Klimaatadaptieve en groene gemeente Groningen???

Bomen gekapt langs de Ring Zuid – Esperantostraat januari 2018

De gemeente Groningen schrijft veel brieven over het belang van een klimaatadaptieve en groene gemeente, maar tegelijk zijn ze druk bezig om erg veel bomen en groene gebieden te verwijderen. Een recente brief beschrijft het belang van bomen en bomen planten in de stad, maar nergens is er een concreet project beschreven om onze huidige bomen te beschermen, noch om een inventarisatie te maken van het huidige aantal bomen in de stad – een zogenoemde meting van de totale bladerdek bedekking. Een inventarisatie is de eerste stap.

Hier is een citaat uit de brief:

Raadsmoties versterken van groen
Uw raad heeft In april en november 2017 verschillende moties ingediend omtrent het versterken van groen, meer bomen voor stadjers en het ontwikkelen van een groentool. We nemen de uitwerking van deze moties mee in ons plan van aanpak.
Het versterken van groen (in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin) draagt direct bij aan een klimaatadaptieve stad. Op basis van de uitkomsten van de stresstest kunnen we gericht onze visie op groen gaan invullen. Deze Informatie vormt een belangrijke basis voor een visie op het versterken van groen. Hiernaast bieden onze huidige groenvisie ‘Groene Pepers” en de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ al gedegen analyses van onze gemeente. We gaan deze visies actualiseren. Integreren en werken aan een concrete uitvoeringsagenda voor het versterken van groen in onze gemeente. Naast klimaatadaptatie nemen wij hier ook de thema’s ecologie/biodiversiteit en gezondheid nadrukkelijk In mee.
Totdat onze gemeente concrete acties onderneemt om onze huidige bomen en groenplekken te beschermen en te inventariseren, vinden we het moeilijk om deze woorden serieus te nemen.
Geen woorden, maar daden!
Je kunt de hele brief hier lezen: