statement over groen en bomenbeleid gemeente Haren

Van:De Bomenridders Groningen

Naar:

Gemeenteraad Gemeente Haren

Politieke Partijen Gemeente Haren

College van Burgemeester en Wethouders van Haren

Datum: 26 juni 2017.

Voortzetting acties tegen bomen en groenbeleid Gemeente Haren,

Op 24 juni 2017 brachten inwoners van Haren merktekenen en posters als herhaald protest aan op tal van monumentale beeldbepalende bomen die vanwege de door de Raad en College gesloopt/gekapt en verwijderd worden als gevolg van besluiten een Snel Fietspad Plus deel Haren aan te leggen. De acties vonden plaats op de Kerklaan in de Gemeente Haren en sluiten aan bij lopende protesten tegen de aanleg van een Snel Fietspad Plus, deel Groningen op de Helperzoom, door de ecologische zone en kost ook daar tal van bomen. De Gemeenteraad van Groningen ging vanwege deze ‘Ecologische Optimalisatie’ met 39 stemmen (gehele Raad) akkoord.

Haren moet volgens Groningen en de Provincie, wellicht ook volgens de Minister tegen haar politieke wil worden samengevoegd (geannexeerd) met (groot) Groningen.

De aanleg van het omstreden Snelfietspad Plus zoals nu in Haren in uitvoering genomen is dankzij ruime subsidies van de Regio Groningen Assen is de meer dan symbolische verbinding tussen Haren en Groningen. Een voorbeeld van verplichtende samenwerking, uiteindelijk resultaat:

Haren wordt een buitenwijk van Groningen.

Op een nader te bepalen moment, voor of tijdens een Raadsvergadering te Haren, zal een touw, strop, met de gezamenlijke lengte van de gesloopte bomen x de diameter van de gesloopte bomen, vermeerderd met de factor onvervangbaarheid en waarde van de gesloopte niet vervangen bomen, om het stadhuis van Haren gespannen worden als protest tegen het rigide kapbeleid van de gemeente en de genomen besluiten door de Raad een breed snelfietspad+ aan te leggen ten koste van natuur en bomen/biotoop.

Deze actie zal een symbolisch karakter hebben, echter de gesloopte bomen zijn dan al een keihard feit van wanbeheer en miskenning van de waarden van bomen in deze ‘groene gemeente’. Een oproep tot deelname aan de actie rondom het stadhuis zal traditiegetrouw op facebook worden gedaan. Voor de actie zal een vergunning worden aangevraagd. Inwoners van Haren, natuur-en bomenvrienden worden nu reeds opgeroepen via facebook bomenridders te reageren.

Onderzoek: onderzoek vindt plaats naar de bestemmingen van het gekapte hout voor de aanleg van het snelfietspad+. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het afgevoerd als zogenaamde houtige biomassa naar de Eemscentrale in Groningen of naar de Mikkelhorst voor de houtkachelstokers in de Gemeente Haren.

Stichting Bomenridders Groningen

Bestuur en medewerkers.