Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde – maak geen camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur

Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde

26 oktober 2018

Camping Wedderbergen in de Gemeente Westerwolde (Groningen) wordt bijna een klein dorp te midden van kwetsbare en blijvend te beschermen natuur (SES).

Op 31 oktober 2018 vergaderd de raadscommissie van de nieuwe gemeente Westerwolde over een uiterst omstreden en principieel foutief besluit van Burgemeester en Wethouders van deze Gemeente. De eigenaren van de camping Wedderbergen, niet wonend in deze Gemeente, hebben opnieuw een plan gemaakt de camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur binnen deze Gemeente aanzienlijk te vergroten en natuur ter plaatse te vernietigen en op langere termijn te bedreigen.

Een ‘camping’ op die plaats, als ook de uitbreiding hoort niet in een ecologische hoofdzone en dient als geheel te worden verwijderd en verplaatst. De eerdere foutieve beslissing en groei wordt nu nog erger gemaakt door de uitbreiding in aantal campingplaatsen en het gebruik. De toegenomen verkeersbewegingen en verlichting bedreigen de natuur. Geluid en gebruik, het grove verstorende karakter van een dergelijke voorziening in de met veel overheidsmiddelen tot stand gebracht waardevolle gesteunde natuur maken het erger. Een (kleine) natuurcamping kan daar passen, maar niet een 24/24 recreatiedorp te midden van de ecologische hoofdzone.

De Provincie kijkt echter welwillend mee en lijkt met ontheffingen en toestemming voor compensatie door het aanleggen van een ecologische weide nabij het dorp omdat op die plaats nota bene woningbouw niet meer mogelijk is vanwege “krimp” de campingeigenaar en de gemeente het volle pond te geven. Er wordt immers gecompenseerd…

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in uitbreiding en de raad wordt met veel op papier geplakte woorden en rapporten van ingevlogen adviseurs van de kant van de eigenaar gevraagd de verklaring “van Geen Bedenkingen” af te geven op de eerstvolgende raadsvergadering op 7 november 2018.

Ter elfder ure.

De eerder medewerking van de oude raad werd na goed beargumenteerde bezwaren van om- en aanwonenden samen met het IVN en Bomenridders ter elfder ure ingetrokken door B&W. Nota Bene Sitta Slow gebeurde dit in de zitting van de bezwaarcommissie in het stadhuis van Wedde.

Bomenridders Groningen zullen omwonenden en andere bezwaarden steunen in beroep tegen kaalkap als gevolg van het foutieve B&W besluit en onverhoopt een raadsbesluit. Beroep zal worden ingesteld tegen elke vergunning. Niet omdat het leuk is. Elke aantasting op schijnbaar eenvoudige, maar zoals nu grove wijze van de ecologische hoofdzones in Stad en Ommeland en het sparen en waarderen van natuur- en natuurontwikkeling kunnen niet anders dan met: bezwaar en beroep bestreden worden. Maar ook met argumenten en overleg, acties al het noodzakelijk is.

Tenzij raadsleden bij zinnen komen. B&W en de Provincie luid en duidelijk terugfluiten. Immers ook hun geloofwaardigheid als overheid staat op het spel. Niet voor niets heeft de Provincie Groningen veel inzet geleverd en gaat het nog meer doen om natuur te behouden, te koesteren en zich te laten ontwikkelen. Maar soms en te vaak gaan economische belangen (Eemshaven, Westerwolde, uitbreidingen van agrarische fabrieken in kwetsbare gebieden e.v) te ver, zoals ook nu in Westerwolde.

 Hier is de commissie voorstel

En hier is een artikel hierover in het Dagblad van het Noorden