Verklaring KEIK een IJK

Bomenridders Groningen is in 2016 opgericht in navologing van andere, over het land verspreide Bomenridders, waaronder Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam en Spijkenisse. We komen op voor bomen en hun biotoop in de provincie en stad Groningen. Deze bomen, individueel en de biotoop die ze samen vormen, gezond gehouden door effectief en handhaafbaar beleid van de overheid en particulieren, zijn de noodzakelijke voorwaarde voor leven en de gezochtheid van mens en dier in de steden.

Bomen dienen beschermd te worden tegen onoordeelkundige, vaak stedenbouwkundige plannen, aanleg van wegen en parkeerplaatsen, of verleggen van, en nieuw aan te leggen rioleringen. De omstreden aanleg van de Ringweg Zuid is een goed voorbeeld van dit alles.

KEIK EEN IJK

Keik een ijk is een doorlopende actie en staat symbool voor het behoud en de essentiële zorg voor de bomen in de stad en in de provincie Groningen. Keik een ijk roept mensen op hun leefomgeving te beschermen als goud. Groen Goud.

In de stad Groningen worden massaal bomen gekapt, zoals voor Aanpak Ring Zuid, Planontwikkeling Vuursteenlocatie, het Sterrenbos, de Vondellaan, de Brailleweg, de Maaslaan en de Europaweg, louter om economische redenen, zonder bewezen compensatie. Ze staan eenvoudig in de weg.

In de Provincie worden als onderdeel van N366 Veilig om “veiligheidsredenen” en omdat het beter uitkomt bij de heraanleg van deze weg ruim 2800 grotendeels volwassen bomen en hun biotopen vernietigd. Oncontroleerbare compensatie en her-plant vindt op ruim 20 afstand plaats.

Op de N33 gaat, mits te stoppen door betere plannen, hetzelfde gebeuren. Veiligheid voor de weggebruikers is van wezenlijk belang, maar mag niet misbruikt worden als het enige argument. Bomen sturen geen autos!

Bomenridders Groningen roept de overheden en particulieren op de waarde van bomen in hun directe woon- en werkomgeving en op het platteland in te zien. Parkeertereinen en stadslandschap kunnen blijvend vergroend worden en woningbouwplannen kunnen aangepast worden aan bestaand en te planten bomen.

De samenwerkende overheden in de zogenaamde Aanpak RingZuid hebben de zorg voor de bomen gebagatelliseerd. 1:1 Compensatie van alle bomenmassa moet een voorwaarde zijn. Een betere voorwaarde is: Een andere weg aanleggen en de bomen te sparen. Als het strict noodzakelijk wordt, kunnen bomen ook nog verplaatst worden.

Aannemers worden opgeroepen het maximale te doen om hun groene karakter te tonen. Duurzaamheid moet je doen, elke dag, en juist niet alleen op papier.

Wie groen doet, goed ontmoet.

Comments are closed.