Akerkhof Hoorzitting donderdag 6 december – 15:45 – Buiterplein 1 (station Europapark)

 

De hoorzitting over de bezwaren tegen de kap van 5 bomen (en verplanten van 1 boom) op het Akerkhof is gepland voor 6 december om 15:45 op de Buiterplein 1 naast het Station Europapark.

Wij roepen u en anderen op om as. donderdag 6 december om 15.45 uur naar de openbare hoorzitting van de algemene bezwaarcommissie te komen en zoveel mogelijk medestanders mee te nemen om onze gezamenlijke bezwaren kracht bij te zetten.  De hoorzitting duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de kantine van het gemeentegebouw aan het Harm Buiterplein 1 (bij station Europapark). 

Samen willen we het boomrijke, met 11 bestaande bomen, groene Aa-kerkhof behouden, en niet laten verwoesten door deze gemeente en dit college van B&W. Het Aa-Kerkhof behoort tot ons cultuurgoed, behoort de inwoners van Groningen allemáál toe en wij zijn dan ook allen belanghebbend. Iedereen is welkom om te komen, zowel de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend als alle anderen die ook tegen de kap en de herinrichting op de Aa-kerkhof zijn.

Vooraf
Vanaf 14.45 uur (een uur voor aanvang van de hoorzitting), zouden we u graag al ontmoeten en met elkaar overleggen in een ruimte van de Leyhoeve; dit is het gebouw dat hoger ligt, schuin tegenover de ingang van het gemeentegebouw Harm Buiterplein 1 (adres Helperpark 258B). Na afloop van de hoorzitting willen we op diezelfde locatie napraten en ons bezinnen op vervolgen.

Bomenridders Groningen hebben het aftredende college van B & W schriftelijk verzocht om alsnog het omstreden besluit in te trekken en niet over haar eigen aanstaande vertrek heen te regeren. Dit mede op basis van de enorme weerstand tegen de kap en de herinrichting van het Aa-kerkhof, waarvan de ingezonden stukken in verschillende media en de meer dan 150 ingediende bezwaarschriften blijkgeven. Zie ook de motie “Geen Sleeping Beauty: Het AKerkhof Is Al Klaarwakker”.

De gemeente heeft de overgrote meerderheid van u als niet-belanghebbend bestempeld (artikel 1:2, lid 3 algemene wet bestuursrecht) omdat u niet direct “aanwonende” van het Aa-kerkhof bent. Een aantal van u werd de mogelijkheid geboden om alsnog vóór 26 oktober te motiveren waarom u vond dat u wél als belanghebbend moet worden beschouwd. Pas op 28 november kregen zij een standaard afwijzingsbrief, waarin niet werd ingegaan op de ingebrachte argumenten. Ook mensen met uitzicht op de bomen vanaf hun balkon, en degenen die op hele korte afstand wonen, zijn wederom terzijde geschoven. Met díe kanttekening dat de hoorzitting op 22 november al gepland was.

Uit de oproep voor de hoorzitting blijkt dat de Gemeente slechts 1 uur heeft uitgetrokken voor de hele hoorzitting. Dit is wederom een miskenning van het belang van deze zaak, en het belang dat u en wij aan bomen, de bomen van de Aakerk en de omgeving van het Aa-kerkhof toekennen. De Gemeente heeft al laten weten dat de termijn van het advies van de commissie van – normaliter – 12 weken verlengd wordt naar 18 weken. Dat is dus wanneer het nieuwe college en de gemeenteraad naar verwachting al geinstalleerd zijn. Dit lijkt op een politiek besluit van de algemene bezwaarcommissie.

Het eerste bezwaarschrift van de Bomenridders Groningen is aangevuld met argumenten die o.a. zijn ontleend aan al uw inhoudelijk sterke en krachtige brieven met zeer terechte bezwaren.

In die aanvulling hebben wij tevens de Gemeente gevraagd om voorafgaand aan de zitting onomstotelijk bewijs te leveren dat de bomen daadwerkelijk ziek zouden zijn op basis van objectief, herhaalbaar en vergelijkbaar onderzoek en dat over voorafgaande meerdere jaren. Er zijn nu slechts 2 technisch zeer beperkte momentopnamen van de gezondheid gedaan in een extreem droog jaar. Een volgens bomenkenners veel te smalle basis om de gemeentelijke conclusies uit te trekken.

We zien u graag allemaal bij de hoorzitting!

Groene hoopvolle groet,
Bomenridders Groningen