Presentie van Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) over Duurzaamheid en Houtoogst

Een onderzoek van Jan den Ouden van de Wageningen Universiteit geeft deze conclusies over het gebruik van hout als biomassa voor nieuwe energiebronnen in Nederland:

  • Oogst van hout leidt tot afvoer van voedingsstoffen
  • Aanvulling door depositie en verwering op veelĀ  bodems niet toereikend om verlies te compenseren
  • Groot deel voedingsstoffen afkomstig uit kringloop (organische stof)
  • Oogst van tak – en tophout leidt tot extra verlies aan voedingsstoffen (en organische stof)
  • Ook de oogst van alleen stamhout op arme bodems kan tot netto verlies van voedingsstoffen leiden

Je kunt het rapport hier lezen:

Presentatie-Jan-den-Ouden-Hoe-duurzaam-is-biomassa-oogst