Overzichtskaart bomenkap kleibossen in provincie Groningen

De Blogwachter Groninger Kleibossen- Website Blogwachter -maakte een overzichtskaart die de stand van zaken van de bomenkap in de Groninger kleibossen weergeeft. De blogwachter komt tot de pijnlijke conclusie dat niet alleen zieke essen worden gekapt door Staatsbosbeheer, maar ook heel erg veel gezonde bomen. En dat daarmee hele bossen verdwijnen in de provincie. De overzichtskaart is openbaar toegankelijk en te raadplegen via: Google Maps overzichtskaart

Door op de pictogrammen  te klikken is te zien waar de in het blog beschreven dorpsbossen zich bevinden (of bevonden). Verder geeft de kaart weer of deze bossen op dit moment uitsluitend ‘geblest’ zijn (in de planning staan) of, voor zover bij de Blogwachter bekend, geheel of gedeeltelijk gekapt. In grote lijnen betekent een ‘groen’ pictogram dat er (nog) geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden, en een ‘rood’ pictogram dat de kap gaande is, of zelfs al afgerond.

De overzichtskaart geeft een indruk van aard en omvang van de door Staatsbosbeheer geplande en uitgevoerde kapwerkzaamheden.

Links in beeld staan de verschillende locaties op een rijtje.
Blogwachter komt niet overal, dus deze lijst is niet uitputtend.

De diverse kaplocaties zijn onder meer verkregen via een boswachtersblog, te raadplegen via:  https://www.boswachtersblog.nl/groningen/2017/11/17/essentaksterfte-groningse-kleibossen/
De overzichtskaart zal regelmatig worden geactualiseerd.