CROWD FUNDING CAMPAGNE – BEROEP OP BESLISSING KAP A-KERK

Gezien de ongunstige uitspraak na de hoorzitting met betrekking tot het kappen van vijf bomen en het herplanten van één boom voor de historische A-kerk in het centrum van Groningen, tracht de Stichting Bomenridders Groningen een aanvraag te doen bij voorzieningenrechter om dit besluit tegen te gaan. Om dit te doen, is er echter geld nodig om deze twee akten te registreren. Omdat we verwachten dat de gemeente deze bomen binnen een paar weken wil kappen, vragen we daarom jullie, onze donateurs, om donaties zodat we dit papierwerk zo snel mogelijk kunnen verwerken en indienen. Kortom, we hopen € 2000 op te halen voor 12 feb voor registratiekosten en juridische bijstand, zodat we deze uitspraak kunnen omdraaien en een halt toe te roepen aan dit onzinnige project. Als 40 mensen € 50 euro bijdragen voor deze campagne dan zijn we er.

We hopen dat u ons steunt met een bijdrage voor deze kosten. Als je hiermee wilt helpen kunt u een bijdrage overmaken van minimaal € 7,50 op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie, jaartal en de A-Kerk.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!