Bezwaar maken tegen de kap van 5 bomen op het Aa-Kerkhof kan tot 24 augustus

De gemeente Groningen heeft zichzelf een omgevingsvergunning / kapvergunning verleend voor het kappen van 5 bomen op het Aa-kerkhof en het verplaatsen van 1 boom. De gemeente wil van deze prachtige schaduwrijke plek (een van de weinige in het centrum)¬† met oude bomen een conceptmatige¬† “verblijfsplek” maken met puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes.¬† Kortom, een nieuw hitte-eiland in deze tijd van klimaatopwarming. Een duidelijk voorbeeld van het achterhaalde groenbeleid van de gemeente, waarin de ecoloog niets te zeggen heeft en de stedenbouwkundigen alles. Een groenbeleid dat achterloopt op alle andere steden in het land – waar juist wordt ingezet op vergroening in plaats van het kappen van bomen – met alle desastreuze gevolgen voor dier en mens die dat heeft. De stad Groningen wordt langzaam van een groene en prettig leefbare stad omgevormd tot een stenige verblijfsplekken-stad die uit de kokers van de stedenbouwkundigen komt.

Bezwaarschrift indienen
Er is tot 24 augustus de tijd om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen (6 weken vanaf 17 juli ’18, de verzenddatum van de omgevingsvergunning). Zie voor de manier waarop en hoe naar een nieuwere post op deze website.

Als u dus van mening bent dat deze kap een slecht idee is, dien dan een bezwaarschrift in voor 24 augustus! Als we dit massaal doen, kan de gemeente het echt niet negeren. Die ervaring is er ook in andere steden waar massaal bezwaar werd ingediend. Dus laat uw stem aub horen!!

We gaan ook nog andere acties ondernemen. Wil je hierbij helpen (heel graag!), meld dit dan via de mail: info@bomenriddersgroningen.nl of via een pb op onze Facebookpagina.

De verleende omgevingsvergunning Aa-Kerkhof

 

Artist impression van hoe de gemeente het Aa-kerkhof wil gaan inrichten. De bomen die direct tegen de gevel staan blijven gelukkig staan. De rest van de bomen wil de gemeente kappen, ook al zijn de bomen niet ziek, op 1 na (zie overzicht hieronder). Daarvoor in de plaats zouden dus deze lelijke puntige bakken met grassprietjes komen, en losse stoeltjes.
Overzicht van de leeftijd en conditie van de bomen

De groen ingekleurde bomen blijven staan; de 6 andere worden verwijderd als het plan van de gemeente doorgaat.

Als u uitgebreidere informatie over het plan van de gemeente wilt lezen:
11a. Akerkhof en flankerende maatregelen Voorlopig Ontwerp Akerkhof rv (1)