Red de 12 Hoven in Winsum

De gemeente Het Hogeland in Winsum heeft gedurende een jaar onderhandeld met het project De Tirrel om het terrein van de 12 Hoven te ontwikkelen. Lokale bewoners hebben verzocht dat de kapvergunning voor dit project waarvoor een tiental bomen en een klein bosgebied verdwijnt ingetrokken wordt. Er zijn al een jaar besprekingen met de projectleiding en gemeente, zonder resultaat. De Bomenridders Groningen zullen een bezwaar indienen tegen de vernietiging van dit bosgebied, en verzoeken de buurtbewoners hetzelfde te doen.

Binnenkort worden de bomen op het 12 Hoven terrein gekapt! 
De gemeente Het Hogeland heeft 11 december 2018 een kapmelding gepubliceerd. 
Het 12 Hoven bos gaat eraan. 
Ongeveer 3150 m2 bos wordt gekapt plus 15 losstaande bomen
Vóór maart zullen de bomen plat liggen en vóór het broedseizoen.

Zie de website van de 12 Hoven om een bezwaar brief in te sturen en om meer foto’s van het gebied te zien.