N366 en haar bomen

13239878_1109287059148069_883707890554604631_n

Bomen sturen geen auto’s

Opnieuw dreigt massale kap van bomen en verlies aan biodiversiteit in de Provincie Groningen.

Veel eerder, bij vroegere aanpassingen aan deze Provinciale weg, werden honderden bomen gekapt en afgevoerd als biomassa naar Duitsland. Lokale bevolking van de Ommelanderwijk, Gemeente Veendam, spreekt daar nog steeds met schande en verontwaardiging over.

De overheden, welke samenwerken om de N366 nu weer te verbreden en te verleggen, tonen aan dat het auto- en vrachtverkeer en economische groei realiseren middels aanleggen van autowegen voor hen een hoofdzaak is. Een veilige doorstroming met hoge snelheid staat voorop. Slim is dit niet als telkenmale honderden volwassen bomen moeten wijken voor de auto. De her-aanleg van de N366 kost miljoenen en genereert nog meer verkeer van A naar B.

Slim bezig?

Onder aanvoering van de ANWB wordt actie gevoerd provinciale wegen veiliger te maken. Of het inderdaad veiliger is voor de automobilist valt nog te bezien, maar het is niet veilig voor het milieu van ons allen. Verlies aan landschap en biodiversiteit is het directe gevolg.

In de omgevingsplannen voor de weg N366 en de onderbouwing van de Provincie Groningen wordt hoog opgegeven over de ligging in het Veenkoloniale landschap. Ronkende teksten en beelden begeleiden het vernietigende plan om ruim 2800 volwassen bomen te slopen. Het landschap wordt bezongen in vele toonaarden, doch het resultaat moet een nieuw inpassingsplan opleveren. Goedschiks of kwaadschiks. Het is de Provincie om het even. De wielen van de auto’s moeten draaien; de weg levert werk op. Maar het bewijs daartoe is zonder MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyze) flinterdun. De weg verbreden is in het directe belang van wegenbouwers en slechts voor diegenen die per auto van deze weg gebruik moeten maken.

Uiteraard moeten bewoners van het gebied naar werk, school en vrijetijdsdoelen kunnen, in bijvoorbeeld Veendam, Groningen of Oude Pekela. Zo veilig als het maar kan. Dag en nacht. Natuurlijk moet verkeer van A naar B kunnen. Natuurlijk is veiligheid op de snelweg een essentieel goed. Maar het kan anders.

De ongevallengegevens tonen aan dat veel ongelukken te wijten zijn aan te hoge snelheden. Oplossing: breng veilige vangrail aan bij hotspots en bij bomen. Breng de snelheid door het ontwerp van de weg omlaag, in plaats van omhoog.

Het huidige inpassingsplan van de Provincie strookt niet met de omgevingsvisie en natuurdoelen. Het karakteristieke landschap van de Veenkoloniën bejubelen en tegelijk de authentieke bomenrijen en laanbeplanting slopen. Bomen vervangen voor nieuwe dunne aanplant, die er 30 tot 40 jaar over moet doen in een poging volwassen te kunnen worden, is een fout die de Provincie en haar bestuurders niet een tweede keer moet maken.

Compensatie voor het verlies aan bomenmassa en biodiversiteit met een dergelijke weg, is als hoofdzonden opbiechten in een verdwenen kerk. Drie maal Mea Culpa roepen of fluisteren. Niemand controleert waar, hoe en wanneer compensatie plaatsvindt. Dit zou niet na de sloop moeten zijn, maar nu al, met bomen die bijdragen aan biodiversiteit en het bruikbare cultuur-en natuurlandschap. Een boom met diameter van 35 cm zou gecompenseerd moeten worden door een boom van twee tot drie maal deze afmetingen. Alleen dan kan er sprake zijn van compensatie op niveau van het verlies aan bomen, biodiversiteit en opnamecapaciteit aan C02.
Compensatie zou nu al moeten beginnen, en niet worden uitgesteld tot de toekomst.

Comments are closed.