Bomenridders gaan verder als twee groepen – Boomwachters Groningen en Bomenridders Groningen

Kristin McGee

28 december 2019

Per 1 januari 2020 zal ik, Kristin McGee, terugtreden als Voorzitter van Stichting Bomenridders Groningen. Over de reden van dit vertrek en mijn toekomstplannen leest u in deze brief.

Samen met secretaris Jan Pieter Janse heb ik deze organisatie in 2015 mede-opgericht en in oktober 2016 is de stichting wettelijk geregistreerd. Ik heb de rol als voorzitter bijna 5 jaar met overgave en betrokkenheid vervuld. Het is mijn overtuiging dat mijn werk in deze periode heeft geresulteerd in een beter besef van het belang van plaatselijke bomen en hun benarde positie in een uitdijende stad en een groeiende economie. Tevens is er meer belangstelling ontstaan voor de rol van stedelijk bos in het algemeen. Daarnaast heeft het de aandacht gevestigd op de zeer zorgelijke, toenemende verwoesting van provinciaal bos in Groningen voor korte termijn economisch gewin. Naast mijn individuele activiteiten voor de Stichting heb ik mij ook samen met secretaris Jan Pieter Janse, penningmeester Wiebe Cazemier en betrokken vrijwilligers, ingezet voor de kritieke situatie van groene beschermde gebieden en bomen zodat deze de afgelopen jaren steeds vaker op de lokale politieke agenda werden gezet.

In de laatste 2 jaar heeft een groeiend conflict binnen het bestuur het echter voor mij onmogelijk gemaakt om mijn taken goed te vervullen. De ongunstige sfeer beïnvloedde mijn werkzaamheden negatief. Ondanks mijn pogingen om de diverse groepen dichter bij elkaar te brengen, werd mij het afgelopen jaar duidelijk dat dit conflict niet viel op te lossen en ik niet in het bestuur kon aanblijven. Ik heb daarom besloten terug te treden en afstand te nemen van Stichting Bomenridders Groningen. Dit besluit houdt niet in dat ik mijn activiteiten voor het behoud van bomen staak. Ik ben van plan om met diverse personen en groepen die met de stichting verbonden zijn te blijven samenwerken. Om dit te bewerkstelligen zal ik de komende maanden een nieuwe stichting oprichten met de naam Stichting Boomwachters Groningen.

Deze nieuwe stichting gaat door met het organiseren van evenementen en zelfde type projecten zoals die zijn ontwikkeld met de Bomenridders Groningen. Kortom, het blijven werken aan het beïnvloeden van de wetgeving, zodat het moeilijker wordt om kostbare bomen, die een habitat bieden aan de plaatselijke fauna, een gezonde leefomgeving voor bewoners creëren, een esthetische bijdrage leveren aan de versteende stad en die waarschijnlijk een van de beste middelen in de strijd tegen de klimaatcrisis van de komende jaren zullen blijken te zijn te kappen. Een aantal van de nieuwe doelen zal zijn:

  • de wettelijke criteria voor het verlenen van vergunningen te veranderen door de impact op het milieu van bomenkap mee te nemen in de vergunning, zoals het vrijkomen in de lucht van stikstof en CO2.
  • het verhogen van de compensatie voor het kappen van monumentale bomen, zodat het behoud van oudere bomen aantrekkelijker wordt dan vervanging.
  • een halt toeroepen aan de versoepeling in de vergunningenverstrekking, zoals in de afgelopen jaren in Haren en Westerwolde het geval was, waar het nu te gemakkelijker is om bomen op privégrond te verwijderen.
  • een betere en professionelere inventarisatie van het plaatselijke bomenbestand te borgen, gebaseerd op jaarlijkse tellingen, om de bestaande omvang van de boomkruinlaag op peil te houden.
  • het veranderen van vereisten waaraan inwoners moeten voldoen als zij beroep aantekenen tegen het verlenen van een kapvergunning. Bijvoorbeeld om als bezwaar hebbende ontvankelijk te worden aangemerkt, zoals nu beschreven in de zichtbaarheidsclausule is deze misleidend en verouderd.

Ik hoop dat u deze nieuwe stichting wilt blijven steunen onder een nieuwe naam: Stichting Boomwachters Groningen

Ik hoop velen van u in de komende maanden te ontmoeten, desgewenst als vrijwilliger bij de Stichting Bomenwachters Groningen, hetzij als bestuurslid, hetzij in een werkgroep. Neem wanneer u maar wilt contact met mij op via k.a.mcgee@rug.nl. Zodra er een nieuw emailadres is, zal er meer informatie gepubliceerd worden. Indien u contact wilt opnemen met de secretaris van Stichting Bomenridders Groningen, dan kan dat tot 10 januari via info@bomenriddersgroningen.nl. Na deze datum is dit adres niet meer actief.

Met vriendelijke groet,

Kristin McGee,

Vertrekkend voorzitter Stichting Bomenridders Groningen