Geen compensatie in gebied ten zuiden van Hoofdstation Groningen

Voor de nieuwe inrichting van het gebied ten zuiden van het Hoofdstation Groningen worden 49 bomen, waarvan 10 monumentale en 1000+ m2 houtopstand gesloopt voor het grote project. Deze bomen en dit groen wordt TOTAAL NIET GECOMPENSEERD.

Hier een citaat van het rapport:

Je kunt het hele BEA rapport hier lezen.

BEA Stationsgebied Slopen gebouwen 09-10-17