Aanplant van gezonde lucht

‘Aanplant van gezonden lucht’
Bomen maken mensen gezonder. Dat is eigenlijk de conclusie uit een BBC-artikel uit 2016. In het artikel legt de schrijver uit hoe bomen mensen gezonder maken. Vlakbij bomen ligt het fijnstofpercentage zo’n 7%-24% lager dan elders, en de temperatuur daalt er met zo’n twee graden. Dit volgens een studie van The Nature Conservancy (TNC) uit de VS. Rond 2050 zullen er circa 6,2 miljoen mensen vroegtijdig sterven aan ziekten door blootstelling aan fijnstof, zegt ook de studie. In 2012 was dat rond de 2 miljoen volgens de World Health Organisation (WHO). De slachtoffers vallen vooral onder lagen en middeninkomens. Het planten van bomen is een relatief goedkope manier om luchtverontreiniging in steden tegen te gaan. Bomen planten is laagdrempelig, alle inwoners van de stad kunnen erbij betrokken worden, je plant ze en ze groeien vanzelf. Samen planten versterkt bovendien de sociale cohesie in buurten. (Zie elders op deze site ook het artikel over Tiny Forests.)
Een ‘Urban forest’, een stadsbos, vaak bestaand uit veel meer of minder geïsoleerd staande bomen, haalt CO2 uit de lucht en maakt zuurstof aan. Het gaat ‘hittestress’ tegen (het zorgt voor schaduw op tegels en asfalt), waardoor het op hete dagen nog steeds aangenaam vertoeven is in de stad.
Bomen houden water vast, gaan luchtverontreiniging tegen, filteren uitlaatgassen en fijnstof… voorkomen overlopende riolen… Terwijl de fijnstofproblematiek toeneemt neemt het aantal bomen in veel steden af. Voor Londen is in een studie uit 2014 zichtbaar gemaakt wat de waarde is van bomen voor de stad. Volgens een berekening van TNC leveren de Londense bomen de stad per jaar circa 133 miljoen pond op.
We zijn de bomen vergeten de afgelopen eeuw. Ze maakten altijd deel uit van de stedelijke architectuur maar ze zijn in de marge beland. Gezondheid en bomen, in onze ruimtelijke ordening zou de volksgezondheid het uitgangspunt moeten zijn, en bomen nemen dan een centrale plaats in.
Zie hier het artikel in het Engels van Mark Kinver, Environment Reporter voor BBC News, van 31 oktober 2016:
Als je in het artikel doorklikt, kom je op een aantal websites met interessante documenten, onder andere dit document, ‘Planting Healthy Air’:
Laten we bomen eerste beschermen en nog planten in Groningen!