Aanslag op natuur Paterswolde Noord

 

Na de wilde kapactie van talloze bomen op het terrein van voormalig camping De Schelfhorst, ten behoeve van het bebouwen ervan, zoomen we in op een ander groengebied waar een andere projectontwikkelaar, in nauwe samenwerking met de gemeente Tynaarlo, een even treurig plan voor heeft ontwikkeld. Ten koste van het meer dan een eeuw oude schoolgebouw van Paterswolde Noord en haar groene omgeving met daarin vele monumentaal te noemen bomen, wil de gemeente Tynaarlo een excellente woonlocatie creëren voor het topsegment. In plaats van een binnen het bestemmingsplan passende inbreiding te realiseren met respect voor de bestaande lintbebouwing kiest gemeente Tynaarlo voor een voor het gebied invasieve, karaktervreemde stedelijke villawijk. De historische bebouwing, haar groene stoffering, onderdeel van een groter leefgebied van reeën, talloze vogels waaronder bosuilen en in de zomer bijvoorbeeld gierzwaluwen, zijn reeds op de tekentafel gesneuveld, maar nog steeds te aanschouwen en te bewonderen. Vele omwonenden hebben zich lang en fel verzet tegen de op handen zijnde aantasting van het groene karakter van de omgeving, maar hebben zich in laatste instantie moeten wenden tot de Raad van State. Welke beslissing deze instantie neemt is onzeker, maar het blijft voor hen moeilijk voorstelbaar dat er zich een stukje stad aandient in hun omgeving.

 

Hier een verhaal geschreven door RTV Noord