Uitspraak van de Raad van Staat over het zaak – Aanpak Ring Zuid en het Vleermuiswerkgroep Groningen

Hier is een samenvatting van het uitspraak van de Raad van Stad over het zaak Aanpak Ring Zuid en het Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen

Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

Woensdag 10 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 januari 2018). Het gaat om bomenkap in vijf deelgebieden, waaronder bomen bij de Julianavijver, de Papiermolentunnel en het Sterrebos. Als gevolg van deze uitspraak staat niets meer in de weg aan de kap van die bomen.

De zaak was aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De natuurorganisaties vinden dat voor de bomenkap in alle deelgebieden een zogenoemde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een “verklaring van geen bedenkingen” verleend had moeten worden.

Foerageergebieden en vliegroutes

De natuurorganisaties zijn bang dat de zogenoemde foerageergebieden – gebieden waar dieren voedsel zoeken – en vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijven de foerageergebieden in vier van de vijf deelgebieden voldoende beschikbaar. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de vliegroutes van de vleermuizen bruikbaar te houden. Ook worden de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen door de kap van de bomen niet aangetast.

Wet natuurbescherming en eerdere schorsing

De natuurorganisaties vroegen eerder aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunningen te schorsen, zodat de bomenkap voorlopig niet door kon gaan. De Afdeling bestuursrechtspraak kon in die spoedprocedure niet overzien of er inderdaad zo’n ontheffing nodig was, en besloot daarom in november 2017 om de bomenkap voorlopig te schorsen. Maar in de uitspraak van vandaag komt de Afdeling bestuursrechtspraak na grondig onderzoek voor vier deelgebieden tot de conclusie dat een ontheffing niet nodig is, omdat de foerageergebieden en de vliegroutes van de vleermuizen niet worden aangetast door de bomenkap. Voor het vijfde deelgebied is al een ontwerpontheffing opgesteld. De uitkomst in de uitspraak van vandaag is daarom dat de omgevingsvergunningen in stand blijven, zodat de bomenkap alsnog kan doorgaan.

 

Je kunt het vierledig tekst hier lezen:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93581