – Eemshavencentrale

In de provincie Groningen zijn er plannen om het huidige verbruik van biomassa te verdubbelen  in de komende jaren:
“RWE heeft op 5 juli 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke mededeling ingediend van het voornemen voor het verhogen van het aandeel biomassa in de RWE Eemshavencentrale. RWE heeft het voornemen om het aandeel van biomassa te verhogen van 15 procent naar 30 procent op energiebasis. Deze verhoging zal resulteren in een navenant lagere inzet van kolen.”
De Bomenridders Groningen maakt zich zorgen over de verdubbeling van het branden van hout als biomassa, vooral omdat het bosareaal sterk en snel verminderd is sinds 2013. In het recente onderzoek dat uitgevoerd is door Wageningen Universiteit, is een 12% daling gemeten van het bosareaal in de Groningse provincie sinds 2013 en een 17% daling sinds 2009.
Je kunt de hele brief met een korte samenvatting van het biomassa plan hier lezen:
En het hele rapport over het Eemshavencentrale biomassa programma hier lezen:
En hier een kort verhaal hierover van het Dagblad van het Noorden: