Aanpak Ring Zuid – 819 BOMEN GEKAPT waarvan 206 MONUMENTAAL Of POTENTIEEL MONUMENTAAL ZIJN

We zitten nu in de tweede fase van Aanpak Ring Zuid en zoals je kunt merken worden er op dit moment veel bomen gekapt zoals bij het Sterrebos, rond het Julianaplein en nog meer. In de BEA (Boom Effect Analyse) is er een samenvatting te vinden van hoeveel bomen eigenlijk gekapt moeten worden. Hier zijn de laatste cijfers: 819 BOMEN waarvan 107 monumentaal zijn en 99 potentieel monumentaal met een oppervlakte van bijna 108.000 m2.9. En voor het Sterrebos gebied zijn er nu al bomen gekapt maar deze zijn niet op de BEA gemeld!

Je kunt de BEA hier lezen:

Bijlage_6_deelrapport_Bomen_Boom_Effect_Analyse

Dit gebied (het Julianaplein) is een belangrijke omgeving voor vleermuizen. Er zijn nog steeds veel vragen over wie (de gemeente, de provincie of de projectgever) verantwoordelijk is voor de garantie dat dit werk zodanig wordt uitgevoerd, dat deze kwetsbare dieren hun leefgebied niet totaal verliezen.

De Partij voor de Dieren heeft daarvoor wat vragen aan de gemeente raad gesteld. Je kunt het hier lezen:

Schriftelijke vragen betr. gemaakte fouten bij de vleermuizen en de Ring Zuid