Mogelijke bomenkap van 35 tot 182 bomen naast de N386 en fietspad in Kropswolde tot de Groeve

1 juni 2020

Kristin McGee

De provincie gaat door met het renoveren van fietspaden en autowegen, vaak ten koste van grote bomen die hiernaast staan. Het nieuwste project betreft het fietspad aan de N386 tussen Kropswolde en De Groeve. De provincie beweert dat reparatie aan dit fietspad niet mogelijk is zonder 35 tot 182 bomen te kappen. Echter, we hebben de proef op de som genomen op de fiets, en hebben geconstateerd dat de scheuren beperkt zijn en prima te repareren lijken.

Er staan een paar hondered bomen langs dit pad, veel ervan tussen 20 en 40 jaar oud. De meeste hiervan hebben al een opgehoogde kroon tot zeven meter, maar ondanks deze schadelijke snoeimethode zijn de meeste bomen nog gezond en dragen nog veel bij aan CO2 vastlegging, afwatering en biodiversiteit. Ook helpen ze bij het voorkomen van hitte-eilanden, iets dat de komende jaren van groter belang zal zijn dan een paar te repareren scheuren in het fietspad.

Grote bomen zijn van belang voor de groeiende klimaatuitdagingen. Daarom hebben we contact met de provincie om hen aan te moedigen zo veel mogelijk bomen te laten staan, vooral omdat in onze mening de de geringe scheuren beheersbaar zijn. De provincie beschouwt twee opties: één voor het kappen van 182 bomen (bijna allemaal dus), en één voor het kappen van 35. Zelfs 35 bomen is een aanzienlijk deel, vooral als je in ogenschouw neemt dat het 20-30 jaar kost voordat deze bomen bijdragen op hetzelfde niveau.

Neem contact op met de provincie en dring aan op een plan dat geen of weinig bomen hoeft te kosten. Vraag om optie één of twee van de vier voorgestelde plannen. Beide opties vragen om frequenter onderhoud aan de paden, maar spaart de bomen. Optie één is een plan wat geen boom kost. Optie twee zal zo’n vijf bomen kosten. Wij steunen optie twee.

Bij deze een video van het betreffende pad naast de N386 tussen Kropswolde en De Groeve.

ENGLISH

Proposed tree removal of from 35 to 182 trees on the N386 between Kropswolde and de Groeve

The province continues its process of renovating bikepaths and highways and many times to the detriment of large-scale trees which often line these paths. The most recent project involves the bike path near the N386 between Kropswolde and de Groeve. The province claims that the repairs of this bike path are not possible without cutting a large number of trees (from 35 to 182). However, we have biked on this path and found the bumps and fissures to be modest and repairable. There are a few hundred trees lining this path, many around 20-40 years old. Most trees have already been trimmed so that the crowns are raised over 7 meters above the road and bike path. Despite this damaging trimming method, most trees remain healthy and can still contribute much to the local environment through C02 sequestration, through water and pollution filtration and they enhance the local biodiversity. They are also very important in preventing heat islands along roads and in small villages, which will be a much greater concern in the coming years than the small cracks and bumps which need to be repaired every so often.

Considering the need for as many large-stature trees as possible as we face the growing challenges of the climate crisis, we are now in contact with the province to encourage them to save as many trees as possible, especially since from our point of view, the small bumps in the bike path are certainly fixable. So far, there are considering two proposals to cut some 182 trees (so basically all of them) or some 35 trees. Either way, even if 35 trees are removed, these are still a significant percentage of these trees and especially since these will be replaced with saplings which will require some 20-30 years to acquire the same benefits. Please contact the province and request that these trees be better managed and that the repairs to the path do not involve cutting them (except only those that are too unhealthy to recover). Please request option 1 or 2 of the four options proposed. Option 1 will cut no trees but require more frequent repairs as will option 2 which will cut some 5 trees. We are in favor of option 2.

Here is a video of the path and of the trees lining this path near the N386 between Kropswolde and de Groeve.