Uitnodiging Bomenfeestdag – KEIK EEN IJK #4 – 7 oktober – 13:00 Dinkelpark, Groningen

 

Uitnodiging Bomenfeestdag – KEIK EEN IJK #4

WanneEr: 7 oktober 2017

Waar: Dinkelvijver in Dinkelpark (de Rivierenbuurt) Groningen[*]

Tijd: 13:00-1400 uur

Op 7 oktober 2016 werd de stichting Bomenridders Groningen notarieel opgericht in Groningen. Het bestuur van de stichting Bomenridders Groningen nodigt u van harte uit voor een Bomenfeest ter gelegenheid van de viering van deze 7 oktober als een jaarlijks te herhalen Bomenfeestdag in Groningen. Deze datum willen we markeren met het planten van een boom op een plek in de Stad Groningen.

U als genodigde hebben wij leren kennen als nauw betrokkene bij de bomen en het bos in uw buurt, wijk van de stad, of dorp van de Provincie Groningen. U heeft ons leren kennen als een jonge organisatie met een bestuur en een groeiende groep actieve medewerkers en sympathisanten.

We roeien met de riemen die we als persoon en als bestuur hebben. Dat zijn er nooit te veel, eerder nog te weinig. We zien ons zelf als een langzame groeier, tegen de verdrukking in, zelfs op rotsen groeien bomen.

U wordt van harte met schep uitgenodigd en eventueel regenjas, koffie, thee en koek het planten van de boom te helpen realiseren. Uiteraard stellen wij de Gemeente en aanwonenden e.a. op de hoogte van deze actie in het kader van Boomfeestdag (en Plantdag).

Aanvankelijk wilden we vriend en ‘vijand’ uitnodigen deze eerste jaarlijkse Boomfeest (en Plantdag) bij te wonen en te vieren, maar helaas, het vele werk als gevolg van onredelijke en niet nodige kap plannen, beroepen daartegen en acties. Het uitvoeren van kap en sloop van bomen zoals als gevolg van de aanleg van de Ringweg, Bouwplannen en ‘kapbeleid’ in de stad en tot ver daarbuiten maken dit nog onmogelijk. Er wordt aantoonbaar te veel gekapt en veel te weinig geplant. Onrust in de bomenwereld maakt dat we tijd en menskracht te kort komen.

Deze eerste Boomfeest (en Plantdag) vieren we met een beperkt aantal genodigden. De tweede Boomfeestdag (en Plantdag) in 2018 hopen we met meer vrienden en bomen te kunnen vieren. De kappers, snoeiers, boomvernietigers, vergunningverleners, verantwoordelijke politici en onwetende ambtenaren, of zij die onwetendheid suggereren, of soms zelfs in de praktijk brengen zullen we bij de tweede Boomfeest (en Plantdag) van harte gaan betrekken. Bestuur en medewerkers willen echter een blijvende niet projectmatige dialoog met verantwoordelijken voor groen en bomen in publiek gebied stimuleren, op gang brengen en houden[†].

Het beleid tegen bomen moet om. Niet de bomen met een bijl.

Wie Groen doet, Groen ontmoet.

Bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen

De Bomenridders Groningen zoekt altijd donateurs voor jaarlijkse kosten, zoals administratieve, legale kosten en kosten voor acties en posters! Als u donateur wilt worden maakt u graag minimaal € 7,50 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

10 voordelen van bomen

  1. Biodiversiteit
  2. Biotoop voor vogels en dieren
  3. Opname van C02
  4. Verbeteren lucht en waterkwaliteit
  5. Bescherming tegen geluidsoverlast
  6. Cultureel erfgoed van een buurt/regio
  7. Privacy
  8. Verbeterd welzijn
  9. Beeldbepalend
  10. Waarde verhogend voor onroerend goed

 

[*] Bereikbaar met OV op de Fongerspad halte, Zuiderbegraafplaats; vanaf Hoofdstation achterzijde 5 minuten lopen.

[†] Ook afmeldingen worden op prijs gesteld. We plaatsen uw naam en mogelijk bekende NAW-gegevens op een lijst indien u daarmee instemmen kan.