Gemeente Groningen wil 49 potentiële monumentale bomen in de heart van het centrum Haren (raadhuisplein) kappen voor een luxe apartement complex en paarkeer garage

Kristin McGee

4 october 2023

Momenteel zijn er plannen om op de plek van het voormalige gemeentehuis in Haren een nieuw luxe appartementencomplex toe te voegen met een renovatie van het stadsplein en een nieuwe grootschalige parkeerplaats. Voor dit project zal elke bestaande boom (ongeveer 49 bomen) op dit stadsplein (Haderaplein) worden verwijderd, inclusief verschillende potentiële monumentale bomen zoals de vijf eiken die nu meer dan 50-jaar oud zijn en een plataan van 70 jaar oud. Al deze bomen zijn tussen de 30 en 80 jaar oud en hebben dus ecologisch gezien de meeste waarde, in termen van klimaatmitigatie en -koeling en in termen van esthetische schoonheid. Het is daarom ondenkbaar dat de stad van plan is ze te verwijderen in plaats van ze te beschermen en te behouden voor nieuwe bouwprojecten die van deze waarden zouden profiteren.

Het is verbazingwekkend dat we überhaupt plannen zouden overwegen voor een nieuw luxe appartementencomplex in het centrum, waarbij deze monumentale eiken-, linde- en dennenbomen zouden worden verwijderd voor een parkeerplaats en een betonnen plein. Deze bomen vormen het hart van de ontmoetingsplaats van Haren, vlakbij de markt en winkels en de enige bomen die groen, schaduw en leefgebied bieden voor vogels en wilde dieren in het centrum.

De gemeente heeft haar plan verkondigd om gekoesterde en essentiële bomen te beschermen en om alleen natuurinclusieve architectuur te bevorderen, maar dit is precies het tegenovergestelde van deze visie, allemaal voor het economische gewin van ontwikkelingsmaatschappijen en bouwbedrijven om de waarde van onroerend goed te verhogen. dit centrum. De boomwachters en veel bewoners hebben al hun ongenoegen geuit over het feit dat er plannen zijn om deze essentiële bomen te verwijderen, die tientallen jaren nodig hebben gehad om uit te groeien tot een dergelijke monumentale status. Wij dringen er bij de gemeente op aan om hun plannen te heroverwegen en hun belofte na te komen voor het behoud van het stadsbos en voor het toestaan ​​van alleen natuurinclusief bouwen, vooral op deze meest symbolische plek, het hart van de Groen Parel in Nederland.

Please contact the gemeente’s green wethouder Mirjan Wijnia and the Wethouder nature for Haren Kirsten de Vrede protesting plans to remove these essential trees in the heart of Haren, once known as the groene parel of the Netherlands.

Hier zijn de worden van de gemeente:

“Om tot een bouwrijpe kavel te komen zullen de bestaande bomen op het Haderaplein moeten worden gekapt en waar mogelijk verplaatst en/of gecompenseerd. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De keuze dat het merendeel van de bomen moet wijken voor een nieuw gebouw met parkeerterrein is met de aanbestedingsprocedure in 2017 in de toenmalige gemeente Haren reeds in gang gezet. Het behouden van het merendeel van de bomen is op basis van het huidige bouwplan conform het bestemmingsplan niet mogelijk. Voor het aanvragen van een kapvergunning zal een BEA (Boom Effect Analyse) moeten worden vastgesteld door het college.” (“Voortgang Raadhuisplein-centrumvisie Haren,” 7-6-2023).

Wat kan je doen:

Stuur een mail naar de wethouder groen en wethouder natuur in Haren met de bomenwachters in cc:

Wethouder Groen, Mirjam Wynia: Secretariaat.wethouderwijnja@groningen.nl

Wethouder Kirsten de Wrede: Secretariaat.wethouderdewrede@groningen.nl 

Boomwachters Groningen: info@boomwachtersgroningen.nl

Bronnen:

Raadhuisplein-Haren plannen. Gemeente Groningen.

Inrichtingsplan raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht. 7 juni 2023. Haren de Krant.

Video:

Kap van 49 poteniële monumentale bomen aan het Raadhuisplein in Haren. Boomwachters Groningen. 2-10-2023.