Interview met Bomenridders en documenten Hoornse Meer

OOGTV video van 23 Maart:

Bomenkap en kaalslag gesprek van de dag

Aan: Directie CHP te Groningen.

Aan: Directie RWS Aanpak

Betreft: Persmededeling Bomenridders Groningen heden.
Datum 23 maart 2018 09.56 uur.

Geachte Directie,

Vandaag rond 10.30 uur zal een tv interview plaatsvinden op het oude Julianaplein, naast en te midden van de verwoestingen en het kaalgeslagen gebied voor de aanpak Ring Zuid. Het interview vindt plaats in het kader van onze acties: Keik een Ijk / Kappen met Kappen / Stop de #Ontgroening van Groningen. Het Julianplein is nationaal bekend vanwege vermeende opstoppingen, files en verouderde infrastructuur.  Nationale bekendheid zal het plein ook krijgen door de weergaloze kap en sloop van verschrikkelijk veel bomen, beplanting, aantasting van de waterhuishouding en de leefbaarheid  voor omwonenden en dieren die er van afhankelijk waren.

Met het interview stellen wij de medogenloze kaalkap van bomen aan de orde die door uw toedoen en in uw opdracht plaatsvond, alsook het aanleveren van biomassa-materiaal aan partijen.

Eveneens stellen we aan de orde dat ongelooflijk veel bomen – waarvan we de aantallen (nog) niet weten – voor zeer lange tijd uit het stedelijk bos en landschap verdwenen zijn waardoor er  maximale schade voor ecologie, biotopen en leefbaarheid is ontstaan. Onbegrijpelijk dat dit in deze tijden van klimaatverandering en klimaatafspraken kan plaatsvinden.
Uw verhalen over compensatie kloppen helaas niet en u levert ook geen feitelijke gegevens dat ze kloppen of na zeven jaren gaan kloppen. Tevens blijft het in het ongewisse  waar de 200 te sparen bomen blijven en hoe u die gaat compenseren.

Nu ook duidelijk is geworden dat op tal van omliggende wegen ook nog veel meer bomen gekapt worden zoals de Vondellaan en naar alle waarschijnlijkheid ook op de Waterloolaan is de maat vol.

Wij menen er goed aan te doen u middels deze mededeling op de hoogte te brengen.

Helaas bent u het gesprek met ons nog niet aangegaan. Voor overleg met inhoud en te maken afspraken blijven wij altijd openstaan.

Hoogachtend,

Bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen

 

Hoornsemeer / Hampshire Hotel Project

En hier een oude brief van een groep bewoners van de Hoornse Meer  met een bezwaar tegen dit destructieve plan.
ab-20150615-4c-brief-reactie-aan-db-inzake-vergadering-ab-4-febr Hampshire Hotel Hoornsemeer

En hier de agenda (en reacties) van het Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde:
ab-20160613-agendapunt-3a-concept-verslag-ab-7-december-2015