Wij zijn alweer een jaar actief onder de naam Boomwachters Groningen

Donderdag 22 april was de ‘Dag van de Aarde’. Op deze dag zijn wij alweer een jaar geleden onder de nieuwe naam ‘Boomwachters Groningen’ verder gegaan in de strijd voor behoud van de bomen in Stad en Ommeland.

We hebben dit afgelopen jaar veel gedaan! Er zijn gesprekken gevoerd met wethouder Chakor, de Raad, de juridische dienst en de afdeling VTH van de gemeente Groningen. We hebben veel bezwaren ingediend en meerdere malen ingesproken bij commissievergaderingen van de Raad op de woensdagen. We hebben zienswijzen ingediend voor bijvoorbeeld het Stadspark en Suikerzijde en we hebben een ‘coffee book’ in de vorm van een zwartboek over het bomenonderhoud en bomenkap in deze regio aangeboden aan de Raad. Maar …. we zijn nog lang niet tevreden over hoe de gemeente en de provincie omgaan met onze bomen.

We vragen jou daarom ons financieel te steunen in ons werk, door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Om je een indruk te geven, het aanvragen van voorlopige voorzieningen bij de rechter (vovo) om te voorkomen dat bomen vroegtijdig gekapt worden, kost 150,– euro. Bedragen die wij nauwelijks op kunnen brengen.

Help ons daarom in onze strijd voor onze bomen. Wij kunnen niet zonder jou!
Hartelijk bedankt!