Bomenridders Groningen organiseren een 4-delige cursus “Bomenridder” in 2018

man embracing tree

Beste bomenknuffelaars, beterweters, groen activisten, boombeschermers, Bomenridders in spe of van het verleden, spijtoptanten van bomenhak-en sloopbedrijven, boomkwekers niet te verwarren met boomkikkers of boomdeskundigen van overheden..

Zaterdag 9 juni gaan we van start met de eerste bijeenkomst van de cursus Bomenridder en er zijn nog een paar plekjes vrij. Bij interesse kun je je nog aanmelden door een mail te sturen naar info@bomenriddersgroningen.nl

Data: 4 dagdelen in 2018/2019
Deel 1 – 9 juni 2018 10:00-14:00
Deel 2 – 8 sept 2018 10:00-14:00
Deel 3 – 8 dec 2018 10:00-14:00
Deel 4 – 9 maart 2019 10:00-14:00

Kosten: per deelnemer 100 euro voor alle 4 cursussen
Bij gebrek aan geld: gratis tegen ruilen van energie of een dienst voor Bomenridders

Waar: Humanitas (A-kerhof ZZ, no. 22)

Opzet van cursussen:
10:00-10:15 Opening met koffie
10:15-12:00 Onderwerp 1 (2,3,4)
12:00-12:45 lunch
12:45-14:00 rondleiding bomen in de stad/of in een wijk

Hoe wordt u Bomenridder?

Doel: kennisoverdracht en brede oriëntatie over bomen en (stedelijke) bossen. Kennis delen over de samenhang van systemen in natuur op het land en in de bebouwde omgeving. Stevige inleidingen bieden met mensen die hun sporen verdiend hebben in beheer en behoud, acties om bomen te planten en te behouden. Discussie met ecologen met ervaring.
Boomkwekers en bomenkappers komen aan het woord. Alsook ambtenaren die kap-, sloop- en omgevingsvergunningen maken en laten uitvoeren en gewetensbezwaarde ambtenaren die het fout zien gaan met het vergunningencircus en misleiding van burgers en niet respecteren van bomen.

Thema’s zoals: boomrecht, biomassa, groen compenseren, het verdienmodel van Staatsbosbeheer, het planten van bomen door landschapsbeheer en het oogsten van bomen door Staatsbosbeheer en Prolander komt ook aan de orde.

Bezwaar maken: leren effectief acties en procedures te volgen, met oog op leren van ambtelijke en bestuurlijke / juridische dwaalwegen.

Wie kunnen deelnemen: een ieder die van mening is dat bomen waardevol zijn voor zichzelf, de natuur, mens en dier. Dat bomen een wereld op zichzelf zijn en van grote waarde zijn voor ons allen inclusief alle dieren en organismen.